Jakiego kierunku studiów szukasz?

Studia menedżersko - prawne

Studia Menedżersko-Prawne to innowacyjne studia stanowiące połączenie kompetencji z dwóch dyscyplin – Zarządzania i Prawa, dające doskonałe przygotowanie do zajmowania stanowisk wykonawczych i pełnienia funkcji kierowniczych we wszystkich sektorach aktywności zawodowej, a szczególnie w organizacjach gospodarczych.

Studia Menedżersko-Prawne dostarczają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i prawa dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Dają również dobre podstawy teoretyczne i metodyczne do podejmowania studiów drugiego stopnia.

Studenci na zajęciach poznają nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem, uczą się budowania strategii funkcjonowania i rozwoju firmy oraz tworzenia biznesplanów.

Absolwenci otrzymują niezbędny zasób wiedzy prawniczej i umiejętności jej stosowania. Zajęcia prowadzone są przez praktyków, menedżerów i prawników, wykorzystujących metodę mentoringu.

Na studiach drugiego stopnia jest możliwość wyboru specjalności:

 • menadżer analiz biznesowych
 • menadżer usług publicznych.


Dla kogo studia na kierunku studia menedżersko - prawne

Studia na tym kierunku wybierają przyszli menedżerowie, osoby świadome posiadanego potencjału, które swojej predyspozycje kierownicze chcą uzupełnić merytoryczną wiedzą i praktyczną nauką sztuki zarządzania.

To kierunek dla osób dynamicznych, kreatywnych, kontaktowych, zaradnych.

Program kształcenia na kierunku studia menedżersko - prawne

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • ekonomia
 • prawo podatkowe
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • prawoznawstwo
 • prawo handlowe
 • prawo kontraktowe
 • postępowanie arbitrażowe.

Zajęcia uzupełniają praktyki oraz staże zawodowe.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku studia menedżersko - prawne

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożeni wymaganych dokumentów.

Warunkiem jest posiadanie świadectwa maturalnego.

Perspektywy pracy po kierunku studia menedżersko - prawne

Studia na tym kierunku przygotowują do pracy na stanowiskach menedżerskich.

Absolwenci studiów menedżersko-prawnych są przygotowani do pracy w:

 • instytucjach finansowych
 • bankach
 • domach maklerskich
 • funduszach inwestycyjnych
 • instytucjach doradztwa ekonomicznego
 • firmach ubezpieczeniowych
 • przedsiębiorstwach handlowych, usługowych, produkcyjnych
 • instytucjach pozarządowych
 • administracji.
Opinie o kierunku studia menedżersko - prawne

Aby sprawnie zarządzać firmą, potrzebna jest rozległa wiedza z różnych dziedzin.

Wprowadzeniem do pełnienia funkcji na stanowisku menedżera są Studia Menedżersko-Prawne.

Kierunki pokrewne do kierunku studia menedżersko - prawne
Jakie uczelnie oferują kierunek studia menedżersko - prawne
W których miastach można studiować kierunek studia menedżersko - prawne
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu