Jakiego kierunku studiów szukasz?

Komunikacja kultury i religii

Studia magisterskie Komunikacja kultury i religii to propozycja dla osób, które stawiają w aktywności zawodowej na pogłębioną współpracę z ludźmi innych kultur i religii.

W kontekście wszechobecnej globalizacji potrzebni są wyspecjalizowani pracownicy, przygotowani profesjonalnie do działania z osobami o odmiennych zapatrywaniach na świat, wychowanie, religię czy wartości.

Prezentowane studia mogą znacząco przyczynić się do odpowiedzialnego współzawodnictwa i rzetelnej współpracy w środowiskach wielokulturowych.

Stąd też tak ważne wydaje się być nie tylko merytoryczne przygotowanie zawodowe, ale też posiadanie adekwatnych kompetencji w nawiązywaniu i pielęgnowaniu kontaktów międzyludzkich na płaszczyźnie zawodowej (zwłaszcza w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi) oraz w życiu pozazawodowym.Dla kogo studia na kierunku komunikacja kultury i religii

Studia magisterskie II stopnia na kierunku Komunikacja kultury i religii są dedykowane wszystkim, którzy posiadają tytuł licencjata zawodowego z jakiegokolwiek innego kierunku, zwłaszcza humanistycznego, np. religioznawstwo, komunikacja międzykulturowa, kulturoznawstwo, antropologia kulturowa, misjologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, bezpieczeństwo narodowe, human resources i coaching, marketing i komunikacja rynkowa, misjologia, i podobne.

Program kształcenia na kierunku komunikacja kultury i religii

Program studiów przewiduje liczne wykłady, ćwiczenia i praktyki, które mają uświadomić słuchaczom, że brak znajomości norm i zasad w kontaktach z ludźmi innych kultur i religii, nieuchronnie prowadzi do niezrozumień, pomówień, uprzedzeń, antagonizmów, konfliktów.

Prowadzący położą nacisk na to, aby wiedza teoretyczna znalazła swoje odzwierciedlenie w realnym życiu. Nie bez znaczenia jest aspekt społecznej nauki Kościoła w odniesieniu do promocji ludzkiej i migracji oraz etyki chrześcijańskiej.

Po ukończeniu studiów Komunikacja kultury i religii absolwent:

 • posiada elementarną wiedzę z zakresu nauk o komunikacji międzykulturowej i międzyreligijnej
 • zna podstawowe reguły rządzące procesami kulturowymi i religijnymi w skali regionalnej i międzynarodowej
 • rozumie istotne powiązania systemów religijnych i kulturowych na poszczególnych kontynentach z życiem lokalnych społeczności, w tym ich związek z lokalną polityką
 • potrafi wyjaśnić różnice i podobieństwa między głównymi nurtami religijnymi Bliskiego Wschodu, Afryki, Ameryki, Azji i Oceanii
 • ma elementarną wiedzę dotyczącą głównych tekstów religijnych religii monoteistycznych
 • zna podstawową literaturę związanej z kulturami i religiami Bliskiego Wschodu, Afryki, Ameryki, Azji i Oceanii
 • rozumie główne procesy związane z funkcjonowaniem grup i instytucji religijnych w czasie procesów migracyjnych
 • posiada podstawową wiedzę na temat procesów związanych z międzykulturowym przekazem treści religijnych
 • zna podstawowe zasady dotyczące prawidłowości i zakłóceń komunikacji międzykulturowej i międzyreligijnej

Absolwent posiada następujące kompetencje:

 • potrafi posługiwać się rozmaitymi formami komunikacji międzykulturowej i międzyreligijnej w celu nawiązywania, podtrzymywania i pielęgnowania kontaktów
 • posiada umiejętność krytycznej obserwacji, analizy i wyciągania wniosków z obserwacji zjawisk międzykulturowych i międzyreligijnych
 • posiada zdolność aktywnego i twórczego uczestnictwa w wielorakich formach komunikacji międzykulturowej i międzyreligijnej
 • potrafi wykorzystywać swoją wiedzę i doświadczenie w procesie komunikowania się za pomocą różnorodnych mediów
 • posiada umiejętność krytycznego odnalezienia się w ogromie informacji z zakresu komunikacji międzykulturowej i międzyreligijnej oraz wyselekcjonowania informacji wartościowych
 • posiada umiejętność adekwatnego wykorzystania różnorodnych form komunikacji międzykulturowej i międzyreligijnej
 • potrafi obserwować i interpretować zjawiska międzykulturowe i międzyreligijne
 • potrafi zastosować znajomość procesów komunikacji międzykulturowej i międzyreligijnej do sytuacji społecznych i rodzinnych
 • posiada umiejętności w nawiązywaniu kontaktów międzyosobowych z przedstawicielami różnorodnych grup kulturowych i religijnych

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku komunikacja kultury i religii

Kwalifikacja na studia stacjonarne drugiego stopnia, odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów.

Przez średnią z toku studiów należy rozumieć arytmetyczną średnią ocen uzyskanych z egzaminów oraz zaliczeń na ocenę. Do średniej z toku studiów nie wlicza się oceny pracy licencjackiej (magisterskiej) ani oceny z egzaminu licencjackiego (magisterskiego).

Perspektywy pracy po kierunku komunikacja kultury i religii

Potencjalne miejsca pracy dla absolwentów opisywanego kierunku to wszelkie instytucje, w których wysoko cenione są interdyscyplinarne kompetencje wyniesione z programu studiów, a bazujące na rozumieniu różnic kulturowych i religijnych.

Praca możliwa jest w administracji publicznej, organach samorządowych, w dyplomacji, jak również instytucjach bliskich kulturze.


Opinie o kierunku komunikacja kultury i religii

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku komunikacja kultury i religii

Jakie uczelnie oferują kierunek komunikacja kultury i religii

W których miastach można studiować kierunek komunikacja kultury i religii

Komentarze (1)

pytanie o pracę
Ja bym chciała nieco dokładniej wiedzieć, w jakich firmach i na jakich stanowiskach pracują absolwenci kierunku Komunikacja kultury i religii, nie jakieś tam okrągłe zdania. Druga rzecz, czy po tym kierunku można w szkole pracować?
17.09.2019

Zobacz również

 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Politechnika Śląska
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu