Jakiego kierunku studiów szukasz?

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Studia na kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej przekazują wiedzę w zakresie specyfiki produkcji i ekonomiki kinematografii i telewizji oraz technologii filmu.

Studenci poznają uwarunkowania gospodarczo-prawne, a także działalność instytucji i urzędów państwowych nadzorujących media. Zdobywają podstawy wiedzy o procesach powstania przekazu audiowizualnego i technikach współtworzących: scenariopisarstwo, reżyseria, zdjęcia, scenografia, dźwięk, muzyka, montaż. Uczą się obsługiwać oprogramowania do zarządzania projektami, wspierającego i systematyzującego działania produkcyjne w mediach.

Poznają zawody planu filmowego oraz etapy produkcji filmowej i telewizyjnej od scenariusza, poprzez realizację zdjęć na postprodukcji kończąc. Zasady pracy ze scenarzystami, reżyserami, aktorami, dziennikarzami, realizatorami zdjęć i dźwięku, scenografami i montażystami.

Nauczą się planować, kosztorysować i rozliczać produkcje.

Poznają też prawo autorskie, specyfikę podatkową mediów tradycyjnych i cyfrowych, przepisy prawne dotyczące zatrudniania realizatorów, aktorów oraz innych osób zrzeszonych w związkach zawodowych lub stowarzyszeniach artystycznych oraz prawo audiowizualne w Unii Europejskiej i na świecie.

Dla kogo studia na kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

To studia dla osób, które fascynuje świat filmu, telewizji, kreatywnych, pomysłowych, zaradnych.

Kandydatów powinna cechować umiejętność pracy zespołowej, łatwość nawiązywania kontaktu.

Program kształcenia na kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

W programie kształcenia uwzględniono wiedzę z zakresu:

 • ekonomii
 • prawa
 • zarządzania
 • filmu i sztuk audiowizualnych
 • komunikacji medialnej
 • historii kultury i sztuki
 • historii kinematografii
 • analizy scenariusza
 • podstaw reżyserii filmowej i teatralnej
 • technologii produkcji filmowej i telewizyjnej
 • scenografii
 • sztuki operatorskiej
 • montażu filmowego i innych przedmiotów
 • technologii informacyjnej
 • technik rejestracji obrazu oraz dźwięku.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Podczas rekrutacji nacisk położony jest na weryfikację predyspozycji kandydatów do studiów na tym kierunku.

Obejmuje ona - zależnie od uczelni:

 • rozmowę kwalifikacyjną dotyczącą wiedzy o filmie i mediach
 • sprawdzian predyspozycji do sprawowania funkcji kierownika produkcji w filmie i telewizji.

W niektórych uczelniach przyjęcia na studia odbywają ię na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Perspektywy pracy po kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Po ukończeniu studiów organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej absolwent posiada umiejętności i wiedzę w zakresie: rynku mediów, narzędzi i technik produkcji mediów, obsługi aplikacji menedżerskich, zagadnień organizacji pracy i technik kierowniczych, medialnego systemu prawnego.

Posiada kompetencje predestynujące go do:

 • pracy w kinematografii i telewizji
 • pełnienia funkcji menedżerskich w domach mediowych, agencjach reklamowych oraz instytucjach artystycznych
 • pracy w teatrach, domach kultury, biurach organizacji imprez
 • pracy w charakterze producenta filmowego producenta telewizyjnego, kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej, kierownika planu, asystenta reżysera, script-continuiti, organizatora imprez i widowisk, asystenta produkcji, location managera, location skaut, asystenta i managera produkcji mediów, agent sprzedaży.

Opinie o kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Podejrzyjcie dokonania studentów kierunku:


Kierunki pokrewne do kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Jakie uczelnie oferują kierunek organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

W których miastach można studiować kierunek organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Komentarze (1)

Nina
Studia zapowiadają się ciekawie. Ktoś je kończył??
24.04.2020

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu