Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kulturoznawstwo: studia nad buddyzmem współczesnym

Studia nad buddyzmem współczesnym to specjalność w ramach kulturoznawstwa, której celem jest dostarczenie wiedzy o charakterze specjalistycznym z zakresu nauk humanistycznych oraz wiedzy zaawansowanej z zakresu teorii i historii kultury buddyjskiej, ze szczególnym naciskiem na jej współczesne manifestacje w różnorakich powiązaniach.

Studia kulturoznawcze realizowane w module studiów nad buddyzmem współczesnym są jedyną akademicką ofertą dydaktyczną tego rodzaju w Polsce. Przyjęta perspektywa uwzględnia filologiczną, religioznawczą, antropologiczną, filozoficzną, socjologiczną i historyczną tradycję prowadzenia badań nad społecznościami buddyjskimi krajów Azji oraz na Zachodzie.

Różnorodna i bogata oferta kursów daje szeroki wgląd w różnorodność społeczno-kulturową świata. Student otrzymuje możliwość zapoznania się ze współczesnymi zjawiskami związanymi z buddyzmem w ich różnorakich powiązaniach na obszarze Azji i w świecie zachodnim. Przekazywane treści programowe dotyczą buddyzmu jako istotnego fenomenu współczesnego świata, między innymi ewolucji poglądów filozoficznych i zachowań religijnych w rozmaitych nurtach współczesnego buddyzmu, relacji buddyzmu ze współczesną nauką czy politycznych aspektów buddyzmu w dzisiejszym świecie. Student nabywa równocześnie kompetencji komparatystycznego ujęcia różnych aspektów kultury Wschodu i Zachodu.

Studia nad buddyzmem współczesnym zapewniają również doskonałe możliwości naukowych wyjazdów zagranicznych dzięki szerokiej palecie umów międzynarodowych, między innymi z Chinami, Indiami czy Tajlandią. Prężnie działają też zrzeszenia studenckie. Przy Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji afiliowane są dwa koła naukowe, z których jedno - OKoło jest szczególnie związane ze studiami buddologicznymi. Członkowie OKoła corocznie organizują kilka poważnych przedsięwzięć, na które sami zdobywają środki, aplikując o granty.

Student w toku studiów na kierunku kulturoznawstwo nabywa umiejętność rozumienia roli kulturowego zróżnicowania świata współczesnego i jest przygotowany do podejmowania działań w wielokulturowym otoczeniu. Otrzymuje również szczegółowe wykształcenie pozwalające zrozumieć współczesne społeczno-polityczno-kulturowe procesy przebiegające w powiązaniu z buddyzmem w krajach Azji oraz w świecie zachodnim. Student pogłębia znajomość kodów i wzorców kultur buddyjskich oraz ich współczesne odniesienia.

Ukończenie studiów kulturoznawczych w module studiów nad buddyzmem współczesnym uprawnia absolwenta do ubiegania się o pracę w instytucjach i organizacjach, w których profilu działania znajduje się problematyka związana ze współpracą międzynarodową, zarówno w wymiarze kulturowym, jak i gospodarczym czy politycznym. Studia pozwalają nabyć wiadomości i umiejętności przydatne w pracy w placówkach kulturalnych i sektorze turystycznym, a także w ośrodkach doradczych i naukowych.

Możliwości dalszego kształcenia obejmują studia trzeciego stopnia o profilu humanistycznym, na przykład kulturoznawczym, filozoficznym czy religioznawczym.

Dla kogo studia na kierunku kulturoznawstwo: studia nad buddyzmem współczesnym

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku kulturoznawstwo: studia nad buddyzmem współczesnym

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku kulturoznawstwo: studia nad buddyzmem współczesnym

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku kulturoznawstwo: studia nad buddyzmem współczesnym

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku kulturoznawstwo: studia nad buddyzmem współczesnym

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku kulturoznawstwo: studia nad buddyzmem współczesnym

Jakie uczelnie oferują kierunek kulturoznawstwo: studia nad buddyzmem współczesnym

W których miastach można studiować kierunek kulturoznawstwo: studia nad buddyzmem współczesnym

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu