Szczegółowy opis uczelni

O Uczelni Łazarskiego

Wybór studiów to jedna z tych decyzji, która determinuje całe późniejsze życie. Warto więc wybrać uczelnię, która nie tylko oferuje wykształcenie na najwyższym poziomie, ale też wyposaża młodego człowieka w unikalne i poszukiwane na rynku pracy umiejętności.

Uczelnia Łazarskiego spełnia te wymagania. Jest to miejsce, które dzięki nieustającej pracy nad jakością nauczania, a także potwierdzonym sukcesom absolwentów i studentów w sferze zawodowej, zdobywa uznanie instytucji oceniających, zarówno w kraju, jak i za granicą.

W 2018 roku w rankingu uczelni niepublicznych magisterskich „Perspektyw’’ Uczelnia Łazarskiego zajęła trzecie miejsce. Ponadto jest najlepszą polską uczelnią w międzynarodowym rankingu U-Multirank przygotowywanym na zlecenie Komisji Europejskiej.

Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego uzyskał w najnowszej ocenie parametrycznej jednostek naukowych kategorię A. Aż 9-krotnie zajmował pierwsze miejsce w 11-letniej historii rankingu wydziałów prawa uczelni niepublicznych ,,Dziennika Gazety Prawnej’’. Ponadto wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

Uczelnia Łazarskiego w 2017 roku rozpoczęła kształcenie lekarzy jako pierwsza niepubliczna placówka w Warszawie i druga w Polsce. Tym, co wyróżnia kierunek lekarski, jest indywidualizacja procesu nauczania i dbałość o najwyższą jakość kształcenia.

Nasze programy anglojęzyczne z Business Economics i International Relations, realizowane są według najwyższych standardów anglosaskich. Studia te, oceniane przez wykładowców i studentów, jako najlepsze w Polsce, dają możliwość uzyskania 2 dyplomów: Uczelni Łazarskiego i renomowanego, brytyjskiego Coventry University.

Według ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych ELA absolwenci kierunków „zarządzanie” oraz „ekonomia” Uczelni Łazarskiego na studiach niestacjonarnych zarabiają najlepiej w całym województwie mazowieckim. Daje to także naszym absolwentom drugie miejsce w całej Polsce. Co więcej, znalezienie pracy nie zajmuje im dłużej niż dwa tygodnie, a ryzyko bezrobocia jest praktycznie zerowe.

Stale doskonalimy ofertę edukacyjną, wiedząc, że w ten sposób możemy sprostać wymaganiom naszych czasów. Cele te osiągamy dzięki dużemu zaangażowaniu naszych wykładowców przy realizacji programów studiów, przygotowanych w ścisłym współdziałaniu z przedstawicielami biznesu, prawa i medycyny. Daje to gwarancje nie tylko kształcenia w obszarach, w których jest zapotrzebowanie na specjalistów, ale również buduje przewagę naszych absolwentów, gdyż realizowane zajęcia mają bardzo praktyczny charakter.

Wszystkie programy studiów pozwalają studentom Uczelni Łazarskiego na indywidualne budowanie ścieżki kształcenia i swojego CV poprzez udział w polskich i międzynarodowych stażach, zdobywanie certyfikatów potwierdzających uzyskanie dodatkowej, najbardziej cenionej na rynku wiedzy. Indywidualnie kształtowany tok studiów zostawia również margines na realizację pasji i zainteresowań pozazawodowych.

Warto studiować w Uczelni Łazarskiego, by zdobyć wiedzę w dobrym towarzystwie i dołączyć do grona ponad 28 tysięcy naszych absolwentów, którzy odnoszą sukcesy zarówno w Polsce, jak i na zagranicznych rynkach pracy.

Naszą pełną ofertę edukacyjną znajdą Państwo na stronie www.rekrutacja.lazarski.pl


Wszechstronny rozwój

Praktyczny wymiar kształcenia

Nasi studenci zdobywają kompetencje poszukiwane na rynku pracy. Programy kształcenia opracowujemy i aktualizujemy we współpracy z praktykami biznesu, prawa i medycyny. Możesz mieć pewność, że uczysz się tego, co rzeczywiście wykorzystasz w przyszłej pracy zawodowej. Duży nacisk kładziemy na zajęcia praktyczne, gry symulacyjne, studia przypadku, warsztaty prowadzone przez wybitnych ekspertów oraz profesjonalistów. Jeśli wykażesz się aktywnością, znajomością przedmiotu oraz zaangażowaniem, nasi wykładowcy mogą zaproponować Ci pracę.

Szerokie możliwości

Studenci biorą udział w programie obowiązkowych praktyk i staży w znanych korporacjach, koncernach międzynarodowych, bankach, kancelariach prawnych, urzędach, sądach i prokuraturach. Wspieramy naszych studentów i absolwentów podczas poszukiwania pierwszej pracy. Organizujemy liczne warsztaty, seminaria i spotkania z przedstawicielami pracodawców oraz z ekspertami z wielu branży.

Jakość kształcenia

Na Wydziale Medycznym nowoczesne wyposażenie pracowni anatomicznej ułatwia studentom naukę tego przedmiotu oraz zapewnia wysoką jakość kształcenia. Wykorzystując modele anatomiczne wysokiej wierności, studenci mogą nie tylko poznać szczegółową budowę ludzkiego ciała, ale także przećwiczyć wykonanie samego zabiegu.

Przy Wydziale Prawa i Administracji funkcjonuje Rada Ekspertów złożona głównie z szefów i partnerów największych polskich, zagranicznych kancelarii działających w Polsce. Każda zmiana koncepcji i programu kształcenia jest z nią konsultowana. W ten sposób wydział dba o jakość kształcenia reagując na potrzeby rynku oraz analizując sektor usług prawnych.

Studiując na Wydziale Ekonomii i Zarządzania zdobywasz praktyczne doświadczenie zawodowe. Kształcenie opiera się na case studies, grach strategicznych i analizie realnych przypadków. Ponadto wydział przyjął innowacyjny trójstopniowy system kształcenia.

Oferta edukacyjna

OFERTA W JĘZYKU POLSKIM

WYDZIAŁ MEDYCZNY

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

 • kierunek: LEKARSKI


WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

 • kierunek: PRAWO


STUDIA I STOPNIA

 • kierunek: ADMINISTRACJA
  • Administracja rządowa
  • Administracja samorządowa
  • Administracja organizacji pozarządowych
  • Administracja porządku publicznego
  • Administracja europejska
  • Administracja w służbie zdrowia

STUDIA II STOPNIA

 • kierunek: ADMINISTRACJA
  • Administracja europejska, rządowa i samorządowa
  • Zarządzanie ochroną zdrowia
  • Zamówienia publiczne
  • Gospodarowanie nieruchomościami
 • kierunek: PRAWO W BIZNESIE

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA

STUDIA I STOPNIA

 • kierunek: EKONOMIA
  • Analiza ekonomiczna i biznesowa
  • Ekonomia menedżerska
 • kierunek: ZARZĄDZANIE
  • Marketing interaktywny
  • E-commerce
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Innowacje i przedsiębiorczość w firmie
 • kierunek: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
  • Rachunkowość i audyt
  • Finanse przedsiębiorstwo Rynki finansowe
  • Bankowość
 • kierunek: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
  • Transport, spedycja, logistyka
  • Handel zagraniczny w dobie globalizacji
  • Studia europejskie


STUDIA II STOPNIA

 • kierunek: EKONOMIA
  • Ekonomia rozwoju
  • Kapitał ludzki w organizacji
  • Finanse i bankowość
  • Zarządzanie projektami
  • Doradztwo inwestycyjne
 • kierunek: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Handel i logistyka w wymiarze międzynarodowym


OFERTA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA
DYPLOM UCZELNI ŁAZARSKIEGO

STUDIA I STOPNIA

 • kierunek: INTERNATIONAL RELATIONS
  • European Studies
 • kierunek: ECONOMICS
 • kierunek: MANAGEMENT
  • Tourism and Travel Management
  • Logistics
 • kierunek: INTERNATIONAL RELATIONS o European Studies

STUDIA II STOPNIA

 • kierunek: INTERNATIONAL RELATIONS
  • European Administration
  • Leadership and Statecraft
 • kierunek: ECONOMICS


DYPLOM UCZELNI ŁAZARSKIEGO + COVENTRY UNIVERSITY

STUDIA I STOPNIA

 • Kierunek: Business Economics
 • Kierunek: International Relations and European Studies

STUDIA II STOPNIA

 • Kierunek: International Relations
  • European Administration
  • Leadership and Statecraft
 • Kierunek: International Business Economics
Rekrutacja

Jak zostać studentem Uczelni Łazarskiego?

 • ZAREJESTRUJ SIĘ ONLINE
 • PRZEJDŹ KWALIFIKACJĘ
 • ZŁÓŻ DOKUMENTY W BIURZE REKRUTACJI
 • WITAJ W GRONIE NASZYCH STUDENTÓW!

Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Ekonomii i Zarządzania

Studia jednolite magisterskie lub studia I stopnia
Podstawą przyjęcia kandydatów jest uzyskanie 240 punktów rekrutacyjnych w wyniku postępowania rekrutacyjnego. Pod uwagę brane są trzy dowolne przedmioty maturalne zdawane w formie pisemnej.

Studia II stopnia
Podstawą przyjęcia kandydatów jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (I stopnia lub jednolitych magisterskich).

Wydział Medyczny

Studia jednolite magisterskie
Podstawą przyjęcia na kierunek lekarski są wyniki egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów: biologii, chemii i do wyboru fizyki lub matematyki. Na podstawie uzyskanych przez kandydatów wyników tworzona jest lista rankingowa po uprzedniej rejestracji online.

Biuro Rekrutacji

ul. Świeradowska 43

02-662 Warszawa

rekrutacja@lazarski.edu.pl

telefon: (22) 54 35 555 / 501, 513 037 680

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz informacje o atrakcyjnych zniżkach dostępne na https://rekrutacja.lazarski.pl/

Skontaktuj się z nami

Uczelnia Łazarskiego

ul. Świeradowska 43

02-662 Warszawa

sektor E, parter, pok. 39


www.rekrutacja.lazarski.pl

https://www.lazarski.pl/

e-mail: rekrutacja@lazarski.edu.pl

tel: (22) 54 35 555 / 501

Artykuły dotyczące uczelni

Wyświetlone 1-12 z 59 rekordów.

Bankowość i doradztwo inwestycyjne - nowe specjalności na Uczelni Łazarskiego

W roku akademickim 2018/2019 Uczelnia Łazarskiego poszerza swoją ofertę edukacyjną o dwie nowe specj

...

Nowoczesne Centrum Nauk Podstawowych i Przedklinicznych na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego

Sala anatomii prawidłowej, nowoczesne laboratoria i własne prosektorium z preparatami anatomicznymi

​WIM partnerem Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego

22 czerwca przedstawiciele Uczelni Łazarskiego i Wojskowego Instytutu Medycznego podpisali List Inte

...

Kryptowaluty na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Bitcoin to waluta niezależna od jakiejkolwiek instytucji centralnej, oparta na najwyższych technikac

...

Sztandarowa konferencja EALA po raz pierwszy w Polsce

4 listopada br. w Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się prestiżowa, coroczna konferencja organiz...

Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi na Łazarskim

Handel ludźmi jest zjawiskiem społecznym i politycznym zaliczanym do grupy przestępstw międzynarodow...

Dzień Otwarty Akademii Językowej dla Dzieci na Łazarskim

W piątek, 16 września o godz. 18:00, Akademia Językowa dla Dzieci zaprasza rodziców i dzieci na dzie...

Prawo i polityka kosmiczna na Łazarskim

Instytut Prawa Lotniczego i Kosmicznego Uczelni Łazarskiego jest gospodarzem 25. edycji Summer Cours...

Prawo amerykańskie na Uczelni Łazarskiego

Szkoły prawa obcego są kierowane nie tylko do ambitnych prawników. Z ich oferty chętnie korzysta tak...

Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres

Stres jest zjawiskiem powszednim - odczuwa go niemal 98 proc. Polaków. Co trzeci respondent doświadc...

Studia to początek kariery

Z danych Pracuj.pl wynika, że 8 na 10 studentów odbywa w trakcie studiów praktyki lub staże, a ponad...

Lokalizacja