Jakiego kierunku studiów szukasz?

International relations

Studia na kierunku International relations to projekt realizowany w ramach sieci VNDREAM, w skład której wchodzą: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Polska), Uniwersytet Masaryka (Czechy), Uniwersytet w Peczu (Węgry) oraz Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzyca (Słowacja).

Studenci poznają najważniejszych wydarzeniach we współczesnym prawie międzynarodowym, ekonomii, polityce i kulturze w świetle procesów integracji europejskiej widziane z punktu widzenia regionu wyszehradzkiego.

Program studiów obejmuje cztery semestry, ale każdy semestr realizowany jest na innej uczelni:

 • semestr I - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
 • semestr II - Uniwersytet Masaryka,
 • semestr III - Uniwersytet w Peczu,
 • semestr IV - Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy.

Warto podkreślić, iż studenci uzyskują wspólny stopień równoważny tytułowi magistra zgodnie z nomenklaturą krajową uczelni partnerskich.

Są to studia II stopnia prowadzone w języku angielskim w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku international relations

To kierunek studiów dla osób intersujących się stosunkami międzynarodowymi, o bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, wiążących swoją przyszłość zawodową z instytucjami o charakterze międzynarodowym.

Program kształcenia na kierunku international relations

W programie studiów na I semestrze realizowanym w Krakowie znajdziemy takie przedmioty jak:

 • Current Developments in International Public Law
 • History and Theory of International Relations
 • History and Theory of International Relations
 • Modern European State Formation
 • Religion, Diversity and Toleration in Central and Eastern Europe
 • Security and Democracy in Europe after 1989. A Central European Experience
 • Culture and Society in Central Europe. Dilemmas of Identity and Pluralism
 • Europe as Normative Power. A Central European Perspective.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku international relations

Studia adresowane są do absolwentów studiów I stopnia ukończonych na dowolnym kierunku.

Rekrutacja odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka angielskiego. Kandydaci posiadający dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 są z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni.

Perspektywy pracy po kierunku international relations

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w instytucjach międzynarodowych, administracji publicznej, mediach i organizacjach pozarządowych.

Opinie o kierunku international relations

„Studia na tym kierunku to wspaniałe doświadczenie. Jeśli chcesz studiować stosunki międzynarodowe, poznać politykę, społeczeństwo, kulturę i gospodarkę kraju musisz spojrzeć z perspektywy ludzi, którzy tam żyją. Realizowanie studiów w różnych krajach regiony środkowoeuropejskiego daje niebywałą możliwość poznania wszystkich tych zagadnień bezpośrednio u źródła.”

Kierunki pokrewne do kierunku international relations

Jakie uczelnie oferują kierunek international relations

W których miastach można studiować kierunek international relations

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu