Jakiego kierunku studiów szukasz?

Komunikowanie promocyjno - wizerunkowe, reklama, branding, PR

Studia drugiego stopnia na kierunku Komunikowanie promocyjno-wizerunkowe - reklama, branding, PR trwają 2 lata.

Studia te przygotowują specjalistów w zakresie nowoczesnego komunikowania promocyjno-wizerunkowego w kilku specjalnościach odpowiadających zarówno aspiracjom i zainteresowaniom naukowym i zawodowych młodych ludzi, jak i potrzebom rynku: promocji, reklamie, marketingowi i public relations.

Celem specjalności na studiach II stopnia w ramach kierunku Komunikowanie promocyjno-wizerunkowe - reklama, branding, PR jest przygotowanie absolwentów do pracy w szeroko rozumianym obszarze współczesnego komunikowania wizerunkowego, zarówno w praktycznym wymiarze promocji, reklamy, marketingu, brandingu, public relations, jak i w naukowym badaniu i analizowaniu tych zjawisk w kontekście współczesnych potrzeb komunikowania wizerunkowego.

Studia odpowiadają aktualnym wyzwaniom czasu kultury i cywilizacji medialnej, przygotowując profesjonalnych pracowników współczesnej przestrzeni komunikowania wizerunkowego i medialnego, uformowanych w duchu chrześcijańskiej wizji człowieka i etyki reklamy i public relations, służących prawdzie, dobru i godności człowieka oraz dobru społeczności, dobrze orientujących się i niosących innym orientację w świecie współczesnych mediów, technologii medialnych, reklamy, public relations, promocji, marketingu, a także projektowania graficznego, grafiki komputerowej i przestrzeni wirtualnej.

Dla kogo studia na kierunku komunikowanie promocyjno - wizerunkowe, reklama, branding, PR

To propozycja edukacyjna dla tych wszystkich, którzy swoją przyszłość zawodową wiążą z szeroko rozumianą branżą marketingową, PR-ową, wizerunkową.

Program kształcenia na kierunku komunikowanie promocyjno - wizerunkowe, reklama, branding, PR

Program kształcenia ma na celu:

 • przygotowanie profesjonalnej kadry do pracy w obszarze komunikowania marketingowego z uwzględnieniem najnowszych technologii, narzędzi i metod komunikowania wizerunkowego, komunikowania reklamowego i komunikowania brandingowego
 • przygotowanie specjalistów public relations, którzy w ramach komunikacji pozytywnych wartości, będą prawdziwymi fachowcami od zarządzania informacją i promowania pozytywnych wartości w ramach komunikowania społecznego
 • przygotowanie fachowców w obszarze projektowania, organizacji i zarządzania promocją na bazie nowoczesnych narzędzi projektowania i grafiki komputerowej

Zajęcia dydaktyczne na kierunku "Komunikowanie promocyjno-wizerunkowe - reklama, branding, PR" szczególnie proponowane przedmioty specjalnościowe, kierunkowe i fakultatywne będą prowadzone w większości przez przedstawicieli instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego i instytucjonalnego.

Konkretne warsztaty i zajęcia laboratoryjne będą obejmowały tworzenie praktycznych projektów studenckich, koordynowanych przez prowadzących związanych z instytucjami zewnętrznymi. Zajęcia warsztatowe z pracodawcami obejmowały będą zarówno kształcenie bezpośrednie na uczelni oraz działania in-field w porozumieniu z instytucją, z którą związany będzie dany prowadzący zajęcia.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku komunikowanie promocyjno - wizerunkowe, reklama, branding, PR

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku komunikowanie promocyjno - wizerunkowe, reklama, branding, PR

Przestrzeń zawodowa dla absolwentów kierunku jest bardzo atrakcyjna, aktualna i bogata.

Typowymi miejscami pracy i zaangażowania zawodowego wszystkich specjalności studiów są m.in.:

 • reklama
 • branding
 • public relations;
 • media relations i rzecznictwo prasowe;
 • marketing medialny;
 • promocja;
 • trening i coaching komunikowania wizerunkowego;
 • zarządzanie w reklamie, public relations i promocji;
 • biura prasowe firm, urzędów i organizacji;
 • komórki marketingowe przedsiębiorstw;
 • działy marketingu i reklamy placówek kulturalnych;
 • agencje reklamowe;
 • agencje public relations;
 • agencje kreatywne;
 • organizacja i zarządzanie kampaniami promocyjnymi;
 • doradztwo wizerunkowe;
 • projektowanie graficzne;
 • grafika komputerowa;
 • social media: e-public relations, e-marketing;
 • projektowanie i zarządzanie stronami internetowymi;

18. Różnorodność oferty edukacyjnej gwarantuje absolwentom fachowe przygotowanie do pracy w szerokim obszarze komunikowania promocyjno-wizerunkowego.

Opinie o kierunku komunikowanie promocyjno - wizerunkowe, reklama, branding, PR

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku komunikowanie promocyjno - wizerunkowe, reklama, branding, PR

Jakie uczelnie oferują kierunek komunikowanie promocyjno - wizerunkowe, reklama, branding, PR

W których miastach można studiować kierunek komunikowanie promocyjno - wizerunkowe, reklama, branding, PR

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu