Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka

uczelnia niepubliczna, 00-728 Warszawa, ul. Bobrowiecka 9, (+22) 559 21 05, rekrutacja@wumed.edu.pl

Rekrutacja na studia 2022/2023

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Rekrutacja - Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka

Dla Kandydatów, Studentów oraz Absolwentów Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka przygotowaliśmy pakiet stałych i czasowych promocji. Możesz z nich skorzystać w trakcie rekrutacji na wymarzone studia, a także będąc już studentem naszej Uczelni.

Zapisując się na wybrany kierunek studiów I i II stopnia lub studia jednolite magisterskie do dnia 31.07.2022, płacisz 50 zł, zamiast 110 zł jednorazowej opłaty kwalifikacyjnej*.

Otrzymasz zniżkę w opłacie kwalifikacyjnej, jeżeli:

  • w okresie objętym promocją dokonasz pełnej rejestracji on-line,
  • do dnia 31.07.2022, dostarczysz komplet wymaganych dokumentów i podpiszesz umowę o studiowanie

Informacje o wszystkich promocjach znajdziesz na stronie www uczelni.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane