Jakiego artykułu szukasz?

Farmacja w Warszawie

Studia na farmacji cieszą się nieustająco dużą popularnością. Kuszące są owiane legendą zarobki w firmach farmaceutycznych. Kilka aptek na każdym osiedlu czy w każdej małej miejscowości wydaje się być gwarancją zatrudnienia dla absolwentów farmacji.

Farmacja w Warszawie

Tempo rozwoju przemysłu farmaceutycznego zawdzięczamy postępowi cywilizacyjnemu. Nowe leki zwalczają epidemie chorób zakaźnych, poprawiają jakość i zwiększają długość życia ludzi. Miliony dolarów są inwestowane w opracowywanie i umieszczanie na rynku nowych leków.

Farmaceuci są poszukiwanymi pracownikami w przemyśle kosmetycznym i spożywczym. Mogą pracować w instytucjach odpowiedzialnych za wprowadzanie leków na rynek, przedsiębiorstwach produkujących czy zajmujących się handlem produktami leczniczymi czy materiałami medycznymi. Absolwenci farmacji są zatrudniani w jednostkach naukowo-badawczych związanych z prowadzeniem badań nad lekami.

Gdzie studiować farmację w Warszawie?

Jedyną uczelnią w Warszawie kształcącą w zakresie farmacji jest Warszawski Uniwersytet Medyczny. Studia prowadzi Wydział Farmaceutyczny. Studia trwają 5 lat, realizowane są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

W programie nauczania na kierunku farmacja znajdują się m.in. takie przedmioty jak: matematyka, chemia ogólna, biologia z genetyką, botanika, historia farmacji, chemia analityczna, fizjologia, pierwsza pomoc, chemia organiczna, higiena i epidemiologia, chemia leków, metabolizm leków, biochemia, immunologia, famakognozja, farmakologia z farmakodynamiką, synteza i technologia środków leczniczych, prawo farmaceutyczne, etyka zawodu, przemysłowa technologia leku, farmakogenomika, faramkokinetyka.

Studenci IV roku wybierają jeden z fakultatywnych bloków:

  • farmacja analityczna
  • farmacja kliniczna
  • farmacja przemysłowa i biotechnologia farmaceutyczna
  • kosmetologia farmaceutyczna z elementami medycyny estetycznej
  • toksykologia farmaceutyczna i środowiskowa
  • projektowanie leków.

Ponadto studenci odbywają wakacyjne praktyki w aptece ogólnodostępnej i szpitalnej oraz trwające 6 miesięcy praktyki zawodowe w aptece, która posiada pozytywną opinię Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego i Okręgowej Izby Aptekarskiej.

Jakie przedmioty maturalne na farmację?

Kandydaci na farmację na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym muszą zdać na maturze biologię i chemię na poziomie rozszerzonym oraz do wyboru matematykę lub fizykę (i astronomię) na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Konkurencja jest duża, wynik na maturze w granicy 70% daje szansę na indeks na farmacji.

Koszty na farmacji

Niestacjonarne studia na kierunku farmacja kosztują 36 000 zł za rok.
Powiązane treści

Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Gnieźnie
Studia medyczne w Gnieźnie
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu