Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kierunek menedżerski

Studia drugiego stopnia na Kierunku menedżerskim wyposażają słuchaczy w wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty skutecznego wypełniania roli menedżera, zatrudnionego zarówno w przedsiębiorstwie, w organizacjach administracji publicznej, jak też prowadzącego własną działalność gospodarczą.

Studia na Kierunku menedżerskim oferują̨ najnowszą wiedzę oraz umiejętności i kładą istotny nacisk na prawne uwarunkowania działań menedżerów, na kształcenie praktycznych umiejętności w trakcie ćwiczeń, treningów, warsztatów, laboratoriów. Wymaga to zwrócenia uwagi na wykorzystanie zapisów obowiązującego prawa, śledzenia zachodzących w nim zmian oraz dorobku innych niż ekonomia, zarządzanie i finanse nauk społecznych, np. psychologii i socjologii.

Oferowane są następujące specjalności:

 • menedżer – kierownik zespołu
 • menedżer – przedsiębiorca
 • menedżer w administracji publicznej
 • menedżer logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw
 • menedżer strategicznego rozwoju przedsiębiorstwa.
Dla kogo studia na kierunku kierunek menedżerski

Studia drugiego stopnia to propozycja dla absolwentów posiadających dyplom ukończenia pokrewnych kierunków na poziomie pierwszego stopnia lub magisterskim.

Menedżerski kierunek przyciąga osoby o predyspozycjach przywódczych, posiadających łatwość podejmowania decyzji, delegowania uprawnień i zadań, łatwo nawiązujących kontakt, gotowych pracować w pod prasą czasu i nierzadko w stresie.

Program kształcenia na kierunku kierunek menedżerski

Przykładowe przedmioty kierunkowe w programie studiów:

 • ekonomia menedżerska
 • prawne uwarunkowania pracy menedżera
 • zarządzanie strategiczne
 • przywództwo strategiczne i operacyjne
 • finanse i rachunkowość menedżerska
 • planowanie biznesu
 • strategie marketingowe
 • inkubator przedsiębiorczości
 • proces motywowania pracowników
 • zarządzanie operacyjne
 • zarządzanie sprzedażą.

Duży nacisk położony jest na kształcenie praktycznych umiejętności poprzez takie formy zajęć jak. ćwiczenia, treningi, warsztaty, laboratoria.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku kierunek menedżerski

Rekrutacja odbywa się na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego.

Jest to test, składający się z trzech modułów:

 • językowo-ogólnego
 • ilościowego
 • jakościowego.
Perspektywy pracy po kierunku kierunek menedżerski

Absolwent jest przygotowany do podejmowania pracy zawodowej na stanowiskach kierowniczych lub na stanowiskach wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

Opinie o kierunku kierunek menedżerski

Założeniem kształcenia jest przygotowanie studentów do funkcjonowania z powodzeniem na dynamicznym rynku pracy. Wymaga to w rozwoju tzw. „kompetencji miękkich“, samokształcenia, ciągłego rozwoju zawodowego.

Kierunki pokrewne do kierunku kierunek menedżerski
business and finance managementbusiness managementekonomia menedżerskafinancial managementmenedżerskie studia ekonomiczno-prawnemenedżerskie studia finansowo-prawnemiędzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskiestudia menedżersko - prawnezarządzaniezarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznejzarządzanie bezpieczeństwem narodowymzarządzanie bezpieczeństwem państwazarządzanie biznesemzarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytkówzarządzanie gospodarka komunalnązarządzanie i adaptacja do zmian klimatuzarządzanie i dowodzeniezarządzanie i inżynieria produkcjizarządzanie i inżynieria usługzarządzanie in­for­macjązarządzanie informacją i bibliotekoznawstwozarządzanie i nowe technologie w sferze publicznejzarządzanie instytucjami służby zdrowia zarządzanie inżynierskiezarządzanie i prawo w biznesiezarządzanie jakością i analiza żywności zarządzanie jakością i produkcjązarządzanie jakością w produkcji roślinnejzarządzanie kreatywnezarządzanie kryzysem indywidualnymzarządzanie kulturą i mediamizarządzanie kulturą wizualnązarządzanie miastemzarządzanie międzynarodowe zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimizarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymizarządzanie państwemzarządzanie procesami produkcyjnymizarządzanie projektami społecznymizarządzanie publicznezarządzanie rekreacją i rozrywkązarządzanie ryzykiem zdrowotnymzarządzanie środowiskiemzarządzanie strategicznezarządzanie technikązarządzanie w administracji publicznejzarządzanie wiedzą i infobrokeringiemzarządzanie w języku angielskimzarządzanie w politykach publicznychzarządzanie w produkcji i przetwórstwie mlekazarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowymzarządzanie w służbach społecznychzarządzanie w sporciezarządzanie w turystyce i w sporciezarządzanie zasobami ludzkimizarządzanie zasobami przyrodyzarządzanie zasobami ziemizarządzanie zmianą społeczną
Jakie uczelnie oferują kierunek kierunek menedżerski
W których miastach można studiować kierunek kierunek menedżerski
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu