Szczegółowy opis uczelni
Studia na UMCS

UMCS - zadbaj o swoją przyszłość!

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to największa uczelnia publiczna we wschodniej Polsce. W murach UMCS kształci się ok. 21 tys. studentów. Zajęcia, prowadzone przez znakomicie wykształconą kadrę naukową, odbywają się w ramach 12 Wydziałów. Kandydatom oferujemy możliwość wyboru spośród ponad 80 kierunków i ponad 250 specjalności.

Koncepcja kształcenia, oparta na prowadzonych przez wybitnych specjalistów badaniach naukowych i nastawiona na uzyskiwanie przez studentów umiejętności praktycznych, uwzględnia światowe kierunki rozwoju nauki oraz potrzeby zróżnicowanego rynku pracy. Potwierdzeniem tego są otrzymane tytuły Uczelni Przyjaznej Pracodawcom, Uczelni Liderów oraz Aurea Praxis. Poszerzanie oferty edukacyjnej o nowe kierunki studiów i zajęcia prowadzone w języku angielskim ma na celu wypracowanie atrakcyjnej oferty kształcenia zarówno dla studentów polskich, jak i zagranicznych.

Uczelnia od wielu lat współpracuje ze środowiskami biznesowymi oraz ośrodkami akademickimi z kraju i zagranicy. Wprowadzamy rozwiązania mające na celu umiędzynarodowienie naszego Uniwersytetu, intensyfikację wymiany studentów z ośrodkami zagranicznymi, a także programy, dzięki którym gościmy znanych profesorów z całego świata.

Jakość badań naukowych i dydaktyki jest dla nas absolutnym priorytetem. Jesteśmy coraz bardziej widoczni w obszarze komercjalizacji wiedzy oraz coraz bardziej aktywni we współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego i biznesowego. Dysponujemy nowoczesnymi laboratoriami i pracowniami. Inwestujemy w infrastrukturę oraz modernizację już istniejących obiektów.

Ofertę edukacyjną kierujemy głównie do młodzieży ze szkół województwa lubelskiego i regionów sąsiednich, które tradycyjnie ciążą do akademickiego Lublina, ale także do kandydatów z zagranicy. Działania te realizowane są poprzez udział Uniwersytetu w programach Study in Poland i Study in Lublin oraz stałe rozwijanie współpracy międzynarodowej z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Uniwersytet organizuje również różne kursy języka oraz kultury polskiej, skierowane do Polonii i cudzoziemców prowadzone przez Centrum Języka i Kultury Polskiej UMCS.

UMCS wyróżnia unikatowy w skali Polski kampus studencki. Do dyspozycji studentów pozostaje stale modernizowana baza naukowo-badawcza, dydaktyczna, socjalna, kulturalna i sportowa. Wizytówkami naszej Uczelni są obecnie imponujące obiekty dydaktyczne Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Instytutu Informatyki, zrealizowane ze środków unijnych, a także Inkubator Medialno-Artystyczny, wyposażony w studio radiowe i telewizyjne, scenę artystyczną oraz pracownie medialne przeznaczone do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Uczelnia nie może funkcjonować bez aktywności samych studentów. To oni, dzięki działalności w Samorządzie Studentów i Doktorantów oraz rozwijaniu swoich zainteresowań w ponad 130 kołach naukowych i organizacjach studenckich, zespołach muzycznych, tanecznych, drużynach sportowych realizują swoje pasje, a zarazem decydują o bardzo wysokiej pozycji Uczelni na kulturalnej i sportowej mapie nie tylko województwa lubelskiego, ale również całego kraju. Studenckie życie kulturalne toczy się wokół Akademickiego Centrum Kultury „Chatka Żaka” oraz Inkubatora Medialno-Artystycznego. Do dyspozycji studentów pozostaje również Centrum Kultury Fizycznej, oferujące basen, siłownie, sale gimnastyczne, boiska i korty tenisowe. Sportowcy z UMCS odnoszą sukcesy w Akademickich Mistrzostwach Polski i ligach państwowych. Studenci mogą uczęszczać na zajęcia w blisko 30 sekcjach sportowych, co stanowi najszerszą ofertę wśród uczelni z regionu.Zobacz FILM o UMCS

Zobacz FILM o Wydziale Zamiejscowym UMCS w Puławach

Poznaj aplikację mobilną dla Kandydatów na studia

Wirtualny Kampus

Kierunki i specjalności

Zapraszamy na stronę - https://www.umcs.pl/pl/kandydat.htm

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY UMCS

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – studia stacjonarne I stopnia
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – studia stacjonarne II stopnia
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – studia stacjonarne I stopnia
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – studia stacjonarne II stopnia
 • Grafika – studia stacjonarne jednolite magisterskie
 • Grafika – studia stacjonarne II stopnia (prowadzone w języku polskim)
 • Grafika – studia stacjonarne II stopnia (prowadzone w języku angielskim)
 • Jazz i muzyka estradowa – studia stacjonarne I stopnia
 • Jazz i muzyka estradowa – studia niestacjonarne I stopnia
 • Malarstwo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
 • Malarstwo – studia stacjonarne II stopnia


WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII UMCS

 • Biologia – studia stacjonarne I stopnia
 • Biologia – studia stacjonarne II stopnia
 • Biologia, specjalność biologia medyczna – studia stacjonarne I stopnia (prowadzone w języku angielskim)
 • Biotechnologia – studia stacjonarne I stopnia
 • Biotechnologia – studia stacjonarne I stopnia


WYDZIAŁ CHEMII UMCS

 • Chemia – studia stacjonarne I stopnia
 • Chemia – studia niestacjonarne I stopnia
 • Chemia – studia stacjonarne II stopnia
 • Chemia – studia niestacjonarne II stopnia
 • Chemia – studia stacjonarne II stopnia (prowadzone w języku angielskim)


WYDZIAŁ EKONOMICZNY UMCS

 • Analityka gospodarcza – studia stacjonarne I stopnia i II stopnia
 • Analityka gospodarcza – studia niestacjonarne I stopnia i II stopnia
 • Business Management – studia stacjonarne I stopnia (prowadzone w języku angielskim)
 • Ekonomia – studia stacjonarne I stopnia
 • Ekonomia – studia niestacjonarne I stopnia
 • Ekonomia – studia stacjonarne II stopnia
 • Ekonomia – studia niestacjonarne II stopnia
 • Finanse i rachunkowość – studia stacjonarne I stopnia
 • Finanse i rachunkowość – studia niestacjonarne I stopnia
 • Finanse i rachunkowość – studia stacjonarne II stopnia
 • Finanse i rachunkowość – studia niestacjonarne II stopnia
 • Logistyka – studia stacjonarne I stopnia
 • Logistyka – studia niestacjonarne I stopnia
 • Logistyka – studia stacjonarne II stopnia
 • Logistyka – studia niestacjonarne II stopnia
 • Zarządzanie – studia stacjonarne I stopnia
 • Zarządzanie – studia niestacjonarne I stopnia
 • Zarządzanie – studia stacjonarne II stopnia
 • Zarządzanie – studia niestacjonarne II stopnia


WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII UMCS

 • Europeistyka – studia stacjonarne I stopnia
 • Europeistyka – studia stacjonarne II stopnia
 • Filozofia – studia stacjonarne I stopnia
 • Filozofia – studia stacjonarne II stopnia
 • Kognitywistyka – studia stacjonarne I stopnia
 • Kognitywistyka – studia stacjonarne II stopnia
 • Kreatywność społeczna – studia stacjonarne I stopnia
 • Socjologia – studia stacjonarne I stopnia
 • Socjologia – studia stacjonarne II stopnia
 • Zarządzanie w politykach publicznych – studia stacjonarne I stopnia
 • Zarządzanie w politykach publicznych – studia stacjonarne II stopnia


WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY UMCS

 • Anglistyka – studia stacjonarne I stopnia
 • Anglistyka – studia stacjonarne II stopnia
 • Anglistyka – studia niestacjonarne II stopnia
 • Archeologia – studia stacjonarne I stopnia
 • Archeologia – studia stacjonarne II stopnia
 • Architektura informacji – studia stacjonarne I stopnia
 • Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi – studia stacjonarne I stopnia
 • Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi – studia stacjonarne II stopnia
 • Bałkanistyka – studia stacjonarne I stopnia
 • E-edytorstwo i techniki redakcyjne – studia stacjonarne I stopnia
 • English Studies – studia stacjonarne I stopnia (prowadzone w języku angielskim)
 • Filologia polska – studia stacjonarne I stopnia
 • Filologia polska – studia stacjonarne II stopnia
 • Germanistyka – studia stacjonarne I stopnia
 • Germanistyka – studia stacjonarne II stopnia
 • Glottodydaktyka polonistyczna – studia stacjonarne I stopnia
 • Historia – studia stacjonarne I stopnia
 • Historia – studia stacjonarne II stopnia
 • Iberystyka – studia stacjonarne I stopnia
 • Informacja w e-społeczeństwie – studia stacjonarne I stopnia
 • Informatologia stosowana – studia stacjonarne II stopnia
 • Kulturoznawstwo – studia stacjonarne I stopnia
 • Kulturoznawstwo – studia stacjonarne II stopnia
 • Lingwistyka stosowana – studia stacjonarne I stopnia
 • Lingwistyka stosowana – studia stacjonarne I stopnia (prowadzone w językach obcych: angielski, rosyjski, ukraiński)
 • Lingwistyka stosowana – studia stacjonarne II stopnia
 • Logopedia z audiologią – studia stacjonarne I stopnia
 • Logopedia z audiologią – studia stacjonarne II stopnia
 • Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie - studia stacjonarne I stopnia prowadzone w języku polskim i niemieckim na Wydziale Humanistycznym UMCS oraz na Uniwersytecie w Poczdamie
 • Romanistyka – studia stacjonarne I stopnia
 • Romanistyka – studia stacjonarne II stopnia
 • Rusycystyka – studia stacjonarne I stopnia
 • Rusycystyka – studia stacjonarne II stopnia
 • Technologie cyfrowe w animacji kultury - studia stacjonarne I stopnia
 • Translacja konferencyjna – studia stacjonarne II stopnia
 • Turystyka historyczna – studia stacjonarne I stopnia
 • Turystyka historyczna – studia stacjonarne II stopnia
 • Ukrainistyka – studia stacjonarne I stopnia
 • Ukrainistyka – studia stacjonarne II stopnia


WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UMCS

 • Fizyka – studia stacjonarne I stopnia
 • Fizyka – studia stacjonarne II stopnia
 • Fizyka techniczna – studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
 • Fizyka techniczna – studia stacjonarne II stopnia
 • Informatyka – studia stacjonarne I stopnia
 • Informatyka – studia stacjonarne II stopnia
 • Inżynieria nowoczesnych materiałów – studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
 • Matematyka – studia stacjonarne I stopnia
 • Matematyka – studia stacjonarne II stopnia
 • Matematyka – studia niestacjonarne II stopnia
 • Matematyka w finansach – studia stacjonarne I stopnia
 • Matematyka w finansach – studia stacjonarne II stopnia
 • Społeczeństwo informacyjne – studia stacjonarne I stopnia i II stopnia


WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ UMCS

 • Geografia – studia stacjonarne I stopnia
 • Geografia – studia stacjonarne II stopnia
 • Geoinformatyka – studia stacjonarne I stopnia
 • Geoinformatyka – studia stacjonarne II stopnia
 • Gospodarka przestrzenna – studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
 • Gospodarka przestrzenna – studia stacjonarne II stopnia
 • Tourism Management – studia stacjonarne I stopnia (prowadzone w języku angielskim)
 • Turystyka i rekreacja – studia stacjonarne I stopnia
 • Turystyka i rekreacja – studia stacjonarne II stopnia


WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS

 • Animacja kultury – studia stacjonarne I stopnia
 • Animacja kultury – studia niestacjonarne I stopnia
 • Animacja kultury – studia stacjonarne II stopnia
 • Animacja kultury – studia niestacjonarne II stopnia
 • Pedagogika – studia stacjonarne I stopnia
 • Pedagogika – studia niestacjonarne I stopnia
 • Pedagogika – studia stacjonarne II stopnia
 • Pedagogika – studia niestacjonarne II stopnia
 • Pedagogika specjalna – studia stacjonarne I stopnia
 • Pedagogika specjalna – studia niestacjonarne I stopnia
 • Pedagogika specjalna – studia stacjonarne II stopnia
 • Pedagogika specjalna – studia niestacjonarne II stopnia
 • Praca socjalna – studia stacjonarne I stopnia
 • Praca socjalna – studia niestacjonarne I stopnia
 • Praca socjalna – studia stacjonarne II stopnia
 • Praca socjalna – studia niestacjonarne II stopnia
 • Psychologia – studia stacjonarne jednolite magisterskie
 • Psychologia – studia niestacjonarne jednolite magisterskie


WYDZIAŁ POLITOLOGII UMCS

 • Administracja publiczna - studia stacjonarne II stopnia o profilu praktycznym
 • Bezpieczeństwo narodowe – studia stacjonarne I stopnia
 • Bezpieczeństwo narodowe – studia niestacjonarne I stopnia
 • Bezpieczeństwo narodowe – studia stacjonarne II stopnia
 • Bezpieczeństwo narodowe – studia niestacjonarne II stopnia
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – studia stacjonarne I stopnia
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – studia stacjonarne II stopnia
 • International relations - anglojęzyczne studia stacjonarne I stopnia
 • Politologia – studia stacjonarne I stopnia
 • Politologia – studia stacjonarne II stopnia
 • Produkcja medialna – studia stacjonarne I stopnia
 • Produkcja medialna – studia stacjonarne II stopnia
 • Społeczeństwo informacyjne – studia stacjonarne I stopnia i II stopnia
 • Stosunki międzynarodowe – studia stacjonarne I stopnia
 • Stosunki międzynarodowe – studia stacjonarne II stopnia
 • Stosunki międzynarodowe – studia stacjonarne II stopnia (prowadzone w języku angielskim)
 • Studia wschodnie – studia stacjonarne I stopnia


WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UMCS

 • Administracja – studia stacjonarne I stopnia
 • Administracja – studia niestacjonarne I stopnia
 • Administracja – studia stacjonarne II stopnia
 • Administracja – studia niestacjonarne II stopnia
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia stacjonarne I stopnia
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia niestacjonarne I stopnia
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia stacjonarne II stopnia
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia niestacjonarne II stopnia
 • Prawno-administracyjny - studia stacjonarne i niestacjonarne I oraz II stopnia
 • Prawno-biznesowy – studia stacjonarne I stopnia
 • Prawno-biznesowy – studia niestacjonarne I stopnia
 • Prawno-menadżerski – studia stacjonarne II stopnia
 • Prawno-menadżerski – studia niestacjonarne II stopnia
 • Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
 • Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie (wieczorowe i zaoczne)


WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY UMCS W PUŁAWACH

 • Administracja publiczna – studia stacjonarne I stopnia
 • Administracja publiczna – studia niestacjonarne I stopnia
 • Agrochemia – studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
 • Agrochemia – studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie)
 • Chemia techniczna – studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
 • Chemia techniczna – studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie)
 • Fizjoterapia – studia jednolite magisterskie stacjonarne
 • Fizjoterapia – studia jednolite magisterskie niestacjonarne
 • Public Relations i doradztwo medialne – studia stacjonarne I stopnia
 • Public Relations i doradztwo medialne – studia niestacjonarne I stopni
 • Wychowanie fizyczne - studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Rekrutacja na studia

Aktualny terminarz rekrutacji - zobacz TUTAJ

Rekrutacja krok po krokuKrok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na www.kandydat.umcs.pl

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!
Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!
Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

Zdjęcie zadowolonych studentów

Każdy student przyjęty na I rok studiów, podpisuje z Uczelnią umowę o świadczenie usług edukacyjnych

Nasze atuty - warto wiedzieć

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ NA UMCS?

 • 11 Wydziałów w Lublinie oraz Wydział Zamiejscowy w Puławach
 • Największa uczelnia we wschodniej Polsce
 • Blisko 80 kierunków studiów
 • Ponad 250 specjalności
 • Programy studiów dostosowane do rynku pracy
 • Bogata oferta bezpłatnych, certyfikowanych szkoleń
 • Liczne koła naukowe i organizacje studenckie
 • Bogata oferta wymian oraz staży krajowych i międzynarodowych
 • Blisko 100 kierunków studiów podyplomowych
 • Kierunki o profilu praktycznym (m.in. chemia techniczna realizowana pod patronatem Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.)
 • Atrakcyjne systemy stypendialne (Nowość - Własny Fundusz Stypendialny!!!)
 • Możliwość wszechstronnego rozwoju językowego, artystycznego i sportowego
 • Nowoczesna baza dydaktyczna
 • Multimedialne centrum kulturalno-artystyczne
 • Nowoczesne centrum badawcze Ecotech-Complex
 • Profesjonalne doradztwo edukacyjne i zawodowe
 • Możliwość kontaktu i współpracy z przyszłymi pracodawcami
 • Akademiki o wysokim standardzie
 • Miasteczko Akademickie w centrum Lublina

UMCS W LICZBACH:

 • Ponad 21 tys. studentów
 • Ponad 235 tys. absolwentów
 • Ponad 2600 miejsc w 9 akademikach
 • Ponad 1600 studentów cudzoziemców
 • Około 1000 studentów trenujących w sekcjach Klubu AZS UMCS Lublin
 • 186 umów międzynarodowych z partnerami z całego świata
 • Blisko 1 mln książek, 400 tys. czasopism i 300 tys. jednostek zbiorów specjalnych w wersji tradycyjnej w Bibliotece Głównej UMCS
 • 98,2 FM – na takich falach nadaje Akademickie Radio Centrum
 • 4 stacje roweru miejskiego zlokalizowane w bezpośredniej odległości od budynków UMCS
 • Uczelnia o najwyższym prestiżu wśród pracodawców w województwie lubelskim w 2017 roku
Skontaktuj się z nami

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
tel. 81 537 58 80

www.umcs.pl
www.irk.umcs.pl
rekrutacja@umcs.pl


Odwiedź nasze media społecznościowe

Artykuły dotyczące uczelni
Total 7 items.
​UMCS na Pikniku Naukowym XVI Lubelskiego Festiwalu Nauki

​UMCS na Pikniku Naukowym XVI Lubelskiego Fes...

Na XVI Lubelski Festiwal Nauki Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przygotował cykl ciekawych warsztatów, pokazów,…
Studiuj podyplomowo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Studiuj podyplomowo na Uniwersytecie Marii Cu...

UMCS w Lublinie oferuje ponad 70 programów studiów podyplomowych, pozwalających znacząco podnieść kwalifikacje zawodowe i…
​Najnowsza aplikacja mobilna UMCS GUIDE

​Najnowsza aplikacja mobilna UMCS GUIDE

Aaplikacja mobilna UMCS GUIDE została przygotowana z myślą o zagranicznych studentach oraz pracownikach naukowych Uniwersytetu…
​Trwa rejestracja na studia w UMCS

​Trwa rejestracja na studia w UMCS

Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa obecnie internetowa rejestracja kandydatów na studia. Na większości…
Zapisz się na Wielki Test Języka Angielskiego „Challenge Accepted”

Zapisz się na Wielki Test Języka Angielskiego...

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego organizowany przez Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie odbędzie…
Debata Europejska na Wydziale Politologii UMCS

Debata Europejska na Wydziale Politologii UMC...

Jaka jest rola i znaczenie działalności Parlamentu Europejskiego dla codziennego życia Europejczyków? Jeśli chcesz wiedzieć…
 IRK oraz nowa oferta kształcenia już od 1 kwietnia na UMCS

IRK oraz nowa oferta kształcenia już od 1 kw...

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oferuje kształcenie na 11 Wydziałach w Lublinie i Wydziale Zamiejscowym w Puławach.…
Lokalizacja