Jakiego kierunku studiów szukasz?

Studia nad buddyzmem

Studia na tym kierunku wyposażają w podstawę teoretyczną w zakresu metodologii, antropologii, socjologii, religioznawstwa oraz filozofii. Studenci poznają także jeden z klasycznych dla tej dyscypliny języków - tybetański, chiński lub sanskryt. Realizowane w trakcie studiów kursy kierunkowe dają możliwość poznania kultur poszczególnych krajów: Mongolii, Korei, Japonii, Tybetu, Indii, Chin. Studia stwarzają również możliwość poszerzania wiedzy w trakcie badań terenowych prowadzonych m.in. w Nepalu.

Są to studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku studia nad buddyzmem

Studia adresowane są do pasjonatów Dalekiego Wschodu, Azji i tzw. kultur orientalnych. To propozycja dla osób, które są ciekawe świata, pragną poznać mechanizmy funkcjonowania innych kultur oraz chcą zrozumieć kulturowe różnice, odmienne idee, wartości i zwyczaje.

Program kształcenia na kierunku studia nad buddyzmem

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • wybrane zagadnienia filozofii
 • filozofia indyjska
 • religia – mit – rytuał
 • elementy antropologii społeczno-kulturowej
 • tantra buddyjska w Indiach
 • kobieta w buddyzmie
 • od piramidy do mauzoleum – pochówki i zwyczaje pogrzebowe w starożytnym Egipcie
 • w starożytnym Egipcie – sztuka, kultura, życie codzienne
 • kultury prawne Europy, islamu i Dalekiego Wschodu
 • buddyzm w świetle kanonu palijskiego
 • tradycyjna kultura tybetańska
 • upadek buddyzmu w Indiach
 • literatura indyjskiego buddyzmu mahajany
 • kultura Mongolii
 • Zen i czysta kraina – kultura japońska a buddyzm
 • kultura Japonii
 • wojna a kultura – Zachód, Rosja, Japonia
 • epistemologia buddyjska
 • sztuka buddyjska w Indiach
 • buddyjskie praktyki medytacyjne.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku studia nad buddyzmem

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia I stopnia to:

 • filozofia,
 • historia muzyki,
 • historia sztuki,
 • historia,
 • język angielski,
 • język francuski,
 • język hiszpański,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • język niemiecki,
 • język polski,
 • język rosyjski,
 • język włoski,
 • wiedza o społeczeństwie.

Jeśli kandydat nie posiada wyniku z danego przedmiotu, nie uzyskuje z niego punktów. Nie pozbawia go to jednak prawa do udziału w rekrutacji.

Kwalifikacja na studia II stopnia odbywa się w oparciu o średnią ze studiów.

Perspektywy pracy po kierunku studia nad buddyzmem

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w instytucjach i organizacjach zajmujących się współpracą międzynarodową, zarówno w wymiarze kulturowym, jak i gospodarczym czy politycznym. Studia wyposażają w wiedzę i umiejętności przydatne w pracy w placówkach kulturalnych i sektorze turystycznym, a także w ośrodkach doradczych i naukowych.

Opinie o kierunku studia nad buddyzmem

Kierunki pokrewne do kierunku studia nad buddyzmem

Jakie uczelnie oferują kierunek studia nad buddyzmem

W których miastach można studiować kierunek studia nad buddyzmem

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu