Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie

Zarządzanie jest kierunkiem kształcącym specjalistów z zakresu planowania, kierowania, koordynowania i kontrolowania procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.

Studenci zarządzania zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną służące wzmacnianiu pozycji przedsiębiorstwa na rynku. Zapoznają się z metodami i narzędziami pobudzającymi przedsiębiorczość oraz kształcą umiejętności umożliwiających zrozumienie mechanizmów rządzących gospodarką. Zostają wyposażeni w narzędzia pracy przyszłego menedżera, poznają koncepcje zarządzania, strategie gospodarowania, zdobywają wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych i o zarządzaniu.

W zależności od typu wybranej uczelni absolwenci studiów I stopnia uzyskują dyplom licencjata lub inżyniera, następnie mogą kontynuować kształcenie na magisterskich studiach II stopnia.

Zarządzanie to jeden z powszechniejszych kierunków - w każdym ośrodku akademickim przynajmniej kilka uczelni oferuje studia z tej dziedziny. Wybór zarządzania to dobra decyzja, jeśli myślisz w przyszłości o stanowiskach menedżerskich.

Dyplom zarządzania jest przepustką do dalszej edukacji: studiów podyplomowych, doktorskich czy MBA. Te ostatnie są często warunkiem wymaganym przy aplikowaniu na kierownicze stanowiska w strukturach korporacyjnych.

Przykładowe specjalności na kierunku zarządzanie:

 • marketing
 • zarządzanie w usługach
 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • zarządzanie firmą
 • psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • marketing i zarządzanie sprzedażą
 • zarządzanie bezpieczeństwem w biznesie i administracji
 • biznes międzynarodowy
 • ekonomia menedżerska
 • gospodarowanie nieruchomościami
 • international business
 • menedżer projektów IT
 • menedżer sportu
 • menedżer sprzedaży
 • kadry i płace w praktyce
 • menedżer jakości
 • rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • marketingowe zarządzanie e-biznesem
 • zarządzanie finansami
 • zarządzanie w mediach.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie

Idealny kandydat na zarządzanie to osoba aktywna, dynamiczna, decyzyjna, która nie boi się podejmować odpowiedzialnych decyzji, o predyspozycjach przywódczych, odważny wizjoner.

Bezcenne są pewne predyspozycje i tzw. kompetencje miękkie, jak choćby komunikatywność, umiejętność współpracy, zarządzania czasem, radzenie sobie ze stresem, niezwykle przydatne w przyszłej pracy.

Chcecie dowiedzieć się więcej, co powinno cechować dobrego menedżera?

Opowiada o tym doradca biznesowy. PRZECZYTAJCIE


Program kształcenia na kierunku zarządzanie

Przykładowe przedmioty w programie studiów na zarządzaniu:

podstawy zarządzania, prawo, statystyka, rachunkowość, badania marketingowe, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami, zarządzanie jakością, informatyka w zarządzaniu, biznes plan, inwestycje i inwestowanie, logistyka.

W zależności od wybranej specjalności studenci zaliczają przedmioty z określonej zawężonej dziedziny.

Na kierunku przewidziane są obowiązkowe praktyki zawodowe.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie

Przedmiotami najczęściej uwzględnianymi podczas rekrutacji na ekonomię są matematyka, języki obce, geografia, historia, wos, informatyka.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jako jedyna uczelnia ekonomiczna oprócz przeliczenia wyników uzyskanych na maturze w procesie rekrutacji przewiduje także test z wiedzy o przedsiębiorczości.

Wybierając konkretną uczelnię należy sprawdzić szczegółowe warunki przyjęć.

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie

Absolwenci kierunku przygotowani są do pracy w charakterze specjalistów lub menedżerów w różnych działach przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych: działach planowania, zakupów, magazynowania, produkcji, marketingu, sprzedaży, dystrybucji, kadr. Są zatrudniani w instytucjach finansowych, publicznych, organizacjach pozarządowych czy firmach doradczych. Z powodzeniem mogą prowadzić własną działalności gospodarczą.

Przykładowe stanowiska, jakie może zajmować osoba po ukończeniu zarządzania:

 • specjalista ds. zarządzania jakością
 • specjalista ds. marketingu
 • specjalista ds. HR
 • doradca klienta
 • badacz opinii publicznej i rynku
 • kierownik działu
 • menedżer średniego i wyższego szczebla w przedsiębiorstwie czy korporacji.

Absolwent kierunku z powodzeniem może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Opinie o kierunku zarządzanie

Uczelnie w Polsce co roku wypuszczają na rynek pracy tysiące absolwentów kierunku zarządzanie.

Wystarczy przeanalizować oferowane przez uczelnie specjalności, żeby zobaczyć, że ukończenie konkretnych z nich przygotowuje specjalistów w bardzo różnorodnych dziedzinach: prawnych, finansowych, ubezpieczeniowych, zarządzania, gospodarki międzynarodowej, a nawet technicznych.

Ścieżek kariery zawodowej jest więc bardzo wiele. Niewątpliwie zarządzanie należy do najliczniej studiowanych kierunków. Świadczy o tym chociażby liczba uczelni, które oferują te studia.

Swoje refleksje na temat studiów na zarządzaniu prezentuje Kacper. Posłuchajcie, czego będziecie uczyć się w trakcie studiów i jak wiedza wyniesiona z sali wykładowej zostanie wykorzystana w przyszłej pracy:


Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie

administracja i zarządzaniebankowość i zarządzanie ryzykiembiomonitoring i zarządzanie środowiskiem cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesiedesign i zarządzanie projektamienergetyka odnawialna i zarządzanie energią finanse i zarządzanie w ochronie zdrowiafinanse i zarządzanie w przedsiębiorstwieglobalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance)gospodarka i zarządzanie publiczneinfobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka informatyczne techniki zarządzaniainnowacyjność i zarządzanie sferą publicznąinżynieria zarządzaniamedia społecznościowe w zarządzaniumodern business - zarządzanie i rachunkowośćorganizacja i zarządzanie zakładami opieki zdrowotnejprzedsiębiorczość i zarządzanie innowacjamipsychologia w zarządzaniutechnologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznejzarządzanie bezpieczeństwem narodowymzarządzanie bezpieczeństwem państwazarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytkówzarządzanie gospodarką komunalnązarządzanie i dowodzeniezarządzanie i inżynieria produkcjizarządzanie i inżynieria usługzarządzanie in­for­macjązarządzanie informacją i bibliotekoznawstwozarządzanie i nowe technologie w sferze publicznejzarządzanie instytucjami służby zdrowia zarządzanie i prawo w biznesiezarządzanie jakością i analiza żywności zarządzanie jakością w produkcji roślinnejzarządzanie kreatywnezarządzanie kryzysem indywidualnymzarządzanie kulturą i mediamizarządzanie miastemzarządzanie międzynarodowe zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymizarządzanie państwemzarządzanie projektami społecznymizarządzanie publicznezarządzanie ryzykiem zdrowotnymzarządzanie środowiskiemzarządzanie technikązarządzanie wiedzą z infobrokeringiemzarządzanie w języku angielskimzarządzanie w politykach publicznychzarządzanie w służbach społecznychzarządzanie w sporciezarządzanie w turystyce i w sporciezarządzanie zasobami ludzkimizarządzanie zasobami przyrodyzrównoważone zarządzanie zasobami środowiska

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie

Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Szczeciński
al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
(+91) 444 11 60, 444 10 31, 444 10 29, 444 12 21
rekrutacja@usz.edu.pl

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie

Komentarze (1)

Adam
Po zarządzaniu można wszystko robić. Znam ludzi po tym kierunku, którzy pracują w totalnie dziwnych zawodach.
18.09.2019

Zobacz również

​Zarządzanie na Śląsku
​Zarządzanie na Śląsku
​Zarządzanie w Białymstoku
​Zarządzanie w Białymstoku
Zarządzanie w Bydgoszczy
Zarządzanie w Bydgoszczy
​Zarządzanie we Wrocławiu
​Zarządzanie we Wrocławiu
​Zarządzanie w Gdańsku
​Zarządzanie w Gdańsku
​Zarządzanie w Gdyni
​Zarządzanie w Gdyni
​Zarządzanie w Katowicach
​Zarządzanie w Katowicach
​Zarządzanie w Kielcach
​Zarządzanie w Kielcach
​Zarządzanie w Koszalinie
​Zarządzanie w Koszalinie
Zarządzanie w Krakowie
Zarządzanie w Krakowie
​Zarządzanie w Łodzi
​Zarządzanie w Łodzi
​Zarządzanie w Lublinie
​Zarządzanie w Lublinie
Zarządzanie w Olsztynie
Zarządzanie w Olsztynie
Zarządzanie w Opolu
Zarządzanie w Opolu
​Zarządzanie w Poznaniu
​Zarządzanie w Poznaniu
Zarządzanie w Radomiu
Zarządzanie w Radomiu
Zarządzanie w Rzeszowie
Zarządzanie w Rzeszowie
​Zarządzanie w Szczecinie
​Zarządzanie w Szczecinie
Zarządzanie w Toruniu
Zarządzanie w Toruniu
​Zarządzanie w Warszawie
​Zarządzanie w Warszawie
Zarządzanie w Zielonej Górze
Zarządzanie w Zielonej Górze
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet Szczeciński
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie