Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej

uczelnia niepubliczna, 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Kościelna 6, (+32) 264 74 75,

Rekrutacja - Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej

Biuro Rekrutacji WSPS w Dąbrowie Górniczej

ul. Kościelna 6
41-303 Dąbrowa Górnicza

tel.: 32 264 74 75 - numer wewnętrzny: 25, 22, 23
tel.: 32 260 50 74 - numer wewnętrzny: 25, 22, 23
tel.: 664 129 029 - numer wewnętrzny: 25, 22, 23

e-mail: rekrutacja@wsps.pl

Uczelnia w procesie rekrutacji na studia wspiera osoby o różnym stopniu niepełnosprawności. Po otrzymaniu informacji od osoby niepełnosprawnej, drogą telefoniczną, mailową lub pisemną o chęci podjęcia kształcenia na WSPS, uczelnia dołoży wszelkich starań aby umożliwić sprawne przyjęcie kandydata na studia na wybrany przez siebie kierunek oraz stworzy w miarę swoich możliwości dogodne warunki do studiowania, zapewniając:

 • Pomoc Pełnomocnika Rektora ds. studenckich.
 • Pomoc w nawiązaniu kontaktów z instytucjami wspierającymi osoby niepełnosprawne.
 • Stypendia dla studentów - socjalne; Rektora dla najlepszych studentów; dla studentów niepełnosprawnych.
 • Indywidualną organizację studiów.
 • Pomoc pracownika biblioteki w dostępie do publikacji w przedmiotowym zakresie.
 • Pełny zakres doradztwa zawodowego, prowadzone przez Akademickie Biuro Karier WSPS.

Rekrutacja na studia 2024/2025

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Piotrkowska
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Politechnika Śląska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Politechnika Poznańska
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach