Jakiego kierunku studiów szukasz?

Międzynarodowe studia kulturowe

Międzynarodowe studia kulturowe to unikatowy kierunek, dzięki któremu słuchacz zdobędzie wiedzę z zakresu nauk o kulturze, społecznych, historycznych, ekonomicznych oraz stosunków międzynarodowych. W trakcie studiów zostaną wyjaśnione zasady funkcjonowania instytucji krajowych i międzynarodowych zajmujących się szeroko pojętą kulturą. Zajęcia zwrócą również uwagę na wielokulturowość współczesnego świata oraz wielowymiarowość procesów i zjawisk społeczno-kulturowych.

Celem ty studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu kultury w aspekcie międzynarodowym, w tym wiedzy o światowym teatrze, filmie i literaturze, mediach i przekazach medialnych, wielokulturowości i kulturach w diasporach, gender studies, teoriach kultury, współczesnym języku, systemach religijnych i filozoficzno-etycznych, komunikacji społecznej, instytucjach kultury, zasadach ich działania i zarządzania, tożsamości lokalnej i globalnej.

Dla kogo studia na kierunku międzynarodowe studia kulturowe

Przyszły słuchacz tego kierunku powinien posiadać umiejętności komunikacyjne i łatwość pracy zespołowej. Dodatkowo w obszarze jego zainteresowań powinna być kultura, historia, socjologia i zarządzanie. Musi również posiadać analityczny umysł oraz być pracowitym.

Program kształcenia na kierunku międzynarodowe studia kulturowe

Program studiów obejmuje m.in. takie przedmioty:

 • antropologia kultury
 • wstęp do badań nad literaturą
 • wymiary tożsamości na tle przeobrażeń społecznych we współczesnym świecie
 • media na wojnie - wczoraj i dziś
 • swoi i obcy we współczesnych społeczeństwach
 • Islam w Europie
 • metodologia nauk humanistycznych
 • gniew i żałoba w literaturze i kulturze
 • współczesna sztuka światowa
 • miasto w kulturze, kultura w mieście
 • systemy filozoficzno-religijne wybranych regionów
 • współczesny Wietnam. Wyzwania w polityce wewnętrznej i zagranicznej
 • kultura współczesna: literatura, kino, muzyka
 • relacje między kulturą i sztuką we współczesnym świecie
 • przestrzeń teatru
 • komunikowanie medialne w kulturze
 • wiedza o teatrze na świecie
 • wielokulturowość współczesnego świata
 • oni i my: współczesne dyskursy kulturowo-społeczno-polityczne dominujące we współczesnym świecie
 • współczesny świat wobec zagrożeń niemilitarnych
 • polityka i strategia podczas II wojny światowe
 • kultura języka polskiego
 • kobieta w podróży. Rzecz o pierwszych globtroterkach.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku międzynarodowe studia kulturowe

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnię.

Konkurs świadectw uwzględnia przede wszystkim takie przedmioty jak:

 • język obcy nowożytny
 • język polski
 • filozofia
 • historia
 • WOS
 • geografia
 • historia sztuki
 • informatyka
 • historia muzyki.

Wybierając konkretną uczelnię zawsze należy wcześniej sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne obowiązujące w danym roku.


Perspektywy pracy po kierunku międzynarodowe studia kulturowe

Absolwenci kierunku Międzynarodowe studia kulturowe będą mogli podejmować pracę w międzynarodowych oraz krajowych instytucjach rządowych i pozarządowych, takich jak: ambasady i ministerstwa, instytucje wymiany kulturalnej i społeczno-gospodarczej, instytucje zarządzające kulturą i jej zasobami, media, reklama, public relations, instytucje filmowe i teatralne, uczelnie artystyczne, ogniska artystyczne, muzea i centra sztuki, instytucje ochrony i konserwacji zabytków, ośrodki badań i dokumentacji.

Absolwenci studiów licencjackich mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach magisterskich.

Opinie o kierunku międzynarodowe studia kulturowe

Przekonajcie się sami czy to kierunek dla Was!

Kierunki pokrewne do kierunku międzynarodowe studia kulturowe

Jakie uczelnie oferują kierunek międzynarodowe studia kulturowe

W których miastach można studiować kierunek międzynarodowe studia kulturowe

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również