Uniwersytet Kaliski

uczelnia publiczna, 62-800 Kalisz, Nowy Świat 4, (+62) 76 79 512, 76 79 520 , rekrutacja@uniwersytetkaliski.edu.pl

Rekrutacja - Uniwersytet Kaliski

Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2024/2025

Kierunek Lekarski

Rejestracja online (założenie konta, wybranie aplikacji na kierunek lekarski oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej (kandydaci z tzw. starą maturą, maturą zagraniczną, nową maturą, europejską i międzynarodową) - od 03.06.2024 r. do 12.07.2024 r.

Ostateczny termin uzupełnienia i zatwierdzenia wszystkich pozostałych danych w tym wyników maturalnych (kandydaci z tzw. starą maturą, maturą zagraniczną, nową maturą, europejską i międzynarodową) - do 12.07.2024 r.

Ostateczna data zaksięgowania opłaty rekrutacyjnej na rachunku bankowym Uniwersytetu Kaliskiego - 16.07.2024 r.

Ogłoszenie list

Pierwsza lista zakwalifikowanych, lista rezerwowa, lista niezakwalifikowanych - 19.07.2024 r., dostarczenie dokumentów - do 23.07.2024 r.

Lista przyjętych i druga uzupełniająca lista zakwalifikowanych i lista rezerwowa - 24.07.2024 r., dostarczenie dokumentów - do 29.07.2024 r.

Lista przyjętych i trzecia uzupełniająca lista zakwalifikowanych i lista rezerwowa - 30.07.2024 r., dostarczenie dokumentów - do 02.08.2024 r.

Lista przyjętych i czwarta uzupełniająca lista zakwalifikowanych i lista rezerwowa - 05.08.2024 r., dostarczenie dokumentów - do 08.08.2024 r.

Lista przyjętych i piąta uzupełniająca lista zakwalifikowanych i lista rezerwowa - 09.08.2024 r., dostarczenie dokumentów - do 13.08.2024 r.

Lista przyjętych i szósta uzupełniająca lista zakwalifikowanych i lista rezerwowa - 14.08.2024 r., dostarczenie dokumentów - do 20.08.2024 r.

Lista przyjętych i siódma uzupełniająca lista zakwalifikowanych i lista rezerwowa - 21.08.2024 r. - dostarczenie dokumentów - do 26.08.2024 r.

Lista przyjętych i ósma uzupełniająca lista zakwalifikowanych i lista rezerwowa - 27.08.2024 r. - dostarczenie dokumentów - do 29.08.2024 r.

Lista przyjętych - 30.08.2024 r.

W sytuacji wolnych miejsc w trybie ciągłym Rektor/komisja w uzgodnieniu z Rektorem ogłasza kolejne listy zakwalifikowanych i przyjętych w ramach limitu za pośrednictwem konta w IRK - na bieżąco

Pozostałe kierunki

Studia stacjonarne - rekrutacja podstawowa

Rejestracja elektroniczna i dostarczenie dokumentów - od 03.06.2024 r. do 31.07.2024 r.

Test sprawności fizycznej na kierunku Sport - 05.08.2024 r.

Ogłoszenie wyników - do 07.08.2024 r.

Studia stacjonarne - rekrutacja dodatkowa (w sytuacji wolnych miejsc)

Rejestracja elektroniczna i dostarczenie dokumentów - do 20.09.2024 r.

Test sprawności fizycznej na kierunku Sport - 24.09.2024 r.

Ogłoszenie wyników - do 25.09.2024 r.

Studia niestacjonarne - rekrutacja podstawowa

Rejestracja elektroniczna i dostarczenie dokumentów - od 03.06.2024 r. do 30.08.2024 r.

Ogłoszenie wyników - do 03.09.2024 r.

Studia niestacjonarne - rekrutacja dodatkowa (w sytuacji wolnych miejsc)

Rejestracja elektroniczna i dostarczenie dokumentów - do 20.09.2024 r.

Ogłoszenie wyników - do 25.09.2024 r.

Biuro Rekrutacji Uniwersytetu Kaliskiego

ul. Nowy Świat 4a, pok. 004
62-800 Kalisz
tel. 62 76 79 520, 62 76 79 512
e-mail: rekrutacja@uniwersytetkaliski.edu.pl

Czynne:
poniedziałek - piątek: godz. 8.00-15.30
sobota: godz. 9.00-13.00

Poznaj Wydziały UK

Wydział Nauk Społecznych

Wydział Politechniczny

Wydział Medyczny i Nauk o Zdrowiu

Wydział Medyczno-Społeczno-Techniczny we Wrześni

Rekrutacja na studia 2024/2025

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Białostocka
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku