Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kierunek menedżerski

Studia drugiego stopnia na Kierunku menedżerskim wyposażają słuchaczy w wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty skutecznego wypełniania roli menedżera, zatrudnionego zarówno w przedsiębiorstwie, w organizacjach administracji publicznej, jak też prowadzącego własną działalność gospodarczą.

Studia na Kierunku menedżerskim oferują̨ najnowszą wiedzę oraz umiejętności i kładą istotny nacisk na prawne uwarunkowania działań menedżerów, na kształcenie praktycznych umiejętności w trakcie ćwiczeń, treningów, warsztatów, laboratoriów. Wymaga to zwrócenia uwagi na wykorzystanie zapisów obowiązującego prawa, śledzenia zachodzących w nim zmian oraz dorobku innych niż ekonomia, zarządzanie i finanse nauk społecznych, np. psychologii i socjologii.

Oferowane są następujące specjalności:

 • menedżer – kierownik zespołu
 • menedżer – przedsiębiorca
 • menedżer w administracji publicznej
 • menedżer logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw
 • menedżer strategicznego rozwoju przedsiębiorstwa.

Dla kogo studia na kierunku kierunek menedżerski

Studia drugiego stopnia to propozycja dla absolwentów posiadających dyplom ukończenia pokrewnych kierunków na poziomie pierwszego stopnia lub magisterskim.

Menedżerski kierunek przyciąga osoby o predyspozycjach przywódczych, posiadających łatwość podejmowania decyzji, delegowania uprawnień i zadań, łatwo nawiązujących kontakt, gotowych pracować w pod prasą czasu i nierzadko w stresie.

Program kształcenia na kierunku kierunek menedżerski

Przykładowe przedmioty kierunkowe w programie studiów:

 • ekonomia menedżerska
 • prawne uwarunkowania pracy menedżera
 • zarządzanie strategiczne
 • przywództwo strategiczne i operacyjne
 • finanse i rachunkowość menedżerska
 • planowanie biznesu
 • strategie marketingowe
 • inkubator przedsiębiorczości
 • proces motywowania pracowników
 • zarządzanie operacyjne
 • zarządzanie sprzedażą.

Duży nacisk położony jest na kształcenie praktycznych umiejętności poprzez takie formy zajęć jak. ćwiczenia, treningi, warsztaty, laboratoria.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku kierunek menedżerski

Rekrutacja odbywa się na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego.

Jest to test, składający się z trzech modułów:

 • językowo-ogólnego
 • ilościowego
 • jakościowego.

Perspektywy pracy po kierunku kierunek menedżerski

Absolwent jest przygotowany do podejmowania pracy zawodowej na stanowiskach kierowniczych lub na stanowiskach wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

Opinie o kierunku kierunek menedżerski

Założeniem kształcenia jest przygotowanie studentów do funkcjonowania z powodzeniem na dynamicznym rynku pracy. Wymaga to w rozwoju tzw. „kompetencji miękkich“, samokształcenia, ciągłego rozwoju zawodowego.

Kierunki pokrewne do kierunku kierunek menedżerski

business and finance management business management ekonomia menedżerska financial management menedżerskie studia ekonomiczno-prawne menedżerskie studia finansowo-prawne międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie studia menedżersko - prawne zarządzanie zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej zarządzanie bezpieczeństwem narodowym zarządzanie bezpieczeństwem państwa zarządzanie biznesem zarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytków zarządzanie gospodarką komunalną zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu zarządzanie i dowodzenie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie i inżynieria usług zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej zarządzanie i prawo w biznesie zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo zarządzanie instytucjami służby zdrowia zarządzanie in­for­macją zarządzanie inżynierskie zarządzanie jakością i analiza żywności zarządzanie jakością i produkcją zarządzanie jakością w produkcji roślinnej zarządzanie kreatywne zarządzanie kryzysem indywidualnym zarządzanie kulturą i mediami zarządzanie kulturą wizualną zarządzanie miastem zarządzanie międzynarodowe zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi zarządzanie państwem zarządzanie procesami produkcyjnymi zarządzanie projektami społecznymi zarządzanie publiczne zarządzanie rekreacją i rozrywką zarządzanie ryzykiem zdrowotnym zarządzanie strategiczne zarządzanie techniką zarządzanie w administracji publicznej zarządzanie w języku angielskim zarządzanie w politykach publicznych zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka zarządzanie w sporcie zarządzanie w służbach społecznych zarządzanie w turystyce i w sporcie zarządzanie wiedzą z infobrokeringiem zarządzanie zasobami Ziemi zarządzanie zasobami ludzkimi zarządzanie zasobami przyrody zarządzanie zmianą społeczną zarządzanie środowiskiem

Jakie uczelnie oferują kierunek kierunek menedżerski

W których miastach można studiować kierunek kierunek menedżerski

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Politechnika Łódzka
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Politechnika Częstochowska
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Śląska
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Piotrkowska
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie