Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytków

Ochrona dziedzictwa kulturowego to domena, z którą - jako kraj - nie radzimy sobie najlepiej. Jak Polska długa i szeroka, niszczeją stare pałace, zamki, dwory i kościoły. Aby uratować historię i mieć co pokazać przyszłym pokoleniom, potrzebne są kadry wyspecjalizowane w ochronie zabytków.

Studenci kierunku Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków uczą się wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł, formułować na tej podstawie krytyczne sądy. Nabywają pogłębioną umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społeczno-kulturowych zachodzących w przeszłości. Rozwijają umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego. Potrafią posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla zabytkoznawstwa i konserwatorstwa w typowych sytuacjach profesjonalnych.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytków

To studia dla osób, które szukają satysfakcjonującej pracy pełnej wyzwań, a dodatkowo chciałyby zmieniać nie zawsze kolorową rzeczywistość.

Program kształcenia na kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytków

Przedmioty, jakie zgłębiać będą studenci zarządzania dziedzictwem kulturowym i ochrony zabytków to:

 • europejskie dziedzictwo archeologiczne
 • wstęp do historii sztuki
 • nauki pomocnicze historii w dokumentacji zabytków
 • niematerialne dziedzictwo kultury
 • techniki sztuk plastycznych
 • muzealnictwo
 • fotografia dokumentacyjna
 • język łaciński
 • historia doktryn konserwatorskich
 • historia kultury antycznej
 • organizacja promocji dziedzictwa kulturowego
 • rysunek techniczny wraz z dokumentacją pomiarową zabytków architektury
 • zabytki piśmiennictwa i zbiory biblioteczne
 • historia kultury materialnej doby preindustrialnej
 • łacina średniowieczna
 • język obcy
 • mecenat artystyczny
 • historia kultury mieszczańskiej
 • historia sztuki powszechnej X-XVIII w.
 • historia kolekcjonerstwa
 • historia kultury materialnej doby industrialnej
 • historia sztuki polskiej X-XVIII w.
 • historia sztuki powszechnej XIX-XX w.
 • terenowe warsztaty inwentaryzatorsko-zabytkoznawcze
 • historia fotografii i sztuk wizualnych
 • historia sztuki polskiej XIX-XX w.
 • historia kultury ludowej
 • historia architektury
 • historia kultury szlacheckiej
 • ochrona zabytków w prawie polskim i unijnym
 • historia urbanistyki i rewaloryzacji miast
 • wojna i klęski elementarne a dobra kultury.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytków

Punktowany jest język polski, język obcy oraz przedmiot do wyboru (dodatkową liczbę punktów daje egzamin zdany z historii lub historii sztuki).

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytków

Po zarządzaniu dziedzictwem kulturowym można znaleźć pracę w muzeach i innych instytucjach kultury, fundacjach, urzędach ochrony dziedzictwa, polskich ministerstwach i światowych instytucjach zajmujących się dziedzictwem kulturowym (np. UNESCO), a także w marketingu, PR i turystyce.

Opinie o kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytków

Studia na tym kierunku to dobry pomysł dla miłośników historii, którzy swoją pasję chcą realizować w konkretnej, jasno sprecyzowanej dziedzinie - ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytków.


Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytków

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytków

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytków

Komentarze (1)

l
Taki kierunek (praktyczny) jest też na UPJPII na wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego
01.07.2019

Zobacz również

Studia historyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia historyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia historyczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia historyczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia historyczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia historyczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia historyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia historyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia historyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia historyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia historyczne w Krakowie woj. małopolskim
Studia historyczne w Krakowie woj. małopolskim
Studia historyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia historyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia historyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia historyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia historyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia historyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia historyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia historyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia historyczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia historyczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia historyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia historyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia historyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia historyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia historyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia historyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia historyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia historyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia historyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia historyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie