Jakiego kierunku studiów szukasz?

Komunikowanie promocyjno - wizerunkowe, reklama, branding, PR

Studia drugiego stopnia na kierunku Komunikowanie promocyjno-wizerunkowe - reklama, branding, PR trwają 2 lata.

Studia te przygotowują specjalistów w zakresie nowoczesnego komunikowania promocyjno-wizerunkowego w kilku specjalnościach odpowiadających zarówno aspiracjom i zainteresowaniom naukowym i zawodowych młodych ludzi, jak i potrzebom rynku: promocji, reklamie, marketingowi i public relations.

Celem specjalności na studiach II stopnia w ramach kierunku Komunikowanie promocyjno-wizerunkowe - reklama, branding, PR jest przygotowanie absolwentów do pracy w szeroko rozumianym obszarze współczesnego komunikowania wizerunkowego, zarówno w praktycznym wymiarze promocji, reklamy, marketingu, brandingu, public relations, jak i w naukowym badaniu i analizowaniu tych zjawisk w kontekście współczesnych potrzeb komunikowania wizerunkowego.

Studia odpowiadają aktualnym wyzwaniom czasu kultury i cywilizacji medialnej, przygotowując profesjonalnych pracowników współczesnej przestrzeni komunikowania wizerunkowego i medialnego, uformowanych w duchu chrześcijańskiej wizji człowieka i etyki reklamy i public relations, służących prawdzie, dobru i godności człowieka oraz dobru społeczności, dobrze orientujących się i niosących innym orientację w świecie współczesnych mediów, technologii medialnych, reklamy, public relations, promocji, marketingu, a także projektowania graficznego, grafiki komputerowej i przestrzeni wirtualnej.

Dla kogo studia na kierunku komunikowanie promocyjno - wizerunkowe, reklama, branding, PR

To propozycja edukacyjna dla tych wszystkich, którzy swoją przyszłość zawodową wiążą z szeroko rozumianą branżą marketingową, PR-ową, wizerunkową.

Program kształcenia na kierunku komunikowanie promocyjno - wizerunkowe, reklama, branding, PR

Program kształcenia ma na celu:

 • przygotowanie profesjonalnej kadry do pracy w obszarze komunikowania marketingowego z uwzględnieniem najnowszych technologii, narzędzi i metod komunikowania wizerunkowego, komunikowania reklamowego i komunikowania brandingowego
 • przygotowanie specjalistów public relations, którzy w ramach komunikacji pozytywnych wartości, będą prawdziwymi fachowcami od zarządzania informacją i promowania pozytywnych wartości w ramach komunikowania społecznego
 • przygotowanie fachowców w obszarze projektowania, organizacji i zarządzania promocją na bazie nowoczesnych narzędzi projektowania i grafiki komputerowej

Zajęcia dydaktyczne na kierunku "Komunikowanie promocyjno-wizerunkowe - reklama, branding, PR" szczególnie proponowane przedmioty specjalnościowe, kierunkowe i fakultatywne będą prowadzone w większości przez przedstawicieli instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego i instytucjonalnego.

Konkretne warsztaty i zajęcia laboratoryjne będą obejmowały tworzenie praktycznych projektów studenckich, koordynowanych przez prowadzących związanych z instytucjami zewnętrznymi. Zajęcia warsztatowe z pracodawcami obejmowały będą zarówno kształcenie bezpośrednie na uczelni oraz działania in-field w porozumieniu z instytucją, z którą związany będzie dany prowadzący zajęcia.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku komunikowanie promocyjno - wizerunkowe, reklama, branding, PR

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku komunikowanie promocyjno - wizerunkowe, reklama, branding, PR

Przestrzeń zawodowa dla absolwentów kierunku jest bardzo atrakcyjna, aktualna i bogata.

Typowymi miejscami pracy i zaangażowania zawodowego wszystkich specjalności studiów są m.in.:

 • reklama
 • branding
 • public relations;
 • media relations i rzecznictwo prasowe;
 • marketing medialny;
 • promocja;
 • trening i coaching komunikowania wizerunkowego;
 • zarządzanie w reklamie, public relations i promocji;
 • biura prasowe firm, urzędów i organizacji;
 • komórki marketingowe przedsiębiorstw;
 • działy marketingu i reklamy placówek kulturalnych;
 • agencje reklamowe;
 • agencje public relations;
 • agencje kreatywne;
 • organizacja i zarządzanie kampaniami promocyjnymi;
 • doradztwo wizerunkowe;
 • projektowanie graficzne;
 • grafika komputerowa;
 • social media: e-public relations, e-marketing;
 • projektowanie i zarządzanie stronami internetowymi;

18. Różnorodność oferty edukacyjnej gwarantuje absolwentom fachowe przygotowanie do pracy w szerokim obszarze komunikowania promocyjno-wizerunkowego.

Opinie o kierunku komunikowanie promocyjno - wizerunkowe, reklama, branding, PR

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku komunikowanie promocyjno - wizerunkowe, reklama, branding, PR

Jakie uczelnie oferują kierunek komunikowanie promocyjno - wizerunkowe, reklama, branding, PR

W których miastach można studiować kierunek komunikowanie promocyjno - wizerunkowe, reklama, branding, PR

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Coventry University Wrocław
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie