Jakiego kierunku studiów szukasz?

Komunikacja międzykulturowa - Azja i Afryka

Studia na kierunku Komunikacja międzykulturowa - Azja i Afryka polegają na zdobywaniu wiedzy w zakresie teorii dotyczących kultur i komunikacji oraz dialogu międzykulturowego. Studenci kierunku będą zapoznawać się nie tylko z metodami porozumiewania się z przedstawicielami innych kultur, ale mają również uświadomić sobie, jak inne wzorce i idee mogą służyć wzbogaceniu własnej kultury. Studia mają przygotować do połączenia wiedzy i praktyki w pracy na rzecz uświadamiania i nauczania innych, jak należy rozwiązywać problemy wynikające z różnic kulturowych.

Są to stacjonarne stadia II stopnia dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra dowolnego kierunku studiów.

Dla kogo studia na kierunku komunikacja międzykulturowa - Azja i Afryka

Studia adresowane są głównie do osób z zainteresowaniami humanistycznymi, pasjonujących się historią i kulturą Azji i Afryki. Na tym kierunku odnajdą się osoby ciekawe świata, otwarte, tolerancyjne, dostrzegające wartości własnej kultury i postaw etycznych wypływających z kręgu kultury europejskiej i na tym tle ciekawych poznania kultur mających inne korzenie.

Program kształcenia na kierunku komunikacja międzykulturowa - Azja i Afryka

Program studiów opiera się na przedmiotach związanych z kulturą i religią, znalazły się w nim również zajęcia z zakresu nauk humanistycznych, tj. literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia czy filozofia.

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

  • konwersatorium orientalistyczne,
  • english texts about Asia aud Afriaca,
  • antropologia,
  • teoria komunikacji,
  • Stosunki międzynarodowe w Azji i Afryce z uwzględnieniem historii obszarów,
  • język i kultura orientalna (japoński, arabski),
  • wiedza o języku.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku komunikacja międzykulturowa - Azja i Afryka

O przyjęciu na studia decyduje:

  • wynik rozmowy kwalifikacyjnej,
  • ocena na dyplomie,
  • średnia z całego okresu studiów.

Perspektywy pracy po kierunku komunikacja międzykulturowa - Azja i Afryka

Celem kształcenia na kierunku Komunikacja międzykulturowa - Azja i Afryka jest przygotowanie specjalistów, znających zasady funkcjonowania w świecie i środowisku wielokulturowym.

Znajdują oni zatrudnienie w: dyplomacji, biznesie, w służbach państwowych, edukacji (prowadzenie szkoleń dla urzędników, praca z dziećmi i młodzieżą, w domach kultury czy organizacjach pozarządowych lub agendach instytucji międzynarodowych) oraz w sferze upowszechniania kultury.

Opinie o kierunku komunikacja międzykulturowa - Azja i Afryka

Osoby zainteresowane tym kierunkiem może zaciekawić film:

Kierunki pokrewne do kierunku komunikacja międzykulturowa - Azja i Afryka

Jakie uczelnie oferują kierunek komunikacja międzykulturowa - Azja i Afryka

W których miastach można studiować kierunek komunikacja międzykulturowa - Azja i Afryka

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim