Szczegółowy opis uczelni

Studiuj u Uniwersytecie Śląskim

Uniwersytet Śląski w Katowicach jest jedną z największych uczelni w Polsce.

Tworzy ją 12 Wydziałów: Artystyczny, Biologii i Ochrony Środowiska, Etnologii i Nauk o Edukacji, Filologiczny, Informatyki i Nauki o Materiałach, Matematyki, Fizyki i Chemii, Nauk o Ziemi, Nauk Społecznych, Pedagogiki i Psychologii, Prawa i Administracji, Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego, Teologiczny oraz jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane.

Jednostki UŚ usytuowane są w czterech miastach – Katowicach, Sosnowcu, Chorzowie i Cieszynie. Uniwersytet Śląski oferuje 68 kierunków studiów i prawie 200 specjalności.

Uczelnia kształci obecnie blisko 35 000 studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Wszystkie kierunki objęte są Europejskim Systemem Transferu Punktów (ECTS), co umożliwia swobodną wymianę międzynarodową studentów, m.in. w ramach programów Lifelong Learning Programme/Erasmus. Uniwersytet zawarł ponad 600 umów z partnerami zagranicznymi, dzięki którym realizuje wiele projektów naukowych oraz programy międzynarodowej wymiany studentów i pracowników.

Nauka przez całe życie

W ramach Uniwersytetu Śląskiego działa Centrum Kształcenia Ustawicznego, którego zadaniem jest upowszechnianie działań edukacyjnych dostosowanych do wymagań osób w różnym wieku.

Centrum Kształcenia Ustawicznego organizuje następujące inicjatywy:

  • Uniwersytet Śląski Dzieci,
  • Uniwersytet Śląski Młodzieży,
  • Uniwersytet Śląski Maturzystów,
  • Uniwersytet Trzeciego Wieku,
  • Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe,
  • Blok Kształcenia Nauczycielskiego,
  • Kursy i szkolenia,
  • Program Executive Master of Business Administration.

Działalność Centrum opiera się na dwóch filarach. Pierwszy dotyczy działań edukacyjnych skierowanych do osób w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach. Drugi filar działalności CKU opiera się na organizacji kursów i szkoleń dostosowanych do osób chcących podnieść swoje kwalifikacje i z sukcesem poruszać się po rynku pracy.

Kierunki i specjalności

Administracja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną I stopnia stacjonarne

Antropologia języka i komunikacji II stopnia stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Bibliologia i informatologia III stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Biofizyka I, II stopnia stacjonarne

Biologia – Advanced methods in biotechnology and biodiversity III stopnia stacjonarne

Biotechnologia I, II stopnia stacjonarne

Chemia I, II, III stopnia stacjonarne

Chemia , chemia budowlana II stopnia stacjonarne

Chemia stosowana, chemia leków, chemia informatyczna, chemia środowiska I,II stopnia stacjonarne

Chemia, computer chemistry II stopnia stacjonarne ( studia w języku angielskim )

Chemia, medicinal chemistry II stopnia stacjonarne ( studia w języku angielskim )

Computer Science (Informatyka ) II stopnia stacjonarne (studia w języku angielskim)

Doradztwo filozoficzne i coaching I, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Doradztwo polityczne i publiczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I, II stopnia niestacjonarne

Ekonofizyka I, II stopnia stacjonarne

Etnologia I,II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Filologia angielska : specjalność : amerykanistyka dla komunikacji międzykulturowej i dyplomacji II stopnia stacjonarne

Filologia angielska, język angielski w przestrzeni wirtualnej II stopnia niestacjonarne

Filologia angielska, język biznesu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne ( wieczorowe ), II stopnia niestacjonarne

Filologia angielska, kultura i literatura angielskiego obszaru językowego I,II stopnia stacjonarne

Filologia angielska, kultura-media-translacja I, II stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne

Filologia angielska, nauczycielska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Filologia angielska, nauczycielska z informatyką I stopnia stacjonarne

Filologia angielska, nauczycielska z językiem niemieckim I stopnia stacjonarne

Filologia angielska, projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT – WRITE) I, II stopnia stacjonarne

Filologia angielska, specjalność : amerykanistyka dla komunikacji międzykulturowej i dyplomacji II stopnia stacjonarne

Filologia angielska, specjalność : tłumaczeniowa z językiem japońskim II stopnia stacjonarne

Filologia angielska, tłumaczeniowa II stopnia niestacjonarne

Filologia angielska, tłumaczeniowa z językiem Indii I stopnia stacjonarne

Filologia angielska, tłumaczeniowa z językiem arabskim I, II stopnia stacjonarne

Filologia angielska, tłumaczeniowa z językiem chińskim I, II stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne (wieczorowe)

Filologia angielska, tłumaczeniowa z językiem japońskim I, II stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne (wieczorowe)

Filologia angielska , tłumaczeniowa z językiem niemieckim I, II stopnia stacjonarne

Filologia germańska, specjalność: język niemiecki od podstaw I stopnia stacjonarne

Filologia germańska, specjalność: język szwedzki I stopnia stacjonarne

Filologia germańska, kultura i literatura niemieckiego obszaru językowego I,II stopnia stacjonarne

Filologia germańska, nauczycielska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Filologia germańska, nauczycielska z językiem szwedzkim I stopnia stacjonarne

Filologia germańska, tłumaczenie w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego II stopnia stacjonarne

Filologia germańska, tłumaczenie w zakresie języków specjalistycznych I stopnia stacjonarne

Filologia klasyczna I, II stopnia stacjonarne

Filologia polska I, II stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne

Filologia polska, komunikacja społeczna, lingwistyczno – kulturowa z literatura środkowoeuropejską II stopnia niestacjonarne

Filologia polska, nauczycielska II stopnia niestacjonarne

Filologia słowiańska , językowo- kulturowa I stopnia stacjonarne

Filologia słowiańska , komunikacja międzykulturowa Słowian południowych i zachodnich II stopnia stacjonarne,

Filologia słowiańska , ogólnofilologiczna II stopnia stacjonarne,

Filologia słowiańska , przekład w komunikacji międzykulturowej II stopnia stacjonarne

Filologia, filologia romańska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Filologia, filologia włoska II stopnia niestacjonarne

Filologia, język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo II stopnia stacjonarne

Filologia, język francuski z programem tłumaczeniowym I stopnia stacjonarne

Filologia, język hiszpański z programem tłumaczeniowym I, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Filologia, język rosyjski – program język biznesu I, II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne

Filologia, język rosyjski – program tłumaczeniowy I, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Filologia, język rosyjski w mediach i komunikacji społecznej I stopnia stacjonarne,

Filologia, język włoski z programem tłumaczeniowym I, II stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne

Filologia, języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym I stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Filologia, języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Filologia, języki stosowane: język hiszpański i język portugalski z programem tłumaczeniowym I stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Filologia, języki stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym I stopnia stacjonarne, niestacjonarne,

Filologia, rosjoznawstwo I, II stopnia stacjonarne

Filozofia I, II, III stopnia stacjonarne, I, II stopnia niestacjonarne

Fizyka I, II stopnia stacjonarne

Fizyka medyczna I, II stopnia stacjonarne ( inżynierskie )

Fizyka techniczna I stopnia stacjonarne ( inżynierskie ), II stopnia stacjonarne,

Fizyka, nanophysics, mesoscopic materials, modelisation and visualisation (nanofizyka i materiały mezoskopowe - modelowanie i zastosowanie) II stopnia stacjonarne ( studia w języku angielskim )

Fizyka, theoretical physics II stopnia stacjonarne ( studia w języku angielskim )

Geofizyka I, II stopnia stacjonarne

Geografia I, II, III stopnia stacjonarne, I, II, III stopnia niestacjonarne

Geologia I, II, III stopnia stacjonarne, III stopnia niestacjonarne

Geologia stosowana I stopnia stacjonarne (inżynierskie)

Grafika jednolite magisterskie niestacjonarne, jednolite magisterskie stacjonarne, II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne

Historia I, II, III stopnie stacjonarne, I, II stopnia niestacjonarne

Historia sztuki I stopnie stacjonarne, I stopnie niestacjonarne

Indywidualne Studia Międzyobszarowe I, II stopnia stacjonarne

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo I,II stopnia stacjonarne, I, II stopnia niestacjonarne

Informacja w instytucjach e- społeczeństwa I stopnia stacjonarne

Informatyka I stopniastacjonarne ( inżynierskie ), III stopniastacjonarne, I stopnia niestacjonarne ( inżynierskie )

Informatyka ( po studiach inżynierskich ) II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne

Informatyka ( po studiach licencjackich ) II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne

Informatyka stosowana I stopnia stacjonarne ( Inżynierskie )

Informatyka, Modelling and visualisation in bioinformatics II stopnia stacjonarne ( studia w języku angielskim )

Inżynieria biomedyczna I stopnia stacjonarne ( inżynierskie )

Inżynieria materiałowa I stopnia stacjonarne ( inżynierskie ), II, III stopnia stacjonarne

Inżynieria zagrożeń środowiskowych I stopnia stacjonarne ( inżynierskie )

Językoznawstwo III stopnia stacjonarne, III stopnia niestacjonarne

Kognitywistyka I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne

Komunikacja promocyjna i kryzysowa I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne

Kulturoznawstwo I, II, III stopnia stacjonarne, I, II, III stopnia niestacjonarne

Kultury mediów I, II stopnia stacjonarne, I, II stopnia niestacjonarne

Literaturoznawstwo III stopnia stacjonarne, III stopnia niestacjonarne

Malarstwo i projekty interdyscyplinarne I, II stopnia stacjonarne

Matematyka I, II, III stopnia stacjonarne, I, II stopnia niestacjonarne

Matematyka , Mathematical Methods in Computer Science II stopnia stacjonarne ( studia w języku angielskim )

Materials science and engineering III stopnia stacjonarne ( studia w języku angielskim)

Materials science and engineering ( Inżynieria materiałowa ) – kierunek prowadzony w języku angielskim II stopnia stacjonarne ( studia w języku angielskim )

Mechatronika I stopnia stacjonarne ( inżynierskie ), II stopnia stacjonarne

Mediteranistyka I stopnia stacjonarne

Międzynarodowe studia polskie I, II stopnia stacjonarne

Nauki o polityce III stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne

Nauki o rodzinie I stopnia stacjonarne

Nauki o rodzinie, mediator i asystent rodziny II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne

Ochrona środowiska I, II stopnia stacjonarne

Oligofrenopedagogika z arteterapią I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej I, II stopnia stacjonarne, I, II stopnia niestacjonarne

Pedagogika III stopnia stacjonarne

Pedagogika specjalna w Katowicach I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne

Pedagogika w Cieszynie I, II stopnia stacjonarne, I, II stopnia niestacjonarne

Pedagogika w Katowicach I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne

Pedagogika w Katowicach, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne

Pedagogika w Katowicach, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne

Pedagogika w Katowicach, pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne

Pedagogika w Katowicach, pedagogika rewalidacyjna II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne

Pedagogika w Katowicach, pedagogika zdrowia II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne

Pedagogika w Katowicach, promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne

Pedagogika, specjalność: resocjalization with intercultural education ( resocjalizacja z edukacją międzykulturową ) – prowadzona w języku angielskim II stopnia stacjonarne ( studia w języku angielskim )

Phd in Physics III stopnia stacjonarne

Politologia I, II stopnia stacjonarne, I, II stopnia niestacjonarne

Praca socjalna I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne

Praca socjalna ( 1 st. Lic., zaocz. ) dla słuchaczy Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi I stopnia niestacjonarne

Praca socjalna, specjalność: europejskie studia pracy socjalnej i ekonomii społecznej II stopnia niestacjonarne, II stopnia stacjonarne

Praca socjalna, specjalność: mediacje i negocjacje II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne

Praca socjalna, specjalność: praca socjalna w środowisku II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne

Prawo jednolite magisterskie stacjonarne, III stopnia stacjonarne, jednolite magisterskie niestacjonarne, III stopnia niestacjonarne

Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej: dźwięk w grach I, II stopnia stacjonarne

Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej: grafika komputerowa gier I, II stopnia stacjonarne

Przedsiębiorczość I, II stopnia stacjonarne, I, II stopnia niestacjonarne

Psychologia jednolite magisterskie stacjonarne, III stopnia stacjonarne, jednolite magisterskie niestacjonarne (wieczorowe)

Realizacja obrazu filmowego , telewizyjnego i fotografia jednolite magisterskie stacjonarne

Reżyseria I, II stopnia stacjonarne

Socjologia I, III stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne

Socjologia specjalność: kariery europejskie w administracji i biznesie II stopnia stacjonarne

Socjologia, specjalność: komunikacja personalna w organizacji II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne

Socjologia, komunikacja społeczna II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne

Socjologia, organizowanie społeczności lokalnej II stopnia stacjonarne

Socjologia , socjologia ( program ogólny ) II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne

Socjologia, studia miejskie II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne

Stosowane nauki społeczne I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne

Studia regionalne I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne

Studia śląskie II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne

Sztuka pisania I, II stopnia stacjonarne

Sztuki piękne III stopnia stacjonarne

Środowiskowe Interdyscyplinarne Studia Polarne III stopnia stacjonarne

Technologia chemiczna I stopnia stacjonarne (inżynierskie)

Teologia jednolite magisterskie stacjonarne, III stopnia stacjonarne, jednolite magisterskie niestacjonarne

Teologia , teologia pastoralna jednolite magisterskie stacjonarne

Turystyka historyczna I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne

Zarządzanie I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne


Warto wiedzieć

Kariera studenta i absolwenta

Dzięki dynamicznym działaniom Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego Uczelnia wychodzi naprzeciw potrzebom studentów na rynku pracy. Prowadzi zintegrowane działania służące zintensyfikowaniu kontaktu młodych ludzi z pracodawcami, takie jak: praktyki, staże, spotkania z przedstawicielami pracodawców, targi pracy i szkolenia, które organizowane są przez specjalistów Biura Karier UŚ, doradców zawodowych oraz przedstawicieli firm. Dodatkowo Uczelnia prowadzi badania losów dotychczasowych absolwentów oraz oczekiwań pracodawców wobec przyszłych absolwentów UŚ.

Badania naukowe i współpraca z gospodarką

W ramach administracji ogólnouczelnianej funkcjonuje Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką, które integruje prace Działu Nauki i Biura Współpracy z Gospodarką. Zadaniem Centrum jest konsolidowanie działań w zakresie wspierania rozwoju nauczycieli akademickich, pozyskiwania środków na badania naukowe, promowania idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim Uniwersytetu, komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz nawiązywania relacji biznesowych z przedsiębiorstwami. Centrum aktywnie wspiera pracowników naukowych w tworzeniu i realizowaniu projektów badawczych oraz koordynuje działania w procesie komercjalizacji własności intelektualnej Uczelni.

Akademiki

Uczelnia zapewnia zakwaterowanie w 10 nowoczesnych akademikach w Katowicach, Sosnowcu i Cieszynie, w których znajdują się zarówno pokoje jednoosobowe, jak i typu „studio”. Standardem jest wolny dostęp do internetu w każdym pokoju. Oprócz tego bazę socjalną Uczelni tworzą stołówki studenckie oraz bufety.

Projekty badawcze i edukacyjne

Uniwersytet Śląski realizuje projekty badawcze, inwestycyjne i edukacyjne, współfinansowane ze źródeł zewnętrznych. W ramach projektów inwestycyjnych powstały m.in. takie ośrodki, jak Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka czy Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie.

Oprócz prawie 240 projektów badawczych, współrealizowanych obecnie z różnymi instytucjami zewnętrznymi, krajowymi i zagranicznymi, w tym biznesowymi i gospodarczymi, Uniwersytet Śląski realizuje ponad 1400 własnych projektów. Wśród nich wiele ukierunkowanych jest na innowacyjność i zastosowanie w praktyce, np. badania interdyscyplinarne w zakresie zdrowia i medycyny (m.in. badanie właściwości nowych pochodnych porfiryn jako potencjalnych fotouczulaczy w terapii fotodynamicznej w leczeniu nowotworów, poszukiwanie stabilnych form amorficznych lekarstw, charakteryzujących się doskonałą biodostępnością, badania nad strukturą i właściwościami nanokrystalicznego stopu z pamięcią kształtu NiTi), badania w zakresie zmian klimatycznych (np. badania polarne, w tym prognozy zmian zlodowacenia Arktyki oraz wzrostu poziomu oceanu światowego w efekcie ocieplania klimatu, zmiany klimatu w Arktyce i Antarktyce, określenie trendów występowania klimatycznych zdarzeń ekstremalnych w Polsce i ustalenie wskaźników do prognozowania zagrożeń tymi zjawiskami), badania w zakresie przyrody i ochrony środowiska (np. odnawialna energia geotermalna, stworzenie i wdrożenie platformy TILLING jako trwałego narzędzia genomiki funkcjonalnej oraz doskonalenia cech użytkowych i wzbogacania materiałów hodowlanych roślin na przykładzie jęczmienia).

