Jakiego kierunku studiów szukasz?

Graduate programme in international relations

Studia na kierunku Graduate Programme in International Relations opierają się na analizach i badaniach w obszarze stosunków międzynarodowych w kontekście interdyscyplinarnym.

Student nabywa teoretycznych i praktycznych umiejętności opisywania współczesnego świata, wyjaśniania zjawisk i procesów, interpretowania wydarzeń z zakresu stosunków międzynarodowych, analizowania mechanizmów rządzących polityką zagraniczną państw, oceny i prognozowania działań w ujęciu międzynarodowym.

Studia na tym kierunku mają również wyczulić na wielokulturowość współczesnego świata oraz właściwego postrzegania państw i narodów w duchu szacunku dla odmienności kulturowych, religijnych i etnicznych.

Na kierunku proponowane są specjalności w zakresie:

 • bezpieczeństwa i studiów strategicznych,
 • dyplomacji współczesnej,
 • integracji europejskiej i międzynarodowej polityki handlowej.

Są to studia II stopnia w trybie stacjonarnym prowadzone w języku angielskim.

Dla kogo studia na kierunku graduate programme in international relations

Studia na kierunku są adresowane do osób, które interesują się sytuacją międzynarodową i chciałyby swoją przyszłość zawodową związać z instytucjami międzynarodowymi lub lokalnymi prowadzącymi współpracę międzynarodową. Kierunek przewidziano dla studentów, którzy uzyskali tytuł licencjata, magistra lub równoważny tytuł w dziedzinie stosunków międzynarodowych lub dziedzinach pokrewnych.

Program kształcenia na kierunku graduate programme in international relations

W programie studiów znajdziemy przedmioty z zakresu:

 • Globalism and Regionalism
 • International Security
 • International Social Policy
 • International Economics
 • International Financial
 • International System of Human Rights Protection
 • International Trade system – WTO
 • Foreign, Security and Defence Policy of EU
 • India and China Foreign Policy
 • Foreign Policy of Central and Eastern European Countries.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku graduate programme in international relations

Kwalifikacja na studia odbywa się w oparciu o egzamin ustny prowadzony w języku angielskim, dotyczący zagadnień z zakresu: międzynarodowe stosunki polityczne, międzynarodowe stosunki gospodarcze, prawo międzynarodowe publiczne.

Perspektywy pracy po kierunku graduate programme in international relations

Absolwent tego kierunku dysponuje przygotowaniem merytorycznym i językowym do budowania kariery na stanowiskach analitycznych w administracji centralnej i lokalnej, w organizacjach międzynarodowych oraz przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, ośrodkach naukowo-badawczych i eksperckich, dyplomacji oraz w środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja).

Opinie o kierunku graduate programme in international relations

Więcej o studiach, wydarzeniach na wydziale:

Kierunki pokrewne do kierunku graduate programme in international relations

Jakie uczelnie oferują kierunek graduate programme in international relations

W których miastach można studiować kierunek graduate programme in international relations

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu