Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 • Zdjęcie 0
 • Zdjęcie 1
 • Zdjęcie 2
 • Zdjęcie 3
 • Zdjęcie 4
 • Zdjęcie 5
 • Zdjęcie 6
 • Zdjęcie 7
 • Zdjęcie 8
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
(+52) 341 91 61, -62, -63, -65
rekrutacja@ukw.edu.pl
www.ukw.edu.pl
8.73
-0.02%
1176
głosów

Wybierz najlepszy kierunek na studia – UKW w Bydgoszczy

Jesteśmy największą uczelnią w Bydgoszczy, drugą w województwie kujawsko-pomorskim, która oferuje prawie 60 kierunków studiów. Od ponad 50 lat kształcimy studentki i studentów, udowadniając, że z tradycją znakomicie łączy się nowoczesność i innowacyjność. Nasza akademicka historia zrodziła się wraz z powołaniem do życia Wyższej Szkoły Nauczycielskiej (1969-1974), która została najpierw przekształcona w Wyższą Szkołę Pedagogiczną (1974-2000), następnie w Akademię Bydgoską (2000-2005), by finalnie w 2005 roku przyjąć zaszczytne miano Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Ponad 100 tysięcy absolwentów - tyle młodych osób, pełnych zapału i chęci do pracy, ukończyło naszą uczelnię, odbierając swój wymarzony dyplom. To dla nas najpiękniejszy rezultat, który uzyskaliśmy dzięki wieloletnim staraniom oraz ogromnym nakładom pracy.

Pracujemy dla studentów i ze studentami - to hasło przyświeca codziennej pracy ponad 600 pracownikom naukowo-dydaktycznym UKW. Nasza kadra z roku na rok podnosi swoje kwalifikacje oraz uczestniczy w nowych projektach badawczych i szkoleniowych. To studenci są dla nas najważniejsi. Dbamy o to, by mogli oni w pełni korzystać z wiedzy i doświadczenia naszych pracowników. Organizowane konferencje i sympozja naukowe, warsztaty, koła, dodatkowe konsultacje oraz ścisła współpraca w relacji student - wykładowca powodują, że praca wkładana w proces dydaktyczny przynosi rezultaty. Wielu zdolnych absolwentów kontynuuje naukę, pozostając na Uczelni jako doktoranci. To dowód na to, że zaszczepiona w młodych ludziach chęć do poszerzania wiedzy, procentuje na przyszłość.


Jest w czym wybierać!

Możemy pochwalić się bogatą ofertą edukacyjną, na którą składa się niespełna 60 kierunków studiów: licencjackich i inżynierskich (I stopnia), jednolitych studiów magisterskich, studiów magisterskich oraz uzupełniających (II stopnia). Zachęcamy również do kontynuowania nauki w Szkole Doktorskiej!
Uniwersytet prowadzi również prawie 25 kierunków studiów podyplomowych, poszerzających kwalifikacje i nadających nowe uprawnienia. Rokrocznie przybywa nam nowych kierunków, które tworzymy w odpowiedzi na zapotrzebowani rynku pracy. Co ważne, nasz rozwój doceniany jest przez Maturzystki i Maturzystów. Zaufanie, jakim nas obdarzają, widoczne jest podczas rekrutacji. W ostatnich latach nasza Uczelnia przyjmuje na pierwsze roczniki około 3 tysięcy studentów. Obecnie zaś studiuje u nas 8 tysięcy studentów.

Pełna oferta edukacyjna znajduje się na stronie: https://rekrutacja.ukw.edu.pl/


Nauka ponad wszystko!

UKW posiada 13 uprawnień do nadawania stopni naukowych. Pierwsze uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora uzyskaliśmy w połowie lat 80. (w 1986 r. w zakresie pedagogiki), a pełne prawa akademickie pod koniec następnego dziesięciolecia (1998 – uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie pedagogiki, w zakresie historii, w 2015 - językoznawstwa, 2017 - literaturoznawstwa, 2019 - nauk biologicznych). UKW ma uprawnienia do nadawania stopni doktora habilitowanego (w zakresie pedagogiki, historii i językoznawstwa) oraz doktora (w zakresie ekologii, literaturoznawstwa, językoznawstwa, pedagogiki, psychologii, historii, nauki o polityce, dyrygentury, biologii, mechaniki).


UKW stawia na rozwój!

Uczelnia coraz skuteczniej pozyskuje fundusze na doskonalenie swojego potencjału. W ostatnim czasie otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację kilku projektów m.in.: Stawiamy na rozwój UKW w kwocie prawie 11,7 mln zł, w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości na projekt: Nauki biologiczne podstawą intensywnego i zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego -11,6 mln zł, Nowoczesny Uniwersytet ponad 5 mln zł i 3,6 mln zł na projekt Uniwersytet Równych Szans. Dzięki funduszom rozwijana jest także oferta dla studentów i absolwentów, na projekt: Pedagogika resocjalizacyjna studia dualne dostaliśmy ponad 2,5 mln zł, ponad 1,6 mln zł na -Humanistykę Drugiej Generacji: badanie i projektowanie gier, ponad 2,8 mln zł wsparcia zyskali absolwenci w ramach projektu: Wykwalifikowani. Aktywni. Komunikatywni absolwenci UKW.


Sukcesy, wsparcie oraz ciekawe inicjatywy

Nasi naukowcy są laureatami krajowych i zagranicznych konkursów. Swoimi wynikami badań dzielą się często podczas organizowanych na Uczelni konferencjach naukowych. Wydarzenia te przyciągają na uczelnię wybitnych badaczy z całego świata. Wielu specjalistów z UKW pełni zaszczytną role pełnomocników i doradców władz na szczeblu centralnym i samorządowym w wąsko wyspecjalizowanych dziedzinach nauki. Dzięki uzyskanym wymiernym efektom ciężkiej pracy, kadra naukowo-dydaktyczna udowadnia, że Uczelnia stanowi dla nich wyjątkowe miejsce do rozwoju.

Nagrody przyznawane przez międzynarodowe jury w zakresie innowacyjności podczas targów branżowych potwierdzają natomiast coraz większą dynamikę współpracy gospodarczej uczelni z otoczeniem. Nie zapominamy o popularyzacji nauki i osiągnięć naszych naukowców i studentów, chętnie dzielimy się wiedzą i pasją podczas przedsięwzięć takich jak: Noc Biologów, Dni Turystyki, Polskie Dni Nauki, Bydgoski Festiwal Nauki, Młodzi Odkrywcy, Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Europejska Noc Muzeów, konkursy czy liczne warsztaty.


Stanowimy całość!

Wspieramy się, wsłuchujemy się nawzajem w swoje potrzeby, udzielamy rad – współpracujemy. Jako społeczność uniwersytecka tworzymy uczelnianą rodzinę. Bramy naszego Uniwersytetu są zaś stale otwarte na nowe rozwiązania. Wciąż dążymy do stworzenia najnowocześniejszych warunków do rozwoju. Dzięki UKW możemy spełniać swoje marzenia!


Lokalizacja

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie