Jakiego kierunku studiów szukasz?

Studia nad Japonią

Podczas studiów nad Japonią student poznaje zagadnienia społeczne wybranego regionu w wielu płaszczyznach: historycznej, filozoficznej i religijnej, a także mechanizmy polityki i ekonomii, ze szczególnym naciskiem na obszar Japonii. Istotny jest także proces kształcenia języka japońskiego i angielskiego.

Dla kogo studia na kierunku studia nad Japonią

Kandydat powinien cechować się systematycznością i sumiennością podczas pracy oraz cierpliwością.

Powinien również być komunikatywny oraz ciekawy i otwarty na odmienną kulturę.

Program kształcenia na kierunku studia nad Japonią

W trakcie nauki studenci zmagają się m.in. z takimi przedmiotami:

 • Kultura popularna współczesnej Japonii
 • Buddyzm
 • Hinduizm
 • Islam
 • Wiedza o sztuce i literaturze Dalekiego Wchodu
 • Metody tłumaczeń komiksów japońskich Manga
 • Historia Japonii XX wieku
 • Obraz kobiety we współczesnej Japonii
 • Teatr japoński
 • Współczesne społeczeństwo Japonii
 • Język Japoński
 • Wykorzystanie technik komputerowych do nauki języka japońskiego
 • Cywilizacja konfucjańska
 • Tradycyjne religie Azji Wschodniej
 • Orientalizm
 • Stosunki gospodarcze Dalekiego Wchodu.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku studia nad Japonią

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnię.

Warto zawsze sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne obowiązujące w danym roku w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku studia nad Japonią

Absolwent studiów nad Japonią może podjąć pracę w administracji rządowej każdego szczebla, lokalnych instytucjach samorządowych, różnych instytucjach aktywności kulturalnej, w sektorze prywatnym: mediach, agencjach badań rynkowych, reklamowych i public relations.

Może się zatrudnić w stowarzyszeniach, fundacjach i organizacjach związanych z promowaniem kultury, biznesu, edukacji, komunikacji, turystyki, handlu.

Uzyskane kwalifikacje w zakresie specjalizacji ukierunkowanej na studia dalekowschodnie ułatwią absolwentom pracę w środowisku międzynarodowym zarówno w kraju, jak i za granicą. Ułatwiają także prowadzenie własnej aktywności gospodarczej ukierunkowanej na współpracę z krajami regionu.

Opinie o kierunku studia nad Japonią

Przekonajcie się, czy warto aplikować na studia nad Japonią oraz kierunki pokrewne.


Kierunki pokrewne do kierunku studia nad Japonią
Jakie uczelnie oferują kierunek studia nad Japonią
W których miastach można studiować kierunek studia nad Japonią
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie