Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu

uczelnia publiczna, 82-300 Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1, (+55) 239 88 50, pwsz@pwsz.elblag.pl

Rekrutacja na studia 2022/2023

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Rekrutacja - Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu

Terminy rekrutacji na studia

Nabór na studia w roku akademickim 2022/23 rozpocznie się 31 maja 2022 r. i będzie przebiegał w 4 turach.

  • Terminarz I tury (31.05 - 20.07.2022)

31 maja 2022 - uruchomienie elektronicznej rejestracji kandydatów na studia w systemie IRK na stronie https://irk.ans-elblag.pl i początek okresu składania dokumentów rekrutacyjnych

* 18 lipca 2022 - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na kierunek logopedia I i II stopnia (g.10:00, ul. Czerniakowska 22, sala nr 16)

20 lipca 2022 - upływa termin rejestracji elektronicznej kandydatów do ANS w Elblągu oraz składania dokumentów rekrutacyjnych

25 lipca 2022 (g.15:00) - ogłoszenie wyników I tury rekrutacji

  • Tura II (26.07 - 17.08.2022)
  • Tura III (19.08 - 20.09.2022)
  • Tura IV (22.09 - 17.10.2022)

Szczegółowe terminarze powyższych tur będą zamieszczane na bieżąco.

*o indywidualnej godzinie rozmowy każdy kandydat zostanie powiadomiony drogą mailową do dnia 11 lipca 2022

Studiuj na ANS w Elblągu


Struktura Uczelni

Instytut Ekonomiczny - https://ans-elblag.pl/instytut-ekonomiczny/

Instytut Politechniczny - https://ans-elblag.pl/instytut-politechniczny/

Instytut Informatyki Stosowanej - https://ans-elblag.pl/instytut-informatyki-stosowa...

Instytut Pedagogiczno-Językowy - https://ans-elblag.pl/instytut-pedagogiczno-jezyko...

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane