Jakiego kierunku studiów szukasz?

E-edytorstwo i techniki redakcyjne

Absolwent kierunku E-edytorstwo i techniki redakcyjne posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę z zakresu edytorstwa, technik redakcyjnych oraz z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i literaturze. Ma podstawową wiedzę informatyczną, ekonomiczną i prawną potrzebną do pracy w instytucjach edytorskich.

Posiada umiejętności gwarantujące możliwość dalszego kształcenia się (samokształcenia). Może starać się o zatrudnienie w wydawnictwach, biurach redakcyjno-korektorskich, redakcjach czasopism, firmach specjalizujących się w obsłudze edytorskiej, instytucjach prowadzących działalność wydawniczą. Jest również przygotowany do pracy w różnych instytucjach funkcjonujących w sferze kultury (np.: bibliotekach, domach kultury, księgarniach).

Specjalności oferowane w ramach kierunku:

„E-edytorstwo w nowych mediach”: absolwent specjalności ma dodatkowo wiedzę i umiejętności ogólne w zakresie: kulturowych kontekstów funkcjonowania nowych mediów; procesów konwergencji w mediach cyfrowych;tworzenia e-podręczników i e-booków; redagowania i projektowania witryn internetowych oraz komunikatów audiowizualnych;przygotowania tekstów użytkowych przeznaczonych do rozpowszechnienia w cyberprzestrzeni;tworzenia edukacyjnych materiałów multimedialnych; zasad e-learningu.

„Wydawnictwo”: absolwent specjalności ma dodatkowo wiedzę i umiejętności ogólne w zakresie: funkcjonowania wydawnictwa i firm pokrewnych; zarządzania dokumentami oraz informacją; projektowania i przygotowywania do druku publikacji zwartych i ciągłych; copywritingu; komunikacji interpersonalnej; PR i marketingu wydawniczego. Wymienione umiejętności pozwalają mu na samodzielne redagowanie: książek, czasopism, pism użytkowych. W szczególności służą one: redagowaniu tekstów naukowych (w tym: sporządzania bibliografii i przypisów) i popularnonaukowych; przygotowaniu do rozpowszechnienia (i do różnych innych form rozpowszechniania) tekstów użytkowych; zgodnemu z zasadami edytorstwu tekstów literackich (od staropolskich do współczesnych).

Dla kogo studia na kierunku e-edytorstwo i techniki redakcyjne
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku e-edytorstwo i techniki redakcyjne
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku e-edytorstwo i techniki redakcyjne
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku e-edytorstwo i techniki redakcyjne
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku e-edytorstwo i techniki redakcyjne
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku e-edytorstwo i techniki redakcyjne
Jakie uczelnie oferują kierunek e-edytorstwo i techniki redakcyjne
W których miastach można studiować kierunek e-edytorstwo i techniki redakcyjne
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie