Jakiego kierunku studiów szukasz?

Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji

Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji to kierunek, którego głównym celem jest przygotowanie przyszłych absolwentów do funkcjonowania w świecie mediów (wymagającym stałego wzbogacania zdobytej wiedzy i umiejętności).

Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu nauki o kulturze, nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz wybraną problematykę z językoznawstwa, literaturoznawstwa i nauk o sztuce. Jego istotne uzupełnienie stanowi kształcenie umiejętności praktycznych w ramach tworzenia różnych form wypowiedzi werbalnych, wizualnych i multimedialnych.

Podczas studiów należy wybrać jedną ze specjalizacji:

 • dziennikarstwo (to specjalizacja, która przybliża na kilku płaszczyznach zagadnienia związane z dziennikarstwem i mediami)
 • reklama, design i komunikacja wizualna (to specjalizacja, która kształci w zakresie nowoczesnych form projektowania przekazów promocyjnych).

Dla kogo studia na kierunku dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji

To kierunek dla humanistów wiecznie głodnych aktualnych informacji.

Program kształcenia na kierunku dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji

Główne przedmioty wykładane w ramach kierunku to:

 • systemy medialne
 • rynek mediów w Polsce
 • nauka o komunikowaniu
 • retoryka dziennikarska
 • gatunki dziennikarskie
 • stylistyka praktyczna
 • warsztaty dziennikarskie
 • dykcja i emisja głosu
 • trendy w kulturze XX i XXI wieku.

Po trzecim semestrze studenci wybierają swoją wiodącą specjalizację.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji

Najlepiej punktowany przedmiot podczas rekrutacji to język polski. Ponadto punktuje się także język obcy, historię, matematykę, biologię i geografię.

Perspektywy pracy po kierunku dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji

Studia z dziennikarstwa, mediów i projektowania komunikacji przygotowują do podjęcia pracy w redakcjach mediów tradycyjnych i internetowych w charakterze reportera, redaktora, prezentera, spikera, blogera czy vlogera, a także asystenta wydawcy oraz producenta. Absolwent kierunku może znaleźć zatrudnienie również w agencjach PR-owych i reklamowych, biurach marketingowych oraz w obszarach rynku pracy zorientowanych na organizację wydarzeń, konferencji i imprez.

Opinie o kierunku dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji

Kierunki pokrewne do kierunku dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji

Jakie uczelnie oferują kierunek dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji

W których miastach można studiować kierunek dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia dziennikarskie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia dziennikarskie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia dziennikarskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia dziennikarskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia dziennikarskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia dziennikarskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia dziennikarskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia dziennikarskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia dziennikarskie w Krakowie i Małopolsce
Studia dziennikarskie w Krakowie i Małopolsce
Studia dziennikarskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia dziennikarskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia dziennikarskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia dziennikarskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia dziennikarskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia dziennikarskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia dziennikarskie w Opolu i woj. opolskim
Studia dziennikarskie w Opolu i woj. opolskim
Studia dziennikarskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia dziennikarskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia dziennikarskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia dziennikarskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia dziennikarskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia dziennikarskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia dziennikarskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia dziennikarskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia dziennikarskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia dziennikarskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia dziennikarskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia dziennikarskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni