Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytków

Ochrona dziedzictwa kulturowego to domena, z którą - jako kraj - nie radzimy sobie najlepiej. Jak Polska długa i szeroka, niszczeją stare pałace, zamki, dwory i kościoły. Aby uratować historię i mieć co pokazać przyszłym pokoleniom, potrzebne są kadry wyspecjalizowane w ochronie zabytków.

Studenci kierunku Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków uczą się wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł, formułować na tej podstawie krytyczne sądy. Nabywają pogłębioną umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społeczno-kulturowych zachodzących w przeszłości. Rozwijają umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego. Potrafią posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla zabytkoznawstwa i konserwatorstwa w typowych sytuacjach profesjonalnych.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytków

To studia dla osób, które szukają satysfakcjonującej pracy pełnej wyzwań, a dodatkowo chciałyby zmieniać nie zawsze kolorową rzeczywistość.

Program kształcenia na kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytków

Przedmioty, jakie zgłębiać będą studenci zarządzania dziedzictwem kulturowym i ochrony zabytków to:

 • europejskie dziedzictwo archeologiczne
 • wstęp do historii sztuki
 • nauki pomocnicze historii w dokumentacji zabytków
 • niematerialne dziedzictwo kultury
 • techniki sztuk plastycznych
 • muzealnictwo
 • fotografia dokumentacyjna
 • język łaciński
 • historia doktryn konserwatorskich
 • historia kultury antycznej
 • organizacja promocji dziedzictwa kulturowego
 • rysunek techniczny wraz z dokumentacją pomiarową zabytków architektury
 • zabytki piśmiennictwa i zbiory biblioteczne
 • historia kultury materialnej doby preindustrialnej
 • łacina średniowieczna
 • język obcy
 • mecenat artystyczny
 • historia kultury mieszczańskiej
 • historia sztuki powszechnej X-XVIII w.
 • historia kolekcjonerstwa
 • historia kultury materialnej doby industrialnej
 • historia sztuki polskiej X-XVIII w.
 • historia sztuki powszechnej XIX-XX w.
 • terenowe warsztaty inwentaryzatorsko-zabytkoznawcze
 • historia fotografii i sztuk wizualnych
 • historia sztuki polskiej XIX-XX w.
 • historia kultury ludowej
 • historia architektury
 • historia kultury szlacheckiej
 • ochrona zabytków w prawie polskim i unijnym
 • historia urbanistyki i rewaloryzacji miast
 • wojna i klęski elementarne a dobra kultury.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytków

Punktowany jest język polski, język obcy oraz przedmiot do wyboru (dodatkową liczbę punktów daje egzamin zdany z historii lub historii sztuki).

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytków

Po zarządzaniu dziedzictwem kulturowym można znaleźć pracę w muzeach i innych instytucjach kultury, fundacjach, urzędach ochrony dziedzictwa, polskich ministerstwach i światowych instytucjach zajmujących się dziedzictwem kulturowym (np. UNESCO), a także w marketingu, PR i turystyce.

Opinie o kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytków

Studia na tym kierunku to dobry pomysł dla miłośników historii, którzy swoją pasję chcą realizować w konkretnej, jasno sprecyzowanej dziedzinie - ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytków.


Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytków

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytków

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytków

Komentarze (1)

l
Taki kierunek (praktyczny) jest też na UPJPII na wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego
01.07.2019

Zobacz również

Studia historyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia historyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia historyczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia historyczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia historyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia historyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia historyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia historyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia historyczne w Krakowie i woj. małopolskim
Studia historyczne w Krakowie i woj. małopolskim
Studia historyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia historyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia historyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia historyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia historyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia historyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia historyczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia historyczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia historyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia historyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia historyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia historyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia historyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia historyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia historyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia historyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia historyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia historyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia historyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia historyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia historyczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia historyczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Śląska
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Lubelska
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Gdański
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Politechnika Białostocka
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Politechnika Częstochowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Gdańska Szkoła Wyższa