Jakiego kierunku studiów szukasz?

Reżyseria

Jeśli przyjrzeć się znaczeniu słowa reżyser to pochodzi ono z łaciny i języka francuskiego i oznacza realizować, urzeczywistniać. Wybierając kierunek reżyserski, student uczy się więc, jak zrealizować sztukę teatralną, film czy program telewizyjny. Zdobywa również umiejętności współpracy i kierowania aktorami oraz innymi członkami zespołu tak, by urzeczywistnić swoją koncepcję artystyczną.

Studia na Reżyserii dostarczają wiedzy teoretycznej w zakresie kultury, filozofii, socjologii oraz historii i teorii różnych dziedzin twórczości artystycznej (film, teatr, muzyka, literatura, sztuki plastyczne) oraz praktycznej mającej na celu wyposażenie studenta w umiejętności zawodowe dotyczące reżyserii fabularnej, dokumentalnej, form telewizyjnych, montażu, pracy z aktorem, techniki filmowo-telewizyjnej, reklamy, realizacji dźwięku, ekonomiki produkcji filmowej i tv. Studia pomagają również zrozumieć zasady obowiązujące w świecie produkcji filmowej oraz umożliwiają poznanie rynku filmowego w Polsce i na świecie.

Studia przygotowują do wykonywania zawodu reżysera filmów fabularnych i dokumentalnych, widowisk i spektakli tv, a także krótkich form telewizyjno-filmowych, w tym filmów reklamowych. Warto zaznaczyć, iż oprócz reżyserii filmowej, uczelnie kształcą również reżyserów teatralnych na specjalnościach:

 • reżyseria teatralna, dramaturgia
 • reżyseria teatru lalek.

Są to studia I i II stopnia lub studia jednolite magisterskie prowadzone w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku reżyseria

To kierunek studiów dla osób uzdolnionych artystycznie, interesujących się kulturą i sztuką, wiążących swoją przyszłość zawodową z filmem, teatrem lub reklamą.

Program kształcenia na kierunku reżyseria

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • historia sztuki
 • historia filmu
 • historia kultury
 • podstawy sztuki operatorskiej
 • montaż w filmie i telewizji
 • dźwięk w filmie i telewizji
 • wiedza o muzyce
 • adaptacje filmowe
 • organizacja i ekonomika produkcji
 • praca z aktorem
 • praca z aktorem w technikach klasycznych teatru lalek
 • praca z aktorem w technikach współczesnych inscenizacji
 • prawo filmowe
 • elementy produkcji filmowej
 • analiza scenariuszowa
 • dystrybucja i promocja filmu
 • dramaturgia i scenariopisarstwo
 • zagadnienia scenograficzne i współczesne inscenizacje
 • reżyseria teatru lalek
 • reżyseria filmu fabularnego
 • reżyseria filmu dokumentalnego
 • reżyseria spektaklu tv
 • reżyseria filmu reklamowego.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku reżyseria

Rekrutacja na studia prowadzana jest w oparciu o wynik egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej oraz oceny zaprezentowanych prac (scenariusza, projektów filmów, fotografii, prac z zakresu sztuk plastycznych lub literatury).

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych licencjackich kierunku reżyseria.

Szczegółowe zasady kwalifikacji dostępne są na stronach uczelni prowadzących ten kierunek.

Perspektywy pracy po kierunku reżyseria

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do pełnienia funkcji pomocniczych II reżysera, asystenta reżysera na profesjonalnych planach zdjęciowych filmów fabularnych i dokumentalnych, może też podejmować pracę w: telewizji, branży reklamowej, mediach, placówkach oświatowych i artystycznych oraz instytucjach zajmujących się propagowaniem kultury.

Opinie o kierunku reżyseriaKierunki pokrewne do kierunku reżyseria

Jakie uczelnie oferują kierunek reżyseria

W których miastach można studiować kierunek reżyseria

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Politechnika Łódzka
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Częstochowska
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Lubelska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Opolski
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy