Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/1BhI7fithUj0AXfRHNpF-5himD-atKu2.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/ya31sf6MNW6q2-TP9KVxw54cIZkjix1q.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/d4umHr5nT_Z1tSdKArjtnUn97P9-hMxK.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/Vhk_RRHCiB37TLG_kXsaPecW3U0C5n20.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/SQj57D_WlIYKawU3P9cqTRCEFCwr1Liu.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/76gOrTi0WalTjPKJBh3YZnHYRyxuVzH9.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/4GWbr-2XWmyvUwpwXiGqj5c84t75_1Fi.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/U8UJOip_oosAfLZcrwC7elXSFrlm3viA.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/Zv4ONz25nSsULg4D5A4p0OYf_ZA723fD.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/aD_RvLqbk9vQfMTYPz7ACF2IE1WTl-1F.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
(+52) 341 91 61, -62, -63, -65
rekrutacja@ukw.edu.pl
www.ukw.edu.pl
8.61
-0.08%
1202
głosów

Wybierz najlepszy kierunek na studia – UKW w Bydgoszczy

Jesteśmy największą uczelnią w Bydgoszczy, drugą w województwie kujawsko-pomorskim, która oferuje prawie 60 kierunków studiów. Od ponad 50 lat kształcimy studentki i studentów, udowadniając, że z tradycją znakomicie łączy się nowoczesność i innowacyjność. Nasza akademicka historia zrodziła się wraz z powołaniem do życia Wyższej Szkoły Nauczycielskiej (1969-1974), która została najpierw przekształcona w Wyższą Szkołę Pedagogiczną (1974-2000), następnie w Akademię Bydgoską (2000-2005), by finalnie w 2005 roku przyjąć zaszczytne miano Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Ponad 100 tysięcy absolwentów - tyle młodych osób, pełnych zapału i chęci do pracy, ukończyło naszą uczelnię, odbierając swój wymarzony dyplom. To dla nas najpiękniejszy rezultat, który uzyskaliśmy dzięki wieloletnim staraniom oraz ogromnym nakładom pracy.

Pracujemy dla studentów i ze studentami - to hasło przyświeca codziennej pracy ponad 600 pracownikom naukowo-dydaktycznym UKW. Nasza kadra z roku na rok podnosi swoje kwalifikacje oraz uczestniczy w nowych projektach badawczych i szkoleniowych. To studenci są dla nas najważniejsi. Dbamy o to, by mogli oni w pełni korzystać z wiedzy i doświadczenia naszych pracowników. Organizowane konferencje i sympozja naukowe, warsztaty, koła, dodatkowe konsultacje oraz ścisła współpraca w relacji student - wykładowca powodują, że praca wkładana w proces dydaktyczny przynosi rezultaty. Wielu zdolnych absolwentów kontynuuje naukę, pozostając na Uczelni jako doktoranci. To dowód na to, że zaszczepiona w młodych ludziach chęć do poszerzania wiedzy, procentuje na przyszłość.

Jest w czym wybierać!

Możemy pochwalić się bogatą ofertą edukacyjną, na którą składa się niespełna 60 kierunków studiów: licencjackich i inżynierskich (I stopnia), jednolitych studiów magisterskich, studiów magisterskich oraz uzupełniających (II stopnia). Zachęcamy również do kontynuowania nauki w Szkole Doktorskiej!
Uniwersytet prowadzi również prawie 25 kierunków studiów podyplomowych, poszerzających kwalifikacje i nadających nowe uprawnienia. Rokrocznie przybywa nam nowych kierunków, które tworzymy w odpowiedzi na zapotrzebowani rynku pracy. Co ważne, nasz rozwój doceniany jest przez Maturzystki i Maturzystów. Zaufanie, jakim nas obdarzają, widoczne jest podczas rekrutacji. W ostatnich latach nasza Uczelnia przyjmuje na pierwsze roczniki około 3 tysięcy studentów. Obecnie zaś studiuje u nas 8 tysięcy studentów.

Pełna oferta edukacyjna znajduje się na stronie: https://rekrutacja.ukw.edu.pl/

Nauka ponad wszystko!

UKW posiada 13 uprawnień do nadawania stopni naukowych. Pierwsze uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora uzyskaliśmy w połowie lat 80. (w 1986 r. w zakresie pedagogiki), a pełne prawa akademickie pod koniec następnego dziesięciolecia (1998 – uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie pedagogiki, w zakresie historii, w 2015 - językoznawstwa, 2017 - literaturoznawstwa, 2019 - nauk biologicznych). UKW ma uprawnienia do nadawania stopni doktora habilitowanego (w zakresie pedagogiki, historii i językoznawstwa) oraz doktora (w zakresie ekologii, literaturoznawstwa, językoznawstwa, pedagogiki, psychologii, historii, nauki o polityce, dyrygentury, biologii, mechaniki).

UKW stawia na rozwój!

Uczelnia coraz skuteczniej pozyskuje fundusze na doskonalenie swojego potencjału. W ostatnim czasie otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację kilku projektów m.in.: Stawiamy na rozwój UKW w kwocie prawie 11,7 mln zł, w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości na projekt: Nauki biologiczne podstawą intensywnego i zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego -11,6 mln zł, Nowoczesny Uniwersytet ponad 5 mln zł i 3,6 mln zł na projekt Uniwersytet Równych Szans. Dzięki funduszom rozwijana jest także oferta dla studentów i absolwentów, na projekt: Pedagogika resocjalizacyjna studia dualne dostaliśmy ponad 2,5 mln zł, ponad 1,6 mln zł na - Humanistykę Drugiej Generacji: badanie i projektowanie gier, ponad 2,8 mln zł wsparcia zyskali absolwenci w ramach projektu: Wykwalifikowani. Aktywni. Komunikatywni absolwenci UKW.

Sukcesy, wsparcie oraz ciekawe inicjatywy

Nasi naukowcy są laureatami krajowych i zagranicznych konkursów. Swoimi wynikami badań dzielą się często podczas organizowanych na Uczelni konferencjach naukowych. Wydarzenia te przyciągają na uczelnię wybitnych badaczy z całego świata. Wielu specjalistów z UKW pełni zaszczytną role pełnomocników i doradców władz na szczeblu centralnym i samorządowym w wąsko wyspecjalizowanych dziedzinach nauki. Dzięki uzyskanym wymiernym efektom ciężkiej pracy, kadra naukowo-dydaktyczna udowadnia, że Uczelnia stanowi dla nich wyjątkowe miejsce do rozwoju.

Nagrody przyznawane przez międzynarodowe jury w zakresie innowacyjności podczas targów branżowych potwierdzają natomiast coraz większą dynamikę współpracy gospodarczej uczelni z otoczeniem. Nie zapominamy o popularyzacji nauki i osiągnięć naszych naukowców i studentów, chętnie dzielimy się wiedzą i pasją podczas przedsięwzięć takich jak: Noc Biologów, Dni Turystyki, Polskie Dni Nauki, Bydgoski Festiwal Nauki, Młodzi Odkrywcy, Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Europejska Noc Muzeów, konkursy czy liczne warsztaty.

Stanowimy całość!

Wspieramy się, wsłuchujemy się nawzajem w swoje potrzeby, udzielamy rad – współpracujemy. Jako społeczność uniwersytecka tworzymy uczelnianą rodzinę. Bramy naszego Uniwersytetu są zaś stale otwarte na nowe rozwiązania. Wciąż dążymy do stworzenia najnowocześniejszych warunków do rozwoju. Dzięki UKW możemy spełniać swoje marzenia!


Lokalizacja

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet Szczeciński
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku