Jakiego kierunku studiów szukasz?

Pielęgniarstwo pomostowe

Pielęgniarstwo pomostowe to studia uzupełniające na kierunku Pielęgniarstwo skierowane do osób już pracujących w zawodzie pielęgniarki bądź pielęgniarza, lecz posiadających tylko wykształcenie średnie zawodowe.

Studia pomostowe stwarzają możliwość podniesienia kwalifikacji przez personel pielęgniarski na każdym etapie praktyki zawodowej. Stanowią one propozycję uzupełnienia kompetencji pielęgniarek i pielęgniarzy dyplomowanych (taki tytuł uzyskiwały pielęgniarki po liceum medycznym bądź medycznych szkołach zawodowych) oraz pozawalają tej grupie uzyskać tytuł licencjata pielęgniarstwa.

Warunkiem podjęcia nauki na studiach pomostowych z pielęgniarstwa jest posiadania prawa wykonywania zawodu lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu.

Dla kogo studia na kierunku pielęgniarstwo pomostowe

Studia pomostowe skierowane są dla pielęgniarek i pielęgniarzy posiadających już prawo wykonywania zawodu. Studia te są odpowiedzią na wymogi stawianie przez pracodawców w ramach podnoszenia kwalifikacji.

Program kształcenia na kierunku pielęgniarstwo pomostowe

W zależności od typu ukończonej szkoły średniej, studia trwają od dwóch do trzech semestrów. Dodatkowo studenci uzyskują zaliczenie części zajęć praktycznych i praktyk zawodowych po dostarczeniu udokumentowania okresów zatrudnienia zakładach opieki zdrowotnej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku pielęgniarstwo pomostowe

Podczas rekrutacji uwzględniane są następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

a także ocena z egzaminu dyplomowego ze szkoły medycznej.

Uczelnie niepubliczne przyjmują kandydatów według kolejności zgłoszeń, na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Zawsze należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku pielęgniarstwo pomostowe

Po uzyskaniu tytułu licencjata absolwent Pielęgniarstwa może pracować w:

 • szpitalu, przychodni
 • sanatorium, hospicjum
 • domach pomocy społecznej
 • zakładach pielęgnacyjno–opiekuńczych
 • zakładach opiekuńczo – leczniczych
 • przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego
 • zakładach opieki długoterminowej publicznych, jak i niepublicznych.

Opinie o kierunku pielęgniarstwo pomostowe

Pielęgniarstwo jest ciężkim zawodem, wymagającym ogromnego zaangażowania i poświęceń. Praca pielęgniarki i pielęgniarza to praca z ludźmi, a wynagrodzenie osób zatrudnionych na etacie jest jednym z niższych w Polsce.

Studia w trybie pomostowym skierowane są dla osób, znających specyfikę tego zawodu ale chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, a tym bardziej poprawić sytuację finansową.

Kierunki pokrewne do kierunku pielęgniarstwo pomostowe

Jakie uczelnie oferują kierunek pielęgniarstwo pomostowe

W których miastach można studiować kierunek pielęgniarstwo pomostowe

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Postaw na studia medyczne w Białymstoku
Postaw na studia medyczne w Białymstoku
Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Zamojska
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Coventry University Wrocław
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Politechnika Częstochowska
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Kaliski
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie