Jakiego artykułu szukasz?

Postaw na studia medyczne w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku składa się z 67 zakładów podstawowych nauk medycznych, 47 klinik, 3 studiów, 9 samodzielnych pracowni i 3 katedr. Ogólna liczba studentów wynosi około 4600.

Postaw na studia medyczne w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest publiczną uczelnią wyższą, założoną w 1950 r. Uczelnia składa się z 67 zakładów podstawowych nauk medycznych, 47 klinik, 3 studiów, 9 samodzielnych pracowni i 3 katedr. Ogólna liczba studentów wynosi około 4600. Doświadczony personel naukowy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku gwarantuje wysoki poziom teoretycznego i praktycznego kształcenia studentów, korzystając z profesjonalnie wyposażonych sal wykładowych i seminaryjnych.

Siedzibą władz Uczelni jest XVIII-wieczny Pałac Branickich, usytuowany w centrum miasta i otoczony przylegającym do parku miejskiego ogrodem pałacowym. Niekwestionowaną zaletą Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jest przyjazna studentom lokalizacja kampusu Uczelni, na którą składają się budynki mieszczące zakłady nauk podstawowych, szpitale kliniczne, dwa domy studenta oraz ośrodki rekreacyjne i sportowe.

W roku akademickim 2011/2012 oddane zostaną do użytku nowe budynki: Euroregionalego Centrum Farmacji i Wydziału Nauk o Zdrowiu, które wzbogacą bazę lokalowo - dydaktyczną Uczelni. W 2015 roku zakończy się również modernizacja i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku stwarza swoim studentom możliwości rozwoju zainteresowań naukowych w studenckich kołach naukowych, które działają przy większości uczelnianych zakładów i klinik. Na Uczelni działa 31 kół naukowych, zrzeszonych w ramach Studenckiego Towarzystwa Naukowego. Studenci prowadzą tam badania kliniczne, zdobywają praktycznie umiejętności oraz biorą udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych oraz je organizują.

Studenci wyróżniający się w nauce mogą korzystać z wyjazdów na stypendia do uczelni zagranicznych w ramach programu edukacyjnego „Uczenie się przez całe życie” - Erasmus. Uniwersytet Medyczny prowadzi także kształcenie na studiach doktoranckich i podyplomowych.

W strukturach Uczelni działają inne organizacje studenckie, takie jak: Samorząd Studentów, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny „IFMSA-Poland”, Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego „Młoda Farmacja”, Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii, Klub „Co Nie Co”, Klub „Herkulesy”, Studencka Agencja Fotograficzno–Filmowa, Studenckie Centrum Radiowe „Radiosupeł”, Akademicki Związek Sportowy. Chór Uczelni jest laureatem wielu prestiżowych konkursów międzynarodowych.

Studenci zainteresowani aktywnością sportową mogą brać udział w zajęciach sportowych, takich jak: żeglarstwo, tenis stołowy, tenis ziemny, lekkoatletyka, pływanie, piłka siatkowa, narciarstwo, aerobik, wspinaczka, piłka nożna, taekwondo, wioślarstwo i innych prowadzonych przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Komentarze (0)

brak komentarzy…