Uniwersytet Śląski może pochwalić się również dynamicznym wzrostem projektów edukacyjnych, których celem jest podniesienie jakości kształcenia, opracowanie i wdrożenie innowacyjnych programów nauczania, specjalności oraz kierunków studiów, w tym kierunków korespondujących z potrzebami rynku pracy, a także zwiększenie liczby absolwentów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki. Ponadto realizowane są projekty wspierające młodych doktorantów i ich działalność naukową, również w powiązaniu ze sferą biznesu. Ogółem Uniwersytet Śląski realizuje obecnie ponad 50 projektów finansowanych ze środków zagranicznych o łącznej wartości prawie 400 mln złotych.

Te przykładowe inicjatywy UŚ, jak również wiele innych przedsięwzięć Uniwersytetu Śląskiego, znakomicie wpisują się w realizację oczywistych dla nas kierunków myślenia uczelni nowoczesnej, skutecznie reagującej na wyzwania nowych czasów. Nie bez powodu jedną z dewiz VII Programu Ramowego Unii Europejskiej jest: „Tomorrow's answers start today!”.

Rozwijaj swoje pasje

Szeroka oferta kształcenia na Uniwersytecie Śląskim dodatkowo wzbogacona jest możliwością rozwijania indywidualnych umiejętności i pasji.

Na każdym wydziale działają liczne koła naukowe oraz artystyczne. W całym Uniwersytecie jest ich blisko 250.

Życie studenckie pozwala urozmaicić m.in. oferta AZS - Akademickiego Związku Sportowego i AEGEE - Europejskiego Stowarzyszenia Młodzieży Akademickiej.

Prężnie działają prowadzone przez studentów media, zespoły artystyczne i czasopisma: „Suplement”, Studenckie Studio Radiowe „Egida” (jedna z najstarszych radiostacji akademickich w Polsce), a także Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice” i Akademicki Chór „Harmonia”.

Ponadto aktywnie działa Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego UŚ, która jest siłą napędową studenckich inicjatyw naukowych, kulturalnych i sportowych, a także wydarzeń o charakterze rozrywkowym.

Dużą rolę w tym zakresie pełni Centrum Obsługi Studenta, które organizuje akcje promujące aktywność młodych członków społeczności akademickiej, m.in. konkurs dla kół naukowych „StRUŚ” i Wyróżnienia JM Rektora dla najlepszych studentów i doktorantów.

Działania COS obejmują również wszechstronną pomoc dla osób niepełnosprawnych studiujących i pracujących w UŚ. Ważnym uzupełnieniem oferty COS jest wsparcie psychologiczne dla studentów.

Skontaktuj się z nami

Uniwersytet Śląski w Katowicach

ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
tel.: 32 359 22 22

Informacje dotyczące naboru i kierunków studiów

e-mail: rekrutacja@us.edu.pl
www.kandydat.us.edu.pl
tel.: 359 22 22

Artykuły dotyczące uczelni

Total 4 items.
Uniwersytet Śląski organizuje Uniwersyteckie Miasteczko Naukowe

Uniwersytet Śląski organizuje Uniwersyteckie...

W ramach Uniwersyteckiego Miasteczka Naukowego na Uniwersytecie Śląskim odbywać się będą cztery inicjatywy: "Osobliwości Świata Fizyki", "Biorobotyka", "Spotkania z nauką"…
Uniwersytet Śląski w Katowicach - Studia Podyplomowe Produkcja i Kreacja Muzyczna

Uniwersytet Śląski w Katowicach - Studia Pody...

Uniwersytet Śląski w Katowicach zaprasza absolwentów wszystkich kierunków, którzy zainteresowani są nabyciem profesjonalnych umiejętności w dziedzinie produkcji muzycznej na Studia…
Interdyscyplinarne Studia Polarne na Uniwersytecie Śląskim

Interdyscyplinarne Studia Polarne na Uniwersy...

Celem realizowanych przez Uniwersytet Śląski Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych jest kształcenie młodej kadry naukowej na poziomie światowym. Czytaj więcej poniżej.
Uniwersytet Śląski w Katowicach - doradztwo filozoficzne i coaching

Uniwersytet Śląski w Katowicach - doradztwo f...

Uniwersytet Śląski w Katowicach zaprasza na unikatowy kierunek studiów, czyli doradztwo filozoficzne i coaching, kształcące specjalistów w nowym zawodzie znanym…

Lokalizacja