Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

uczelnia niepubliczna, 30-705 Kraków, ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, (+12) 25 24 400, 292 62 16, rekrutacja@afm.edu.pl

Rekrutacja na studia 2023/2024

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Rekrutacja - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Rekrutacja krok po kroku

1. Zarejestruj się w serwisie rekrutacyjnym – otrzymasz login i hasło. (na podany adres e-mail)
2. Zaloguj się w serwisie przy pomocy otrzymanego loginu i hasła.
3. Wypełnij przedstawiony kwestionariusz – każde zdefiniowane pole.
4. Przed wypełnieniem deklaracji wyboru języka obcego, KONIECZNIE zapoznaj się z informacjami tutaj.
5. Wypełniony kwestionariusz wydrukuj i podpisz.
6. Skompletuj pozostałe dokumenty:
- świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis urzędowy lub kopia notarialna) - przy wyborze studiów jednolitych magisterskich i I stopnia lub dyplom wraz z suplementem (oryginał lub odpis urzędowy lub kopia notarialna) - przy wyborze studiów II stopnia
- zaświadczenia lekarskie (dotyczy kierunków posiadających warunki szkodliwe)
- do wglądu : dowód osobisty, a w przypadku obcokrajowców paszport lub inny dokument tożsamości - w przypadku obcokrajowców paszport do wglądu
- dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
- 1 kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami
7. Wyślij listownie ewentualnie dostarcz wszystkie dokumenty wraz z wydrukowanym kwestionariuszem do Działu Rekrutacji ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1.
8. Wynik z postępowania kwalifikacyjnego zostanie przesłany na podany adres e-mail.
9. Wnieś opłatę wpisową.

Login i hasło, które właśnie otrzymaliście Państwo do rejestracji w systemie Elektronicznej Rejestracji wygasa w momencie złożenia dokumentów na studia. Właściwy login i hasło potrzebne studentowi do logowania do Wirtualnego Dziekanatu otrzymają Państwo po rozpoczęciu roku akademickiego.

Przypominamy, że zgodnie z zasadami rekrutacji w/w dokumenty musisz złożyć w Dziale Rekrutacji. Nie wystarczy się tylko zarejestrować!

Studiuj w Krakowskiej Akademii i. A.F. Modrzewskiego

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Warszawska Akademia Medyczna
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Coventry University Wrocław
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza