Uniwersytet Kaliski

uczelnia publiczna, 62-800 Kalisz, Nowy Świat 4, (+62) 76 79 512, 76 79 520 , rekrutacja@akademia.kalisz.pl

Rekrutacja - Uniwersytet Kaliski

Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2023/2024

Kierunek Lekarski

Rejestracja online (założenie konta, wybranie aplikacji na kierunek lekarski oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej (kandydaci z tzw. starą maturą, maturą zagraniczną, nową maturą, europejską i międzynarodową) - od 08.05.2023 r. od godz. 8:00 do 30.06.2023 r. do godz. 15:30

Ostateczna data zaksięgowania opłaty rekrutacyjnej na rachunku bankowym Uniwersytetu Kaliskiego - 14.07.2023 r.

Ostateczny termin uzupełnienia i zatwierdzenia wszystkich pozostałych danych w tym wyników maturalnych (kandydaci z tzw. starą maturą, maturą zagraniczną, nową maturą, europejską i międzynarodową) - do 11.07.2023 r. do godz. 15:30

I lista rankingowa - 21.07.2023 r. do godz. 15:30, dostarczenie dokumentów - do 26.07.2023 r. do godz. 15:30

II uzupełniająca lista rankingowa - 31.07.2023 r. do godz. 15:30, dostarczenie dokumentów - do 02.08.2023 r. do godz. 15:30

III uzupełniająca lista rankingowa - 07.08.2023 r.do godz. 15:30, dostarczenie dokumentów - do 09.08.2023 r. do godz. 15:30

Lista przyjętych - do 11.08.2023 r. do godz. 15:30

W sytuacji wolnych miejsc w trybie ciągłym Rektor / komisja w uzgodnieniu z Rektorem ogłasza kolejne listy zakwalifikowanych i przyjętych w ramach limitu za pośrednictwem konta w IRK - na bieżąco

Kierunek Prawo

Rejestracja elektroniczna i składanie dokumentów - od 27.06.2023 od godz. 8:00 do 11.08.2023 do godz. 15:30

Ogłoszenie wyników - do 22.08.2023

Pozostałe kierunki

Studia stacjonarne

Rejestracja elektroniczna i składanie dokumentów - od 01.06.2023 od godz. 8:00 do 25.08.2023 do godz. 15:30

Test sprawności fizycznej (dotyczy kierunku Sport) - 29.08.2023

Ogłoszenie wyników - do 01.09.2023 do godz. 15:30

Studia niestacjonarne

Rejestracja elektroniczna i składanie dokumentów - od 01.06.2023 od godz. 8:00 do 09.09.2023 do godz. 15:30

Ogłoszenie wyników - do 15.09.2023 do godz. 15:30

Studia podyplomowe

I etap - rejestracja on-line - od 01.06.2023 do 30.09.2023 r.

II etap – kwalifikacja wstępna - po 30.09.2023 r.

III etap - składanie dokumentów - do 13.10.2023 r.

IV etap – ogłoszenie wyników – 20.10.2023 r.

Biuro Rekrutacji Uniwersytetu Kaliskiego

ul. Nowy Świat 4a, pok. 004
62-800 Kalisz
tel. 62 76 79 520, 62 76 79 512
e-mail: rekrutacja@akademia.kalisz.pl

Czynne:
poniedziałek - piątek: godz. 8.00-15.30
sobota: godz. 9.00-13.00

Poznaj Wydziały UK

Wydział Nauk Społecznych

Wydział Politechniczny

Wydział Nauk o Zdrowiu

Wydział Medyczno-Społeczno-Techniczny we Wrześni

Rekrutacja na studia 2024/2025

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Akademia Tarnowska
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego