Jakiego kierunku studiów szukasz?

Produkcja filmowa

Kierunek Produkcja Filmowa to intensywny roczny kurs przygotowujący do zawodu kierownika produkcji oraz producenta, sprawnie funkcjonującego w realiach nowoczesnego przemysłu filmowego.

Absolwent Kierunku jest gotowy do samodzielnej pracy w pionie produkcyjnym, ale także do twórczej realizacji swych autorskich projektów filmowych.

Prowadzący zajęcia w ramach kierunku Produkcja Filmowa w wyczerpujący sposób zapoznają kursantów ze specyfiką pięciu faz produkcji filmu:

 • rozwój projektu,
 • preprodukcja,
 • zdjęcia,
 • postprodukcja,
 • promocja i sprzedaż)

Szczególny nacisk kładą na fazę developmentu. Studenci doskonalą umiejętności opracowywania i analizy scenariusza, poznają politykę festiwalową, systemy finansowania produkcji filmowej, a także dystrybucji i sprzedaży produktów audiowizualnych.

Ponadto studenci zapoznają się z zagadnieniami etyki i estetyki filmu, nabywają umiejętności posługiwania się programami powszechnie stosowanymi w produkcji filmowej, oraz odbywają praktyczne zajęcia na planach filmów fabularnych i seriali TV.

Dla kogo studia na kierunku produkcja filmowa

Idealnym kandydatem jest osoba interesująca się filmem, telewizją, jest kreatywna, dobrze zorganizowana.

Program kształcenia na kierunku produkcja filmowa

Kursanci są wprowadzeni w problematykę produkcji filmowej. Zapoznają się z podstawowymi pojęciami z zakresu produkcji filmowej, a także z najważniejszymi instytucjami, związanymi z procesem realizacji projektu.

Zajęcia rozwijają wrażliwość filmową i estetyczną uczestników, a także pogłębiają wiedzę na temat współpracy międzynarodowej.

Kierunek daje umiejętność kreowania kompletnego produktu audiowizualnego - od początku procesu twórczego aż do skutecznej sprzedaży filmu.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku produkcja filmowa

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na kierunek Produkcja Filmowa jest odbycie rozmowy rekrutacyjnej oraz wcześniejsze przysłanie CV kierunkowego określającego predyspozycje kandydata.

Perspektywy pracy po kierunku produkcja filmowa

Kierunek przygotowuje do zawodu kierownika produkcji oraz producenta, sprawnie funkcjonującego w realiach nowoczesnego przemysłu filmowego.

Absolwent jest gotowy do samodzielnej pracy w pionie produkcyjnym, ale także do twórczej realizacji swych autorskich projektów filmowych.

Opinie o kierunku produkcja filmowa

Kierunki pokrewne do kierunku produkcja filmowa

Jakie uczelnie oferują kierunek produkcja filmowa

W których miastach można studiować kierunek produkcja filmowa

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Zamojska
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie