Jakiego kierunku studiów szukasz?

Studia nad buddyzmem

Studia na tym kierunku wyposażają w podstawę teoretyczną w zakresu metodologii, antropologii, socjologii, religioznawstwa oraz filozofii. Studenci poznają także jeden z klasycznych dla tej dyscypliny języków - tybetański, chiński lub sanskryt. Realizowane w trakcie studiów kursy kierunkowe dają możliwość poznania kultur poszczególnych krajów: Mongolii, Korei, Japonii, Tybetu, Indii, Chin. Studia stwarzają również możliwość poszerzania wiedzy w trakcie badań terenowych prowadzonych m.in. w Nepalu.

Są to studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku studia nad buddyzmem

Studia adresowane są do pasjonatów Dalekiego Wschodu, Azji i tzw. kultur orientalnych. To propozycja dla osób, które są ciekawe świata, pragną poznać mechanizmy funkcjonowania innych kultur oraz chcą zrozumieć kulturowe różnice, odmienne idee, wartości i zwyczaje.

Program kształcenia na kierunku studia nad buddyzmem

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • wybrane zagadnienia filozofii
 • filozofia indyjska
 • religia – mit – rytuał
 • elementy antropologii społeczno-kulturowej
 • tantra buddyjska w Indiach
 • kobieta w buddyzmie
 • od piramidy do mauzoleum – pochówki i zwyczaje pogrzebowe w starożytnym Egipcie
 • w starożytnym Egipcie – sztuka, kultura, życie codzienne
 • kultury prawne Europy, islamu i Dalekiego Wschodu
 • buddyzm w świetle kanonu palijskiego
 • tradycyjna kultura tybetańska
 • upadek buddyzmu w Indiach
 • literatura indyjskiego buddyzmu mahajany
 • kultura Mongolii
 • Zen i czysta kraina – kultura japońska a buddyzm
 • kultura Japonii
 • wojna a kultura – Zachód, Rosja, Japonia
 • epistemologia buddyjska
 • sztuka buddyjska w Indiach
 • buddyjskie praktyki medytacyjne.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku studia nad buddyzmem

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia I stopnia to:

 • filozofia,
 • historia muzyki,
 • historia sztuki,
 • historia,
 • język angielski,
 • język francuski,
 • język hiszpański,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • język niemiecki,
 • język polski,
 • język rosyjski,
 • język włoski,
 • wiedza o społeczeństwie.

Jeśli kandydat nie posiada wyniku z danego przedmiotu, nie uzyskuje z niego punktów. Nie pozbawia go to jednak prawa do udziału w rekrutacji.

Kwalifikacja na studia II stopnia odbywa się w oparciu o średnią ze studiów.

Perspektywy pracy po kierunku studia nad buddyzmem

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w instytucjach i organizacjach zajmujących się współpracą międzynarodową, zarówno w wymiarze kulturowym, jak i gospodarczym czy politycznym. Studia wyposażają w wiedzę i umiejętności przydatne w pracy w placówkach kulturalnych i sektorze turystycznym, a także w ośrodkach doradczych i naukowych.

Opinie o kierunku studia nad buddyzmem

Kierunki pokrewne do kierunku studia nad buddyzmem

Jakie uczelnie oferują kierunek studia nad buddyzmem

W których miastach można studiować kierunek studia nad buddyzmem

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Zamojska
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Piotrkowska
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Politechnika Poznańska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Politechnika Łódzka
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile