Jakiego artykułu szukasz?

Uczelnia Łazarskiego startuje z Lazarski University of Technology

Lazarski University of Technology (LUT) to nowoczesny ekosystem edukacyjny łączący bogate dziedzictwo akademickie Uczelni Łazarskiego z praktycznym doświadczeniem w obszarach takich jak marketing, sztuczna inteligencja, zarządzanie projektami, IT oraz sprzedaż.

Uczelnia Łazarskiego startuje z Lazarski University of Technology

Lazarski University of Technology (LUT) startuje z ofertą, która ustanawia nowy standard w edukacji. LUT to nowoczesny ekosystem edukacyjny łączący bogate dziedzictwo akademickie Uczelni Łazarskiego z praktycznym doświadczeniem w obszarach takich jak marketing, sztuczna inteligencja, zarządzanie projektami, IT oraz sprzedaż. Efektem są nowoczesne, certyfikowane programy edukacyjne, które umożliwią zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w biznesie i na rynku pracy.

Przemiany w edukacji wyznaczają obecnie dwie tendencje: rosnące znaczenie sztucznej inteligencji, zmieniające się style uczenia i podejścia do nauki, co jest szczególnie widoczne wśród młodszego pokolenia, ale dotyczy również szerszego spektrum społeczeństwa. Obserwuje się tendencję ku krótszym, szybszym i bardziej praktycznym formom edukacji.

Lazarski University of Technology wprowadza innowacyjny model zdobywania wiedzy, polegający na świadomym wyborze ścieżki kariery z wykorzystaniem możliwości, jakie dają nowe technologie. Programy edukacyjne LUT zostały stworzone na podstawie analiz w odpowiedzi na obecne potrzeby rynkowe, a udział w nich pozwala na zdobycie międzynarodowych punktów edukacyjnych ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System).

LUT prezentuje holistyczne podejście do edukacji. Rozwijanie umiejętności w obszarach takich jak zarządzanie projektami, zarządzanie zmianą, komunikacja i inne, stanowi integralną część programu nauczania. To kluczowe, ponieważ technologia wymaga także odpowiednich kompetencji miękkich. Celem strategicznym projektu realizowanego we współpracy z firmami i instytucjami jest budowa modułowego ekosystemu edukacyjnego, który oferuje pojedyncze kursy, programy składające się z kilku kursów, a także pełnoprawne studia złożone z kursów, specjalizacji oraz studiów podyplomowych.

Projekt wpisuje się w filozofię Problem Based Learning (PBL), czyli w jedną z metod kształcenia, która stawia studentów w konkretnej sytuacji problemowej związanej z ich przyszłym życiem zawodowym oraz społecznym. W ramach PBL, studenci są skonfrontowani z realnymi wyzwaniami, co umożliwia im jednoczesne zdobywanie nowej wiedzy i rozwijanie umiejętności praktycznych.

Przedstawiciele Lazarski University of Technology skupiają się bardziej na roli mentora niż wykładowcy czy nauczyciela. Różnica tkwi w tym, że mentor nie tylko wspiera i towarzyszy, lecz także inspiruje. Relacja ta oparta jest na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu i wsparciu w osiągnięciu określonych celów i rozwoju kompetencji. Dodatkowo program kładzie nacisk na współpracę, ponieważ każdy kurs zawiera elementy pracy praktycznej. W dodatku można go dostosować do różnych preferencji uczenia się. Dla tych, którzy woleliby samodzielną edukację, przygotowano materiały wideo czy opcję nauki online. Natomiast tym, którzy cenią warsztatowy charakter, LUT oferuje zajęcia praktyczne. Dla firm i ich pracowników chcących nabyć praktyczne kompetencje jest to elastyczna alternatywa względem tradycyjnego systemu edukacji czy szkoleń. Osobom wchodzącym na rynek pracy pozwala na dynamiczne zdobywanie nowych kompetencji, budowanie ścieżki kariery, a dodatkowo na uzyskanie certyfikatów oraz dyplomu w oparciu o elastyczną eksternistyczną ścieżkę.

W ramach LUT grupa pasjonatów technologii i komunikacji działa na podstawie wieloletniego doświadczenia zdobytego zarówno w sferze uczelnianej, jak i biznesie. Łącząc je, oferują wiedzę i umiejętności poparte praktyką, co niezmiennie uznawane jest za najskuteczniejszy sposób na zdobywanie nowych kompetencji.

- W podejściu Problem-Based Learning (PBL), kluczową rolę odgrywają realne sytuacje problemowe, które stawiają studentów w centrum procesu nauki. Rozwiązując te wyzwania, nie tylko zdobywają wiedzę teoretyczną, ale również rozwijają umiejętności praktyczne oraz krytyczne myślenie. W programach LUT, PBL jest wpleciony w strukturę nauczania. Nasze programy są starannie opracowane, aby wyposażyć profesjonalistów w narzędzia, których potrzebują do osiągnięcia sukcesu w życiu zawodowym - od najwyższej jakości edukacji akademickiej opartej na 30-letniej tradycji Uczelni Łazarskiego, po praktyczne kompetencje biznesowe i technologiczne. To wszystko sprawi, że dla wielu osób edukacja stanie się teraz bardziej dostępna i efektywnamówi Marlena Wieteska, ekspertka od innowacji na Uczelni Łazarskiego oraz na Lazarski University of Technology, wykładowczyni, trenerka i mentorka.

Uczestnicy programów Lazarski University of Technology będą mieli okazję zdobyć m.in. wiedzę i umiejętności z obszaru sztucznej inteligencji i ChatuGPT - od teorii po praktyczne zastosowanie. Program obejmuje także zagadnienia prawne związane z AI, zapewniając kompleksowe przygotowanie do wykorzystywania tej nowoczesnej technologii w praktyce.

Program Project Management - Zarządzanie projektami w marketingu koncentruje się na skutecznym prowadzeniu projektów w tej dziedzinie. Uczestnicy uczą się planować, monitorować i kończyć projekty z sukcesem, a także wyznaczać priorytety. Dodatkowo skupia się na osiąganiu korzyści z projektów. Istotnym aspektem jest również skuteczne zarządzanie ryzykiem, co stanowi kluczowy element sukcesu w tym obszarze.

Program Zarządzanie zmianą w organizacji oferuje z kolei skuteczne strategie zarządzania procesami transformacji w firmach i ich otoczeniu. Uczestnicy zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne narzędzia do zarządzania procesem zmiany. Ponadto program skupia się na umiejętnościach komunikowania i skutecznego wprowadzania zmian, nawet tych o mniejszym kalibrze, w sposób zapewniający sukces.

Ciekawą alternatywą są również programy Startup - Zostań Founderem oraz Produkcja gier dla początkujących. Pierwszy stanowi drogę do budowania innowacyjnych inicjatyw biznesowych opartych o nowoczesne technologie. W trakcie trwania programu uczestnicy zdobędą unikatową wiedzę potrzebną do stworzenia własnego startupu. Drugi oferuje praktyczną wiedzę i umiejętności potrzebne do projektowania oraz tworzenia gier wideo. Uczestnicy uczą się o game designie, produkcji gier, zarządzaniu zespołem oraz strategiach marketingowych.

Wybranym partnerom udostępnione zostaną również programy pilotażowe "Lazarski University of Technology". To propozycja dla biznesu w zakresie reskillingu i upskillingu pracowników z wielu sektorów. Program, oprócz kwestii dydaktycznych, jest dobrym narzędziem w zakresie budowania relacji z grupami docelowymi, jak również wzmocnienia w obszarachsprzedaży, employer brandingu, PR-u, marketingu i w szeroko rozumianym budowaniu wizerunku. Dla firm współpraca z LUT to również możliwość jakościowej rekrutacji pracowników z konkretnymi umiejętnościami oraz upskilling czy reskilling obecnie zatrudnionych.

Partnerem Lazarski University of Technology jest Coursera - czołowa międzynarodowa platforma posiadająca ponad 6000 programów edukacyjnych opracowanych we współpracy z ponad 300 instytucjami i firmami z całego świata. To zapewnia uczestnikom dostęp do unikatowej wiedzy oraz możliwość uzyskania certyfikatów takich firm jak Google, Microsoft czy uniwersytetów i instytutów naukowych.

Inauguracja Lazarski University of Technology będzie miała miejsce 8 listopada na Uczelni Łazarskiego. Podczas wydarzenia zatytułowanego “Przyszłość pracy: nowoczesne ścieżki kariery” zaprezentowany zostanie Raport Future 2024 autorstwa Katarzyny Syrówki, analizujący obecne wyzwania dotyczące szeroko pojętego sektora zatrudnienia i branży HR.

Powiązane treści

Studia chemiczne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia chemiczne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia historyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia historyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia turystyczne i hotelarskie w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia turystyczne i hotelarskie w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia sportowe w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia sportowe w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia teologiczne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia teologiczne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia aktorskie w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia aktorskie w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia psychologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia psychologiczne w Warszawie i na Mazowszu
​Studia matematyczne w Warszawie i województwie mazowieckim
​Studia matematyczne w Warszawie i województwie mazowieckim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia informatyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia informatyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia logistyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia logistyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia architektoniczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia architektoniczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia dziennikarskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia dziennikarskie w Warszawie i na Mazowszu

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Politechnika Częstochowska
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku