Jakiego kierunku studiów szukasz?

Fizyka w Bydgoszczy

Fascynuje Cię zastosowanie wiedzy fizycznej w nowoczesnej diagnostyce i terapii? Jesteś pasjonatem fizyki i opisywania zjawisk przyrodniczych językiem matematyki? Lubisz eksperymentować, doświadczalnie sprawdzać poznaną teorię? Wybierz studia na Fizyce. Poznaj ofertę kształcenia w tym zakresie w Bydgoszczy. Dowiedz się, gdzie można rozpocząć studia, jak przebiega rekrutacja oraz jakie są perspektywy pracy absolwentów.
fizyka w Bydgoszczy

Fizyka - studia

Studia na Fizyce łączą teorię z praktyką. Uczą precyzyjnego nazywania zaawansowanych problemów, nieszablonowego podejścia do analizowanych zagadnień. Prawa i zjawiska występujące w przyrodzie, zapisane językiem fizyki znajdują odzwierciedlenie w dziedzinach odległych od tej nauki i służą analizowaniu i prognozowaniu procesów ekonomicznych, zmian klimatycznych, stabilności rynków finansowych.

Fizyka realizowana jest na poziomie pierwszego i drugiego stopnia.

Drugim kierunkiem z tej dziedziny oferowanym w Bydgoszczy są Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej. To studia dualne, licencjackie, realizowane wraz z Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy. Unikatowy w skali kraju kierunek przygotowuje kadry dla CO. Realizowany jest w ramach dwóch bloków kształcenia:

 • fizyka w radioterapii i kontrola jakości
 • fizyka w diagnostyce obrazowej i kontrola jakości.

Studenci oprócz zagadnień związanych z anatomią, fizjologią, patofizjologią, medycyną nuklearną, magnetycznym rezonansem jądrowym, poznają aparaturę badawczą, pomiarową stosowaną w diagnostyce obrazowej, radioterapii.

Czym zajmują się fizycy?

Fizycy – osoby o umysłach ścisłych, predyspozycjach matematycznych, umiejętnościach praktycznego myślenia i precyzyjnego opisu fundamentalnych praw przyrody – mogą swoje kompetencje wykorzystać w takich obszarach jak choćby przemysł, służba zdrowia, edukacja, bezpieczeństwo, biznes.

Zajmują się badaniem fundamentalnych zasad i zjawisk dotyczących materii, energii, czasu i przestrzeni. Ich głównym celem jest zrozumienie podstawowych praw rządzących wszechświatem. Fizycy badają zarówno makroświat, jak i mikroświat, przy użyciu różnych narzędzi, technik i teorii.

Prowadzą m.in. badania podstawowe, które mają na celu odkrywanie nowych teorii, zasad i zjawisk dotyczących materii i energii. Przykładowo fizycy ciała stałego badają właściwości materiałów w różnych stanach skupienia, takich jak ciecze, ciała stałe i gazy.

Fizyka w Bydgoszczy - specjalności

Na bydgoskiej Fizyce dostępne są dwa moduły kształcenia:

 • technologie energii odnawialnej
 • fizyczne podstawy kryminalistyki

Fizyka - przedmioty na studiach

Wśród przedmiotów nauczania znajdą się: metody matematyczne fizyki, fizyka ogólna, mechanika klasyczna i relatywistyczna, wstęp do fizyki jądrowej, fizyka kwantowa, elektrodynamika, wstęp do fizyki ciała stałego, fizyka i technologia próżni, metody numeryczne, termodynamika i fizyka statyczna, wstęp do spektroskopii, elektronika, astrofizyka, a także przedmioty przypisane wybranym modułom.

Fizyka - opinie

Dowiedz się więcej o kierunku Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej:


Fizyka w Bydgoszczy – rekrutacja

Rekrutacja odbywa się na podstawie rankingu średniej ocen uzyskanej w części pisemnej egzaminu maturalnego. Na Fizyce wyżej punktowana jest matematyka, fizyka/fizyka z astronomią i informatyka. Kandydaci na Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej dodatkowe punkty uzyskują za matematykę, fizykę, chemię lub biologię.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Fizykę możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje kierunki ścisłe i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Czy warto studiować Fizykę?

Jeśli jesteś zainteresowany prowadzeniem badań naukowych, studia w tej dziedzinie mogą dać Ci możliwość uczestniczenia w fascynujących projektach badawczych. Studiowanie fizyki może dać Ci szansę na pracę w międzynarodowych projektach badawczych i zderzenie z różnorodnymi perspektywami.

Studia na Fizyce mogą stanowić solidne fundamenty do dalszego rozwoju zawodowego w innych dziedzinach, takich jak inżynieria, nauki ścisłe, nauki o Ziemi, technologia, informatyka i wiele innych.

Zajrzyj do Instytutu Fizyki UKW. Dowiedz się więcej o kierunku i rekrutacji:


Fizyka – praca po studiach

Zależnie od ukończonego kierunku i modułu kształcenia, absolwenci znajdują zatrudnienie przykładowo w:

 • innowacyjnych przedsiębiorstwach
 • laboratoriach naukowych
 • nowoczesnych firmach technologicznych
 • przemyśle
 • firmach ubezpieczeniowych
 • bankowości
 • ośrodkach analiz rynkowych
 • firmach konsultingowych
 • ośrodkach onkologicznych
 • zakładach diagnostyki obrazowej
 • instytucjach odpowiedzialnych za pomiar skażeń wywołanych promieniowaniem jonizującym.

Zarobki po Fizyce

Przykładowo mediana zarobków fizyka medycznego to 6200 zł. Oznacza to, że połowa reprezentantów tego zawodu zarabia powyżej tej kwoty, a druga połowa poniżej. Wynagrodzenia 25% fizyków medycznych wynoszą więcej, niż 8500 zł.

***

Może zainteresują Cię inne kierunki związane z fizyką:

Zastosowanie fizyki i biologii w medycynie

Fizyka dla firm

Nauczanie fizyki

Geofizyka

Biofizyka molekularna i komórkowa

Biofizyka

Fizyka medyczna

Fizyka techniczna

Astrofizyka i kosmologia

Inżynieria kwantowa

Zobacz inne kierunki ścisłe

Dowiedz się więcej o studiach technicznych

Jakie uczelnie w Bydgoszczy oferują kierunek fizyka

Jakie inne kierunki oferowane są w Bydgoszczy

a
administracja agrotechnologia analityka chemiczna i spożywcza analityka medyczna architektura architektura krajobrazu architektura wnętrz audiofonologia automatyka i elektronika
b
badanie i projektowanie gier bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne biologia biotechnologia biotechnologia medyczna budownictwo
c
cyberdemokracja i studia nad rozwojem
d
dietetyka dyrygentura dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
economics edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edytorstwo ekonomia elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka
f
farmacja filologia angielska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia polska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia skandynawska (skandynawistyka) filozofia finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej fizyka
g
gastronomia i hotelarstwo geodezja i gospodarka nieruchomościami geodezja i kartografia geografia
h
historia
i
informatyka informatyka stosowana informatyka w biznesie innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną inspekcja weterynaryjna instrumentalistyka inżynieria farmaceutyczna inżynieria materiałowa inżynieria odnawialnych źródeł energii inżynieria środowiska inżynieria techniczno-informatyczna inżynieria w medycynie inżynieria zarządzania
j
jazz i muzyka estradowa
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kognitywistyka kompozycja i teoria muzyki komunikacja wizualna kosmetologia kryminologia kultur und kommunikation kulturoznawstwo
l
lingwistyka stosowana angielsko-arabska lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska logistyka logopedia
m
marketing cyfrowy matematyka materiały dla zastosowań medycznych mechanika i budowa maszyn mechatronika
o
obronność i bezpieczeństwo narodowe ochrona środowiska optometria (optyka okularowa) optyka okularowa z elementami optometrii
p
pedagogika pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika resocjalizacyjna pielęgniarstwo położnictwo praca socjalna prawo prawo w biznesie prawo w zarządzaniu proces wydawniczy i praktyka tekstu projektowanie żywności niskoprzetworzonej psychokryminalistyka psychologia psychologia w biznesie
r
ratownictwo medyczne rewitalizacja dróg wodnych reżyseria dźwięku rolnictwo
s
sinologia socjoinformatyka socjologia stosunki międzynarodowe
t
technika bezpieczeństwa i obronności technologia chemiczna technologia żywności i żywienie człowieka teleinformatyka telekomunikacja i technologie internetu rzeczy terapia zajęciowa transport i logistyka turystyka i rekreacja
w
wojskoznawstwo wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie bezpieczeństwem narodowym zarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytków zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie sferą publiczną zarządzanie w sporcie zdrowie publiczne zielarstwo i fitoterapia zoofizjoterapia i pielęgnacja zwierząt zootechnika
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Lubelska Akademia WSEI
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Gdański
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska