Jakiego kierunku studiów szukasz?

Reżyseria

Jeśli przyjrzeć się znaczeniu słowa reżyser to pochodzi ono z łaciny i języka francuskiego i oznacza realizować, urzeczywistniać. Wybierając kierunek reżyserski, student uczy się więc, jak zrealizować sztukę teatralną, film czy program telewizyjny. Zdobywa również umiejętności współpracy i kierowania aktorami oraz innymi członkami zespołu tak, by urzeczywistnić swoją koncepcję artystyczną.

Studia na Reżyserii dostarczają wiedzy teoretycznej w zakresie kultury, filozofii, socjologii oraz historii i teorii różnych dziedzin twórczości artystycznej (film, teatr, muzyka, literatura, sztuki plastyczne) oraz praktycznej mającej na celu wyposażenie studenta w umiejętności zawodowe dotyczące reżyserii fabularnej, dokumentalnej, form telewizyjnych, montażu, pracy z aktorem, techniki filmowo-telewizyjnej, reklamy, realizacji dźwięku, ekonomiki produkcji filmowej i tv. Studia pomagają również zrozumieć zasady obowiązujące w świecie produkcji filmowej oraz umożliwiają poznanie rynku filmowego w Polsce i na świecie.

Studia przygotowują do wykonywania zawodu reżysera filmów fabularnych i dokumentalnych, widowisk i spektakli tv, a także krótkich form telewizyjno-filmowych, w tym filmów reklamowych. Warto zaznaczyć, iż oprócz reżyserii filmowej, uczelnie kształcą również reżyserów teatralnych na specjalnościach:

 • reżyseria teatralna, dramaturgia
 • reżyseria teatru lalek.

Są to studia I i II stopnia lub studia jednolite magisterskie prowadzone w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku reżyseria

To kierunek studiów dla osób uzdolnionych artystycznie, interesujących się kulturą i sztuką, wiążących swoją przyszłość zawodową z filmem, teatrem lub reklamą.

Program kształcenia na kierunku reżyseria

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • historia sztuki
 • historia filmu
 • historia kultury
 • podstawy sztuki operatorskiej
 • montaż w filmie i telewizji
 • dźwięk w filmie i telewizji
 • wiedza o muzyce
 • adaptacje filmowe
 • organizacja i ekonomika produkcji
 • praca z aktorem
 • praca z aktorem w technikach klasycznych teatru lalek
 • praca z aktorem w technikach współczesnych inscenizacji
 • prawo filmowe
 • elementy produkcji filmowej
 • analiza scenariuszowa
 • dystrybucja i promocja filmu
 • dramaturgia i scenariopisarstwo
 • zagadnienia scenograficzne i współczesne inscenizacje
 • reżyseria teatru lalek
 • reżyseria filmu fabularnego
 • reżyseria filmu dokumentalnego
 • reżyseria spektaklu tv
 • reżyseria filmu reklamowego.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku reżyseria

Rekrutacja na studia prowadzana jest w oparciu o wynik egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej oraz oceny zaprezentowanych prac (scenariusza, projektów filmów, fotografii, prac z zakresu sztuk plastycznych lub literatury).

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych licencjackich kierunku reżyseria.

Szczegółowe zasady kwalifikacji dostępne są na stronach uczelni prowadzących ten kierunek.

Perspektywy pracy po kierunku reżyseria

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do pełnienia funkcji pomocniczych II reżysera, asystenta reżysera na profesjonalnych planach zdjęciowych filmów fabularnych i dokumentalnych, może też podejmować pracę w: telewizji, branży reklamowej, mediach, placówkach oświatowych i artystycznych oraz instytucjach zajmujących się propagowaniem kultury.

Opinie o kierunku reżyseriaKierunki pokrewne do kierunku reżyseria

Jakie uczelnie oferują kierunek reżyseria

W których miastach można studiować kierunek reżyseria

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Coventry University Wrocław
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Politechnika Lubelska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego