Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

uczelnia publiczna, 85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30, (+52) 341 91 61, -62, -63, -65, rekrutacja@ukw.edu.pl

Rekrutacja - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Informacje o rekrutacji

 • Rekrutacja – w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy założyć konto kandydata w systemie https://irka.ukw.edu.pl/pl/. Następnie trzeba uzupełnić dane, uiścić opłatę rekrutacyjną (warunek konieczny, by wziąć udział w rekrutacji) oraz czekać na wyniki rekrutacji. Gdy komunikat o wstępnej kwalifikacji na studia pojawi się na Twoim koncie kandydata, wtedy przygotuj komplet dokumentów i dostarcz go do nas.
 • Egzamin wstępny – na większości kierunków nie obowiązuje egzamin wstępny. Należy do niego przystąpić w przypadku rekrutacji na kierunki, takie jak np. edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, czy humanistyka 2.0.

Studiuj na UKW w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia 2024/2025

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Tarnowska
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Politechnika Łódzka
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Rzeszowski