Jakiego kierunku studiów szukasz?

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Studia na kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej przekazują wiedzę w zakresie specyfiki produkcji i ekonomiki kinematografii i telewizji oraz technologii filmu.

Studenci poznają uwarunkowania gospodarczo-prawne, a także działalność instytucji i urzędów państwowych nadzorujących media. Zdobywają podstawy wiedzy o procesach powstania przekazu audiowizualnego i technikach współtworzących: scenariopisarstwo, reżyseria, zdjęcia, scenografia, dźwięk, muzyka, montaż. Uczą się obsługiwać oprogramowania do zarządzania projektami, wspierającego i systematyzującego działania produkcyjne w mediach.

Poznają zawody planu filmowego oraz etapy produkcji filmowej i telewizyjnej od scenariusza, poprzez realizację zdjęć na postprodukcji kończąc. Zasady pracy ze scenarzystami, reżyserami, aktorami, dziennikarzami, realizatorami zdjęć i dźwięku, scenografami i montażystami.

Nauczą się planować, kosztorysować i rozliczać produkcje.

Poznają też prawo autorskie, specyfikę podatkową mediów tradycyjnych i cyfrowych, przepisy prawne dotyczące zatrudniania realizatorów, aktorów oraz innych osób zrzeszonych w związkach zawodowych lub stowarzyszeniach artystycznych oraz prawo audiowizualne w Unii Europejskiej i na świecie.

Dla kogo studia na kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

To studia dla osób, które fascynuje świat filmu, telewizji, kreatywnych, pomysłowych, zaradnych.

Kandydatów powinna cechować umiejętność pracy zespołowej, łatwość nawiązywania kontaktu.

Program kształcenia na kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

W programie kształcenia uwzględniono wiedzę z zakresu:

 • ekonomii
 • prawa
 • zarządzania
 • filmu i sztuk audiowizualnych
 • komunikacji medialnej
 • historii kultury i sztuki
 • historii kinematografii
 • analizy scenariusza
 • podstaw reżyserii filmowej i teatralnej
 • technologii produkcji filmowej i telewizyjnej
 • scenografii
 • sztuki operatorskiej
 • montażu filmowego i innych przedmiotów
 • technologii informacyjnej
 • technik rejestracji obrazu oraz dźwięku.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Podczas rekrutacji nacisk położony jest na weryfikację predyspozycji kandydatów do studiów na tym kierunku.

Obejmuje ona - zależnie od uczelni:

 • rozmowę kwalifikacyjną dotyczącą wiedzy o filmie i mediach
 • sprawdzian predyspozycji do sprawowania funkcji kierownika produkcji w filmie i telewizji.

W niektórych uczelniach przyjęcia na studia odbywają ię na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Perspektywy pracy po kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Po ukończeniu studiów organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej absolwent posiada umiejętności i wiedzę w zakresie: rynku mediów, narzędzi i technik produkcji mediów, obsługi aplikacji menedżerskich, zagadnień organizacji pracy i technik kierowniczych, medialnego systemu prawnego.

Posiada kompetencje predestynujące go do:

 • pracy w kinematografii i telewizji
 • pełnienia funkcji menedżerskich w domach mediowych, agencjach reklamowych oraz instytucjach artystycznych
 • pracy w teatrach, domach kultury, biurach organizacji imprez
 • pracy w charakterze producenta filmowego producenta telewizyjnego, kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej, kierownika planu, asystenta reżysera, script-continuiti, organizatora imprez i widowisk, asystenta produkcji, location managera, location skaut, asystenta i managera produkcji mediów, agent sprzedaży.

Opinie o kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Podejrzyjcie dokonania studentów kierunku:


Kierunki pokrewne do kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Jakie uczelnie oferują kierunek organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

W których miastach można studiować kierunek organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Komentarze (1)

Nina
Studia zapowiadają się ciekawie. Ktoś je kończył??
24.04.2020
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Politechnika Białostocka
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Gdański
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Śląska
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Politechnika Częstochowska
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie