Jakiego kierunku studiów szukasz?

Pielęgniarstwo pomostowe

Pielęgniarstwo pomostowe - to studia uzupełniające na kierunku Pielęgniarstwo skierowane do osób już pracujących w zawodzie pielęgniarki bądź pielęgniarza, lecz posiadających tylko wykształcenie średnie.

Studia pomostowe stwarzają możliwość podniesienia kwalifikacji przez personel pielęgniarski na każdym etapie praktyki zawodowej. Stanowią one propozycję uzupełnienia kompetencji pielęgniarek i pielęgniarzy dyplomowanych oraz pozawalają tej grupie uzyskać tytuł licencjata pielęgniarstwa.

Warunkiem podjęcia nauki na studiach pomostowych z pielęgniarstwa jest posiadania prawa wykonywania zawodu lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu.

Po uzyskaniu tytułu licencjata absolwent Pielęgniarstwa może pracować w:

 • szpitalu, przychodni
 • sanatorium, hospicjum
 • domach pomocy społecznej
 • zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych
 • zakładach opiekuńczo – leczniczych
 • przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego
 • zakładach opieki długoterminowej publicznych, jak i niepublicznych.
Dla kogo studia na kierunku pielęgniarstwo pomostowe
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku pielęgniarstwo pomostowe
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku pielęgniarstwo pomostowe
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku pielęgniarstwo pomostowe
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku pielęgniarstwo pomostowe
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku pielęgniarstwo pomostowe
Jakie uczelnie oferują kierunek pielęgniarstwo pomostowe
W których miastach można studiować kierunek pielęgniarstwo pomostowe
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie