Jakiego kierunku studiów szukasz?

Reżyseria

Jeśli przyjrzeć się znaczeniu słowa reżyser to pochodzi ono z łaciny i języka francuskiego i oznacza realizować, urzeczywistniać. Wybierając kierunek reżyserski, student uczy się więc, jak zrealizować sztukę teatralną, film czy program telewizyjny. Zdobywa również umiejętności współpracy i kierowania aktorami oraz innymi członkami zespołu tak, by urzeczywistnić swoją koncepcję artystyczną.

Studia na Reżyserii dostarczają wiedzy teoretycznej w zakresie kultury, filozofii, socjologii oraz historii i teorii różnych dziedzin twórczości artystycznej (film, teatr, muzyka, literatura, sztuki plastyczne) oraz praktycznej mającej na celu wyposażenie studenta w umiejętności zawodowe dotyczące reżyserii fabularnej, dokumentalnej, form telewizyjnych, montażu, pracy z aktorem, techniki filmowo-telewizyjnej, reklamy, realizacji dźwięku, ekonomiki produkcji filmowej i tv. Studia pomagają również zrozumieć zasady obowiązujące w świecie produkcji filmowej oraz umożliwiają poznanie rynku filmowego w Polsce i na świecie.

Studia przygotowują do wykonywania zawodu reżysera filmów fabularnych i dokumentalnych, widowisk i spektakli tv, a także krótkich form telewizyjno-filmowych, w tym filmów reklamowych. Warto zaznaczyć, iż oprócz reżyserii filmowej, uczelnie kształcą również reżyserów teatralnych na specjalnościach:

 • reżyseria teatralna, dramaturgia
 • reżyseria teatru lalek.

Są to studia I i II stopnia lub studia jednolite magisterskie prowadzone w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku reżyseria

To kierunek studiów dla osób uzdolnionych artystycznie, interesujących się kulturą i sztuką, wiążących swoją przyszłość zawodową z filmem, teatrem lub reklamą.

Program kształcenia na kierunku reżyseria

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • historia sztuki
 • historia filmu
 • historia kultury
 • podstawy sztuki operatorskiej
 • montaż w filmie i telewizji
 • dźwięk w filmie i telewizji
 • wiedza o muzyce
 • adaptacje filmowe
 • organizacja i ekonomika produkcji
 • praca z aktorem
 • praca z aktorem w technikach klasycznych teatru lalek
 • praca z aktorem w technikach współczesnych inscenizacji
 • prawo filmowe
 • elementy produkcji filmowej
 • analiza scenariuszowa
 • dystrybucja i promocja filmu
 • dramaturgia i scenariopisarstwo
 • zagadnienia scenograficzne i współczesne inscenizacje
 • reżyseria teatru lalek
 • reżyseria filmu fabularnego
 • reżyseria filmu dokumentalnego
 • reżyseria spektaklu tv
 • reżyseria filmu reklamowego.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku reżyseria

Rekrutacja na studia prowadzana jest w oparciu o wynik egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej oraz oceny zaprezentowanych prac (scenariusza, projektów filmów, fotografii, prac z zakresu sztuk plastycznych lub literatury).

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych licencjackich kierunku reżyseria.

Szczegółowe zasady kwalifikacji dostępne są na stronach uczelni prowadzących ten kierunek.

Perspektywy pracy po kierunku reżyseria

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do pełnienia funkcji pomocniczych II reżysera, asystenta reżysera na profesjonalnych planach zdjęciowych filmów fabularnych i dokumentalnych, może też podejmować pracę w: telewizji, branży reklamowej, mediach, placówkach oświatowych i artystycznych oraz instytucjach zajmujących się propagowaniem kultury.

Opinie o kierunku reżyseriaKierunki pokrewne do kierunku reżyseria

Jakie uczelnie oferują kierunek reżyseria

W których miastach można studiować kierunek reżyseria

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu