Jakiego kierunku studiów szukasz?

International relations and cultural diplomacy

The studies offer a core curriculum emphasizing the traditional academic components of International Relations with a focus on the role of soft power and Cultural Diplomacy in contemporary global affairs. A program that focus on the systematic study of international politics and institutions, and the conduct of diplomacy and foreign policy. The required and elective courses you would like take. Course are listed here that are illustrative of the breadth of topics you are likely to experience were you to major In this field.

Zajęcia na tym kierunku prowadzone są w języku angielskim, są to studia I i II stopnia. Program studiów koncentruje się na analizie stosunków międzynarodowych, poznaniu zasad funkcjonowania instytucji międzynarodowych oraz dyplomacji i polityki zagranicznej.

Dla kogo studia na kierunku international relations and cultural diplomacy

To kierunek dla osób ambitnych, kreatywnych, o szerokich zainteresowaniach związanych z problematyką polityki europejskiej i światowej, interesujących się funkcjonowaniem struktur międzynarodowych, podmiotów prawa międzynarodowego oraz służb dyplomatycznych. Jest to propozycja dla kandydatów z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

Program kształcenia na kierunku international relations and cultural diplomacy

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • historia stosunków międzynarodowych
 • międzynarodowe stosunki polityczne
 • międzynarodowe stosunki wojskowe
 • kultury i cywilizacje we współczesnym świecie
 • międzynarodowe stosunki kulturalne
 • historia dyplomacji
 • dyplomacja - Protokół
 • praktyka dyplomatyczna
 • dyplomacja kulturowa
 • religia i dyplomacja kulturowa
 • przyszłe trendy w stosunkach międzynarodowych i dyplomacji kulturowej
 • międzynarodowe studia przypadków dyplomacji kulturowej
 • bezpieczeństwo międzynarodowe
 • teorie stosunków międzynarodowych
 • UE i Afryka
 • etyka i stosunki międzynarodowe
 • globalne zarządzanie
 • dziedzictwo kulturowe i dyplomacja publiczna
 • Soft Power i dyplomacja kulturowa
 • dyplomacja we współczesnym świecie
 • komunikacja i dialog międzykulturowy
 • religia i dyplomacja kulturowa.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku international relations and cultural diplomacy

Kwalifikacja na studia I i II stopnia odbywa się na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Wymagana jest znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem językowym lub pozytywnym wynikiem egzaminu kwalifikacyjnego.

Perspektywy pracy po kierunku international relations and cultural diplomacy

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • dyplomatyczno-konsularnej służbie zagranicznej,
 • strukturach organizacji unijnych i międzynarodowych,
 • agendach administracji rządowej i samorządowej,
 • instytucjach i firmach korporacyjnych o charakterze międzynarodowym.

Opinie o kierunku international relations and cultural diplomacy

„Studia prowadzone w języku angielskim dają możliwość korzystania z dorobku naukowego innych uczelni, otwierają międzynarodowy rynek pracy i stwarzają większą szansę na rozwijanie własnych zainteresowań i umiejętności.”

Kierunki pokrewne do kierunku international relations and cultural diplomacy

Jakie uczelnie oferują kierunek international relations and cultural diplomacy

W których miastach można studiować kierunek international relations and cultural diplomacy

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu