Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/ya31sf6MNW6q2-TP9KVxw54cIZkjix1q.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/d4umHr5nT_Z1tSdKArjtnUn97P9-hMxK.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/1BhI7fithUj0AXfRHNpF-5himD-atKu2.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/Vhk_RRHCiB37TLG_kXsaPecW3U0C5n20.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/SQj57D_WlIYKawU3P9cqTRCEFCwr1Liu.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/4GWbr-2XWmyvUwpwXiGqj5c84t75_1Fi.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/Zv4ONz25nSsULg4D5A4p0OYf_ZA723fD.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/aD_RvLqbk9vQfMTYPz7ACF2IE1WTl-1F.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/U8UJOip_oosAfLZcrwC7elXSFrlm3viA.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/76gOrTi0WalTjPKJBh3YZnHYRyxuVzH9.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
(+52) 341 91 61, -62, -63, -65
rekrutacja@ukw.edu.pl
www.ukw.edu.pl
8.09
-0.07%
1370
głosów

WYBIERZ UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY!

Jesteśmy największą uczelnią w Bydgoszczy, drugą w województwie kujawsko-pomorskim. Oferujemy ponad 60 kierunków studiów. Kształcimy od ponad 50 lat! Nasza akademicka historia zrodziła się wraz z powołaniem do życia Wyższej Szkoły Nauczycielskiej (1969-1974), która została najpierw przekształcona w Wyższą Szkołę Pedagogiczną (1974-2000), następnie w Akademię Bydgoską (2000-2005), by finalnie w 2005 roku przyjąć zaszczytne miano Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Ponad 100 tysięcy absolwentów - tyle młodych osób, pełnych zapału i chęci do pracy, ukończyło naszą uczelnię, odbierając swój wymarzony dyplom. To dla nas najpiękniejszy rezultat, który uzyskaliśmy dzięki wieloletnim staraniom oraz ogromnym nakładom pracy.

Pracujemy dla studentów i ze studentami

Nasza kadra z roku na rok podnosi swoje kwalifikacje oraz uczestniczy w nowych projektach badawczych i szkoleniowych. To studenci są dla nas najważniejsi. Dbamy o to, by mogli oni w pełni korzystać z wiedzy i doświadczenia naszych pracowników. Organizowane konferencje i sympozja naukowe, warsztaty, koła, dodatkowe konsultacje oraz ścisła współpraca w relacji student - wykładowca powodują, że praca wkładana w proces dydaktyczny przynosi rezultaty. Wielu zdolnych absolwentów kontynuuje naukę, pozostając na Uczelni jako doktoranci. To dowód na to, że zaszczepiona w młodych ludziach chęć do poszerzania wiedzy, procentuje na przyszłość.

Jest w czym wybierać!

Możemy pochwalić się bogatą ofertą edukacyjną, na którą składa się ponad 60 kierunków studiów: licencjackich i inżynierskich (I stopnia), jednolitych studiów magisterskich, studiów magisterskich oraz uzupełniających (II stopnia). Zachęcamy również do kontynuowania nauki w Szkole Doktorskiej! Uniwersytet prowadzi również studia podyplomowe, poszerzających kwalifikacje i nadających nowe uprawnienia. Rokrocznie przybywa nam nowych kierunków, które tworzymy w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy. Co ważne, nasz rozwój doceniany jest przez Maturzystki i Maturzystów. Zaufanie, jakim nas obdarzają, widoczne jest podczas rekrutacji. W ostatnich latach nasza Uczelnia przyjmuje na pierwsze roczniki około 3 tysięcy studentów.

Pełna oferta edukacyjna znajduje się na stronie: https://rekrutacja.ukw.edu.pl/

UKW stawia na rozwój!

Sukcesy, wsparcie oraz ciekawe inicjatywy. Nasi naukowcy są laureatami krajowych i zagranicznych konkursów. Swoimi wynikami badań dzielą się często podczas organizowanych na Uczelni konferencjach naukowych. Wydarzenia te przyciągają na uczelnię wybitnych badaczy z całego świata. Wielu specjalistów z UKW pełni zaszczytną funkcję pełnomocników i doradców władz na szczeblu centralnym i samorządowym w wąsko wyspecjalizowanych dziedzinach nauki. Dzięki uzyskanym wymiernym efektom ciężkiej pracy kadra naukowo-dydaktyczna udowadnia, że Uczelnia stanowi dla nich wyjątkowe miejsce do rozwoju.

Nagrody przyznawane przez międzynarodowe jury w zakresie innowacyjności podczas targów branżowych potwierdzają natomiast coraz większą dynamikę współpracy gospodarczej uczelni z otoczeniem. Nie zapominamy o popularyzacji nauki i osiągnięć naszych naukowców i studentów, chętnie dzielimy się wiedzą i pasją podczas przedsięwzięć takich jak: Noc Biologów, Dni Turystyki, Polskie Dni Nauki, Bydgoski Festiwal Nauki, Młodzi Odkrywcy, Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Europejska Noc Muzeów, konkursy czy liczne warsztaty.

Stanowimy całość!

Wspieramy się, wsłuchujemy się nawzajem w swoje potrzeby, udzielamy rad – współpracujemy. Jako społeczność uniwersytecka tworzymy uczelnianą rodzinę. Bramy naszego Uniwersytetu są zaś stale otwarte na nowe rozwiązania. Wciąż dążymy do stworzenia najnowocześniejszych warunków do rozwoju. Dzięki UKW możemy spełniać swoje marzenia!

Dołącz do nas: https://rekrutacja.ukw.edu.pl/


Lokalizacja

 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia WIT w Warszawie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie