Jakiego kierunku studiów szukasz?

Reżyseria

Reżyseria to grupa czynności związanych z przygotowaniem przedstawienia: opracowaniem tekstu, jego interpretacją, prowadzeniem prób z aktorami, współpracą ze scenografem, kompozytorem, choreografem, kierownikiem literackim, inspicjentem, suflerem, zespołem technicznym.

Studia kształcą głównie pod kątem reżysera filmowego, telewizyjnego, radiowego, zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu teorii filmu, teatru oraz dramatu, kultury, historii sztuki, literaturoznawstwa, filmoznawstwa, muzyki, plastyki, dziedzin filozofii, etyki i estetyki.

Zajęcia praktyczne skupiają się na reżyserii filmów fabularnych i dokumentalnych, scenopisarstwie, pracy z aktorem i szeroko rozumianej techniki i technologii filmu, słuchowisk radiowych i reklam. Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów

Absolwent reżyserii może prowadzić działalność reżyserską w filmie, telewizji, rozgłośniach radiowych, teatrze, przemyśle rozrywkowym. Program studiów przygotowuje także do pracy w instytucjach artystycznych.

Dla kogo studia na kierunku reżyseria
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku reżyseria
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku reżyseria
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku reżyseria
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku reżyseria
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku reżyseria
Jakie uczelnie oferują kierunek reżyseria
W których miastach można studiować kierunek reżyseria
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego