Szczegółowy opis uczelni
O Uczelni Łazarskiego

Wybór studiów to jedna z tych decyzji, która determinuje całe późniejsze życie. Warto więc wybrać uczelnię, która nie tylko oferuje wykształcenie na najwyższym poziomie, ale też wyposaża młodego człowieka w unikalne i poszukiwane na rynku pracy umiejętności.

Uczelnia Łazarskiego spełnia te wymagania. Jest to miejsce, które dzięki nieustającej pracy nad jakością nauczania, a także potwierdzonym sukcesom absolwentów i studentów w sferze zawodowej, zdobywa uznanie instytucji oceniających, zarówno w kraju, jak i za granicą.

W 2019 roku w rankingu uczelni niepublicznych magisterskich „Perspektyw’’ Uczelnia Łazarskiego zajęła trzecie miejsce. Ponadto jest najlepszą polską uczelnią w międzynarodowym rankingu U-Multirank przygotowywanym na zlecenie Komisji Europejskiej.

Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego uzyskał w najnowszej ocenie parametrycznej jednostek naukowych kategorię A. Aż 11-krotnie zajmował pierwsze miejsce w 13-letniej historii rankingu wydziałów prawa uczelni niepublicznych ,,Dziennika Gazety Prawnej’’. Ponadto wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

Uczelnia Łazarskiego w 2017 roku rozpoczęła kształcenie lekarzy jako pierwsza niepubliczna placówka w Warszawie i druga w Polsce. Tym, co wyróżnia kierunek lekarski, jest indywidualizacja procesu nauczania i dbałość o najwyższą jakość kształcenia. Od października 2019 r. studenci Wydziału Medycznego mogą doskonalić umiejętności praktyczne w nowoczesnym Centrum Symulacji Medycznych.

Nasze programy anglojęzyczne z Business Economics i International Relations, realizowane są według najwyższych standardów anglosaskich. Studia te, oceniane przez wykładowców i studentów, jako najlepsze w Polsce, dają możliwość uzyskania 2 dyplomów: Uczelni Łazarskiego i renomowanego, brytyjskiego Coventry University.

Według ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych ELA absolwenci kierunków „zarządzanie” oraz „ekonomia” Uczelni Łazarskiego na studiach niestacjonarnych zarabiają najlepiej w całym województwie mazowieckim. Daje to także naszym absolwentom drugie miejsce w całej Polsce. Co więcej, znalezienie pracy nie zajmuje im dłużej niż dwa tygodnie, a ryzyko bezrobocia jest praktycznie zerowe.

Stale doskonalimy ofertę edukacyjną, wiedząc, że w ten sposób możemy sprostać wymaganiom naszych czasów. Cele te osiągamy dzięki dużemu zaangażowaniu naszych wykładowców przy realizacji programów studiów, przygotowanych w ścisłym współdziałaniu z przedstawicielami biznesu, prawa i medycyny. Daje to gwarancje nie tylko kształcenia w obszarach, w których jest zapotrzebowanie na specjalistów, ale również buduje przewagę naszych absolwentów, gdyż realizowane zajęcia mają bardzo praktyczny charakter.

Wszystkie programy studiów pozwalają studentom Uczelni Łazarskiego na indywidualne budowanie ścieżki kształcenia i swojego CV poprzez udział w polskich i międzynarodowych stażach, zdobywanie certyfikatów potwierdzających uzyskanie dodatkowej, najbardziej cenionej na rynku wiedzy. Indywidualnie kształtowany tok studiów zostawia również margines na realizację pasji i zainteresowań pozazawodowych.

Warto studiować w Uczelni Łazarskiego, by zdobyć wiedzę w dobrym towarzystwie i dołączyć do grona ponad 28 tysięcy naszych absolwentów, którzy odnoszą sukcesy zarówno w Polsce, jak i na zagranicznych rynkach pracy.

Naszą pełną ofertę edukacyjną znajdą Państwo na stronie www.rekrutacja.lazarski.pl


Wszechstronny rozwój

Praktyczny wymiar kształcenia

Nasi studenci zdobywają kompetencje poszukiwane na rynku pracy. Programy kształcenia opracowujemy i aktualizujemy we współpracy z praktykami biznesu, prawa i medycyny. Możesz mieć pewność, że uczysz się tego, co rzeczywiście wykorzystasz w przyszłej pracy zawodowej. Duży nacisk kładziemy na zajęcia praktyczne, gry symulacyjne, studia przypadku, warsztaty prowadzone przez wybitnych ekspertów oraz profesjonalistów. Jeśli wykażesz się aktywnością, znajomością przedmiotu oraz zaangażowaniem, nasi wykładowcy mogą zaproponować Ci pracę.

Szerokie możliwości

Studenci biorą udział w programie obowiązkowych praktyk i staży w znanych korporacjach, koncernach międzynarodowych, bankach, kancelariach prawnych, urzędach, sądach i prokuraturach. Wspieramy naszych studentów i absolwentów podczas poszukiwania pierwszej pracy. Organizujemy liczne warsztaty, seminaria i spotkania z przedstawicielami pracodawców oraz z ekspertami z wielu branży.

Jakość kształcenia

Na Wydziale Medycznym nowoczesne wyposażenie pracowni anatomicznej ułatwia studentom naukę tego przedmiotu oraz zapewnia wysoką jakość kształcenia. Wykorzystując modele anatomiczne wysokiej wierności, studenci mogą nie tylko poznać szczegółową budowę ludzkiego ciała, ale także przećwiczyć wykonanie samego zabiegu. Profesjonalnie wyposażony szpitalny oddział ratunkowy, sale operacyjne i karetka umożliwią także rozwijanie kompetencji w zakresie pracy zespołowej.

Przy Wydziale Prawa i Administracji funkcjonuje Rada Ekspertów złożona głównie z szefów i partnerów największych polskich, zagranicznych kancelarii działających w Polsce. Każda zmiana koncepcji i programu kształcenia jest z nią konsultowana. W ten sposób wydział dba o jakość kształcenia reagując na potrzeby rynku oraz analizując sektor usług prawnych.

Studiując na Wydziale Ekonomii i Zarządzania zdobywasz praktyczne doświadczenie zawodowe. Kształcenie opiera się na case studies, grach strategicznych i analizie realnych przypadków. Ponadto wydział przyjął innowacyjny trójstopniowy system kształcenia. Prężnie funkcjonujące Rady Eksperckie przy poszczególnych kierunkach studiów wspierają działalność Wydziału poprzez pomoc w tworzeniu i opiniowanie programów studiów. Dzięki skutecznej współpracy pomiędzy Radami, a Władzami Wydziału programy studiów są skuteczną odpowiedzią na zapotrzebowanie otoczenia społecznogo-spodarczego i pozwalają studentom płynnie wyjść na rynek pracy.

Oferta edukacyjna

Wydział Medyczny

Studia jednolite magisterskie 6-letnie

Kierunek lekarski


Wydział Prawa i Administracji

STUDIA W JĘZYKU POLSKIM

Studia jednolite magisterskie 5-letnie

Kierunek : PRAWO

Kierunek : ADMINISTRACJA

Studia I stopnia

 • Administrowanie ruchem lotniczym - NOWOŚĆ
 • Administracja publiczna
 • Administracja gospodarcza
 • Administracja w ochronie zdrowia - NOWOŚĆ

Studia II stopnia

Kierunek: PRAWO W BIZNESIE


STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Kierunek: BA LAW IN INTERNATIONAL RELATIONS

Kierunek: BA LAW IN BUSINESS MANAGEMENT

Kierunek: MA LAW IN INTERNATIONAL RELATIONS

Kierunek: AVIATION LAW AND PROFESSIONAL PILOT LICENCE


Wydział Ekonomii i Zarządzania

STUDIA W JĘZYKU POLSKIM

Studia I stopnia

Kierunek:EKONOMIA (profil ogólnoakademicki)

 • Analiza ekonomiczna i biznesowa
 • Ekonomia menedżerska
 • Transport, Logistyka, Spedycja (TSL) - NOWOŚĆ

Kierunek: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ (profil praktyczny)

 • Bankowość
 • Rynki finansowe
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Rachunkowość i audyt

Kierunek: ZARZĄDZANIE (profil praktyczny)

 • Innowacje i przedsiębiorczość
 • Digital Marketing - NOWOŚĆ
 • Zarządzanie w branży gier wideo / Video Games Management - NOWOŚĆ
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia II stopnia

Kierunek: EKONOMIA (profil ogólnoakademicki)

 • Handel i logistyka w wymiarze międzynarodowym - NOWOŚĆ
 • Doradztwo inwestycyjne - NOWOŚĆ
 • Finanse i bankowość

Kierunek: ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) - NOWOŚĆ

 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie ochroną informacji i danych osobowych
 • Zarządzanie projektami


STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

DYPLOM UCZELNI ŁAZARSKIEGO

Studia I stopnia

Kierunek: Economics

Kierunek: Finance and Accounting

 • Financial Markets

Kierunek: International Relations

 • European Studies

Kierunek: Management

 • Tourism and Travel Management
 • Logistics
 • E-commerce

Studia II stopnia

Kierunek: Economics

Kierunek: International Relations

 • European Administration
 • Leadership and Statecraft

Kierunek: Management

 • Strategic Leadership - NOWOŚĆ
 • Big Data Management - NOWOŚĆ
 • Event Management - NOWOŚĆ


DYPLOM UCZELNI ŁAZARSKIEGO + COVENTRY UNIVERSITY

Studia I stopnia

Kierunek: Business Economics

Kierunek: International Relations and European Studies

Studia II stopnia

Kierunek: International Business Economics

Kierunek: International Relations
Rekrutacja

Jak zostać studentem Uczelni Łazarskiego?

 • ZAREJESTRUJ SIĘ ONLINE
 • PRZEJDŹ KWALIFIKACJĘ
 • ZŁÓŻ DOKUMENTY W BIURZE REKRUTACJI
 • WITAJ W GRONIE NASZYCH STUDENTÓW!

Wydział Prawa i Administracji

Studia jednolite magisterskie lub studia I stopnia - podstawą kwalifikacji jest posiadanie świadectwa dojrzałości. W przypadku studiów stacjonarnych na kierunku prawo podstawą przyjęcia kandydatów jest uzyskanie 240 punktów rekrutacyjnych w wyniku postępowania rekrutacyjnego. Pod uwagę brane są trzy dowolne przedmioty maturalne zdawane w formie pisemnej.

Studia II stopnia - podstawą przyjęcia kandydatów jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (I stopnia lub jednolitych magisterskich).

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Studia I stopnia - podstawą kwalifikacji jest posiadanie świadectwa dojrzałości. W przypadku studiów stacjonarnych podstawą przyjęcia kandydatów jest uzyskanie co najmniej 240 punktów rekrutacyjnych w wyniku postępowania rekrutacyjnego. Pod uwagę brane są trzy dowolne przedmioty maturalne zdawane w formie pisemnej.

Studia II stopnia - podstawą przyjęcia kandydatów jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (I stopnia lub jednolitych magisterskich).

Wydział Medyczny

Studia jednolite magisterskie - podstawą przyjęcia na kierunek lekarski są wyniki egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów: biologii, chemii i do wyboru fizyki lub matematyki. Na podstawie uzyskanych przez kandydatów wyników tworzona jest lista rankingowa, w oparciu o dane wgrane do systemu rekrutacyjnego.


Biuro Rekrutacji

ul. Świeradowska 43

02-662 Warszawa

rekrutacja@lazarski.edu.pl

telefon: (22) 54 35 555 / 501, 513 037 680

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz informacje o atrakcyjnych zniżkach dostępne na https://rekrutacja.lazarski.pl/

Skontaktuj się z nami

Uczelnia Łazarskiego

ul. Świeradowska 43

02-662 Warszawa

sektor E, parter, pok. 39


www.rekrutacja.lazarski.pl

https://www.lazarski.pl/

e-mail: rekrutacja@lazarski.edu.pl

tel: (22) 54 35 555 / 501

Artykuły dotyczące uczelni
Total 12 items.
​Studia w czasach pandemii - wywiad ze studentką Uczelni Łazarskiego

​Studia w czasach pandemii - wywiad ze studen...

Czy zajęcia online to przyjemność czy nauka za karę? Czy podczas online’owych wykładów zdarzają się…
​Prawo lotnicze z pilotażem na Uczelni Łazarskiego nagrodzone

​Prawo lotnicze z pilotażem na Uczelni Łazars...

Nowo otwarty kierunek Wydziału Prawa i Administracji UŁa - Prawo lotnicze z pilotażem - otrzymał…
Nauka zdalna na medycynie - Odległość nie gra roli

Nauka zdalna na medycynie - Odległość nie gra...

Nowa rzeczywistość w jakiej przyszło funkcjonować szkołom wyższym sprawiła, że uczelnie musiały błyskawicznie zareagować i…
Wywiad z mgr Arturem Wróblewskim z Wydziału Ekonomii i Zarządzania​ UŁ

Wywiad z mgr Arturem Wróblewskim z Wydziału E...

W ramach cyklu "Osobowości uczelniane" prezentujemy rozmowę z mgr Arturem Wróblewskim z Wydziału Ekonomii i…
Prof. nadzw. dr hab. Robert Gwiazdowski - Wydział Prawa i Administracji UŁ

Prof. nadzw. dr hab. Robert Gwiazdowski - Wyd...

W cyklu "Osobowości uczelniane" prezentujemy prof. nadzw. dr hab. Robert Gwiazdowski z Wydziału Prawa i…
Wybierz unikalne specjalizacje na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Wybierz unikalne specjalizacje na Wydziale Pr...

Prawo lotnicze, prawo nowych technologii, prawo korporacyjne, prawo medyczne - to nowe specjalizacje w ofercie…
​Wydział Medyczny na Uczelni Łazarskiego – najwyższa liga krajowa

​Wydział Medyczny na Uczelni Łazarskiego – na...

Przed wszystkimi przyszłymi lekarzami stoi trudny wybór uczelni medycznej, z jaką postanowią związać się na…
Bankowość i doradztwo inwestycyjne - nowe specjalności na Uczelni Łazarskiego

Bankowość i doradztwo inwestycyjne - nowe spe...

W roku akademickim 2018/2019 Uczelnia Łazarskiego poszerza swoją ofertę edukacyjną o dwie nowe specjalności na…
Nowoczesne Centrum Nauk Podstawowych i Przedklinicznych na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego

Nowoczesne Centrum Nauk Podstawowych i Przedk...

Sala anatomii prawidłowej, nowoczesne laboratoria i własne prosektorium z preparatami anatomicznymi – to tylko niektóre…
​WIM partnerem Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego

​WIM partnerem Wydziału Medycznego Uczelni Ła...

22 czerwca przedstawiciele Uczelni Łazarskiego i Wojskowego Instytutu Medycznego podpisali List Intencyjny w sprawie długoterminowej…
Kryptowaluty na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Kryptowaluty na Uczelni Łazarskiego w Warszaw...

Bitcoin to waluta niezależna od jakiejkolwiek instytucji centralnej, oparta na najwyższych technikach kryptograficznych. Dlatego też…
Lokalizacja