Jakiego kierunku studiów szukasz?

Ratownictwo medyczne

Ratownictwo medyczne to kierunek, który obejmuje wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych oraz wiedzę specjalistyczną i umiejętności z zakresu nauk medycznych, w szczególności medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego u dorosłych i dzieci.

Studenci przygotowywani są do samodzielnego wykonywania takich czynności ratunkowych jak: ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania, układanie pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń, prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Uczą się przywracania drożności dróg oddechowych z zastosowaniem rurki ustno-gardłowej oraz rurki nosowo-gardłowej, intubacji oraz podawania tlenu.

Po ukończeniu studiów absolwenci potrafią również wykonywać EKG, podawać leki drogą dożylną, podskórną, domięśniową, dotchawiczą, doszpikową, cewnikować, pobierać krew, oznaczać glukozę, opatrywać rany. Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów

Dla kogo studia na kierunku ratownictwo medyczne

Ratownicy medyczni to perfekcjoniści. W ich pracy nie ma czasu na wahanie.

To osoby zdecydowane, potrafiące podejmować racjonalne decyzje w stresie.

Powołane do niesienia pomocy, oddane, zaradne.

Program kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne

Wybrane przedmioty w programie kształcenia:

 • biochemia
 • biologia medyczna
 • mikrobiologia
 • immunologia
 • anatomia prawidłowa
 • radiologia
 • farmakologia
 • medycyna sądowa
 • pierwsza pomoc
 • kwalifikowana pierwsza pomoc
 • medycyna ratunkowa
 • ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • toksykologia
 • położnictwo i ginekologia
 • intensywna terapia
 • kardiologia z elementami EKG
 • medyczne czynności ratunkowe
 • medycyna katastrof
 • ratownictwo specjalistyczne.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku ratownictwo medyczne

Rekrutacja na ratownictwo medyczne odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze najczęściej z jednego przedmiotu wybranego spośród:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • matematyka
 • geografia
 • informatyka.

Wybrane uczelnie przewidują również egzamin z pływania.

Perspektywy pracy po kierunku ratownictwo medyczne

Absolwenci ratownictwa medycznego zatrudniani są:

 • w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratunkowych
 • w szkołach wyższych i ośrodkach nauczających
 • w Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i wojewódzkiego
 • w powiatowych i wojewódzkich zespołach ds. opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego
 • w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, jako instruktor pierwszej pomocy
 • w szkołach, jednostkach straży pożarnej, w różnych służbach ratunkowych (WOPR, GOPR, TOPR) i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości.

Opinie o kierunku ratownictwo medyczne

Ustawa „O państwowym ratownictwie medycznym” zmieniła oblicze polskiej medycyny ratunkowej i systemu ratownictwa medycznego.

Ratownik medyczny ma nową pozycję i nowe uprawnienia w hierarchii zawodów medycznych naszego kraju.

To atrakcyjny zawód, który łączy w sobie niesienie pomocy z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi.

Podejrzyjcie pracę ratownika medycznego:


Kierunki pokrewne do kierunku ratownictwo medyczne

Jakie uczelnie oferują kierunek ratownictwo medyczne

W których miastach można studiować kierunek ratownictwo medyczne

Komentarze (2)

Paweł
Bardzo potrzebny, niedoceniony zawód.
27.03.2020
24.05.2015
lokaren
w wyższej szkole bezpieczeństwa też można to studiować

Zobacz również

Kierunki medyczne w Olsztynie
Kierunki medyczne w Olsztynie
Kierunki medyczne w Rzeszowie
Kierunki medyczne w Rzeszowie
Ratownictwo medyczne
Ratownictwo medyczne
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
​Kierunki medyczne w Kielcach
​Kierunki medyczne w Kielcach
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Politechnika Śląska
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego