Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie

Zarządzanie jest kierunkiem kształcącym specjalistów z zakresu planowania, kierowania, koordynowania i kontrolowania procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.

Studenci zarządzania zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną służące wzmacnianiu pozycji przedsiębiorstwa na rynku. Zapoznają się z metodami i narzędziami pobudzającymi przedsiębiorczość oraz kształcą umiejętności umożliwiających zrozumienie mechanizmów rządzących gospodarką. Zostają wyposażeni w narzędzia pracy przyszłego menedżera, poznają koncepcje zarządzania, strategie gospodarowania, zdobywają wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych i o zarządzaniu.

W zależności od typu wybranej uczelni absolwenci studiów I stopnia uzyskują dyplom licencjata lub inżyniera, następnie mogą kontynuować kształcenie na magisterskich studiach II stopnia.

Zarządzanie to jeden z powszechniejszych kierunków - w każdym ośrodku akademickim przynajmniej kilka uczelni oferuje studia z tej dziedziny. Wybór zarządzania to dobra decyzja, jeśli myślisz w przyszłości o stanowiskach menedżerskich.

Dyplom zarządzania jest przepustką do dalszej edukacji: studiów podyplomowych, doktorskich czy MBA. Te ostatnie są często warunkiem wymaganym przy aplikowaniu na kierownicze stanowiska w strukturach korporacyjnych.

Przykładowe specjalności na kierunku zarządzanie:

 • marketing
 • zarządzanie w usługach
 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • zarządzanie firmą
 • psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • marketing i zarządzanie sprzedażą
 • zarządzanie bezpieczeństwem w biznesie i administracji
 • biznes międzynarodowy
 • ekonomia menedżerska
 • gospodarowanie nieruchomościami
 • international business
 • menedżer projektów IT
 • menedżer sportu
 • menedżer sprzedaży
 • kadry i płace w praktyce
 • menedżer jakości
 • rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • marketingowe zarządzanie e-biznesem
 • zarządzanie finansami
 • zarządzanie w mediach.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie

Idealny kandydat na zarządzanie to osoba aktywna, dynamiczna, decyzyjna, która nie boi się podejmować odpowiedzialnych decyzji, o predyspozycjach przywódczych, odważny wizjoner.

Bezcenne są pewne predyspozycje i tzw. kompetencje miękkie, jak choćby komunikatywność, umiejętność współpracy, zarządzania czasem, radzenie sobie ze stresem, niezwykle przydatne w przyszłej pracy.

Chcecie dowiedzieć się więcej, co powinno cechować dobrego menedżera?

Opowiada o tym doradca biznesowy. PRZECZYTAJCIE


Program kształcenia na kierunku zarządzanie

Przykładowe przedmioty w programie studiów na zarządzaniu:

podstawy zarządzania, prawo, statystyka, rachunkowość, badania marketingowe, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami, zarządzanie jakością, informatyka w zarządzaniu, biznes plan, inwestycje i inwestowanie, logistyka.

W zależności od wybranej specjalności studenci zaliczają przedmioty z określonej zawężonej dziedziny.

Na kierunku przewidziane są obowiązkowe praktyki zawodowe.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie

Przedmiotami najczęściej uwzględnianymi podczas rekrutacji na ekonomię są matematyka, języki obce, geografia, historia, wos, informatyka.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jako jedyna uczelnia ekonomiczna oprócz przeliczenia wyników uzyskanych na maturze w procesie rekrutacji przewiduje także test z wiedzy o przedsiębiorczości.

Wybierając konkretną uczelnię należy sprawdzić szczegółowe warunki przyjęć.

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie

Absolwenci kierunku przygotowani są do pracy w charakterze specjalistów lub menedżerów w różnych działach przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych: działach planowania, zakupów, magazynowania, produkcji, marketingu, sprzedaży, dystrybucji, kadr. Są zatrudniani w instytucjach finansowych, publicznych, organizacjach pozarządowych czy firmach doradczych. Z powodzeniem mogą prowadzić własną działalności gospodarczą.

Przykładowe stanowiska, jakie może zajmować osoba po ukończeniu zarządzania:

 • specjalista ds. zarządzania jakością
 • specjalista ds. marketingu
 • specjalista ds. HR
 • doradca klienta
 • badacz opinii publicznej i rynku
 • kierownik działu
 • menedżer średniego i wyższego szczebla w przedsiębiorstwie czy korporacji.

Absolwent kierunku z powodzeniem może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Opinie o kierunku zarządzanie

Uczelnie w Polsce co roku wypuszczają na rynek pracy tysiące absolwentów kierunku zarządzanie.

Wystarczy przeanalizować oferowane przez uczelnie specjalności, żeby zobaczyć, że ukończenie konkretnych z nich przygotowuje specjalistów w bardzo różnorodnych dziedzinach: prawnych, finansowych, ubezpieczeniowych, zarządzania, gospodarki międzynarodowej, a nawet technicznych.

Ścieżek kariery zawodowej jest więc bardzo wiele. Niewątpliwie zarządzanie należy do najliczniej studiowanych kierunków. Świadczy o tym chociażby liczba uczelni, które oferują te studia.

Swoje refleksje na temat studiów na zarządzaniu prezentuje Kacper. Posłuchajcie, czego będziecie uczyć się w trakcie studiów i jak wiedza wyniesiona z sali wykładowej zostanie wykorzystana w przyszłej pracy:


Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie

administracja i zarządzanie bankowość i zarządzanie ryzykiem biomonitoring i zarządzanie środowiskiem cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie design i zarządzanie projektami energetyka odnawialna i zarządzanie energią finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance) gospodarka i zarządzanie publiczne infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka informatyczne techniki zarządzania innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną inżynieria zarządzania media społecznościowe w zarządzaniu modern business - zarządzanie i rachunkowość organizacja i zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami psychologia w zarządzaniu technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej zarządzanie bezpieczeństwem narodowym zarządzanie bezpieczeństwem państwa zarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytków zarządzanie gospodarką komunalną zarządzanie i dowodzenie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie i inżynieria usług zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej zarządzanie i prawo w biznesie zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo zarządzanie instytucjami służby zdrowia zarządzanie in­for­macją zarządzanie jakością i analiza żywności zarządzanie jakością w produkcji roślinnej zarządzanie kreatywne zarządzanie kryzysem indywidualnym zarządzanie kulturą i mediami zarządzanie miastem zarządzanie międzynarodowe zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi zarządzanie państwem zarządzanie projektami społecznymi zarządzanie publiczne zarządzanie ryzykiem zdrowotnym zarządzanie techniką zarządzanie w języku angielskim zarządzanie w politykach publicznych zarządzanie w sporcie zarządzanie w służbach społecznych zarządzanie w turystyce i w sporcie zarządzanie wiedzą z infobrokeringiem zarządzanie zasobami ludzkimi zarządzanie zasobami przyrody zarządzanie środowiskiem zrównoważone zarządzanie zasobami środowiska

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie

Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Szczeciński
al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
(+91) 444 11 60, 444 10 31, 444 10 29, 444 12 21
rekrutacja@usz.edu.pl

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie

Komentarze (1)

Adam
Po zarządzaniu można wszystko robić. Znam ludzi po tym kierunku, którzy pracują w totalnie dziwnych zawodach.
18.09.2019

Zobacz również

Zarządzanie w Bydgoszczy
Zarządzanie w Bydgoszczy
Zarządzanie w Krakowie
Zarządzanie w Krakowie
Zarządzanie w Olsztynie
Zarządzanie w Olsztynie
Zarządzanie w Opolu
Zarządzanie w Opolu
Zarządzanie w Radomiu
Zarządzanie w Radomiu
Zarządzanie w Rzeszowie
Zarządzanie w Rzeszowie
Zarządzanie w Toruniu
Zarządzanie w Toruniu
Zarządzanie w Zielonej Górze
Zarządzanie w Zielonej Górze
​Zarządzanie na Śląsku
​Zarządzanie na Śląsku
​Zarządzanie w Białymstoku
​Zarządzanie w Białymstoku
​Zarządzanie w Gdańsku
​Zarządzanie w Gdańsku
​Zarządzanie w Gdyni
​Zarządzanie w Gdyni
​Zarządzanie w Katowicach
​Zarządzanie w Katowicach
​Zarządzanie w Kielcach
​Zarządzanie w Kielcach
​Zarządzanie w Koszalinie
​Zarządzanie w Koszalinie
​Zarządzanie w Lublinie
​Zarządzanie w Lublinie
​Zarządzanie w Poznaniu
​Zarządzanie w Poznaniu
​Zarządzanie w Szczecinie
​Zarządzanie w Szczecinie
​Zarządzanie w Warszawie
​Zarządzanie w Warszawie
​Zarządzanie w Łodzi
​Zarządzanie w Łodzi
​Zarządzanie we Wrocławiu
​Zarządzanie we Wrocławiu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Zamojska
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Coventry University Wrocław
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Warszawska Akademia Medyczna
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Politechnika Łódzka
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych