Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria farmaceutyczna

Studia na kierunku Inżynieria farmaceutyczna to unikatowa propozycja kształcenia w postaci międzyuczelnianych inżynierskich, studiów pierwszego stopnia realizowanych przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego z Politechniką Poznańską.

W toku nauki studenci zapoznają się z surowcami oraz produktami do przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i pokrewnych, technikami przetwarzania, z projektowaniem postaci leku i jego kontroli, do uzyskania wyrobu końcowego o określonych parametrach jakościowych i bezpieczeństwie stosowania oraz z zagadnieniami inżynierskimi - projektowaniem i kontrolą procesów technologicznych

Dla kogo studia na kierunku inżynieria farmaceutyczna

Studia są propozycją dla osób interesujących się produkcją leków, posiadających predyspozycje techniczne, zamiłowanie do pracy laboratoryjnej.

Kandydaci powinni cechować się cierpliwością, dokładnością, kreatywnością.

Program kształcenia na kierunku inżynieria farmaceutyczna

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • mikrobiologia
 • chemia ogólna i nieorganiczna
 • fizyka
 • matematyka
 • surowce roślinne
 • chemia analityczna
 • chemia ciała stałego
 • podstawy biotechnologii
 • biochemia
 • biologia molekularna
 • analiza instrumentalna
 • nanotechnologia i biomateriały
 • chemia bioorganiczna
 • metody spektroskopowe produktów naturalnych
 • podstawy inżynierii chemicznej
 • materiały polimerowe w farmacji
 • technologia postaci leku
 • technologia leku roślinnego i kosmetyków
 • farmakologia ogólna.

Duża grupa przedmiotów to zajęcia laboratoryjne.

Sporo przedmiotów ma charakter fakultatywny.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria farmaceutyczna

Podczas rekrutacji punktowane będą przedmioty:

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • do wyboru: chemia, fizyka, biologia, informatyka, geografia.
Perspektywy pracy po kierunku inżynieria farmaceutyczna

Absolwenci inżynierii farmaceutycznej mogą przykładowo podjąć zatrudnienie w:

 • przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym
 • instytutach naukowo-badawczych
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych
 • laboratoriach kontroli jakości.
Opinie o kierunku inżynieria farmaceutyczna

Inżynieria farmaceutyczna to międzyuczelniany kierunek.

Absolwenci uzyskują unikatowe kompetencje, odpowiadające potrzebom rynku pracy, przemysłu 4.0.

Dowiedzcie się więcej o tych studiach:

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria farmaceutyczna
biocybernetyka i inżynieria biomedycznafarmacjainżynieria akustycznainżynieria architektonicznainżynieria bezpieczeństwainżynieria bezpieczeństwa pracyinżynieria biomedycznainżynieria biosystemówinżynieria biotworzywinżynieria chemiczna i procesowainżynieria ciepłainżynieria cyberprzestrzeniinżynieria cyfryzacjiinżynieria czystego powietrzainżynieria danychinżynieria ekologicznainżynieria elektroniczna i komputerowainżynieria gazu łupkowegoinżynieria geologicznainżynieria górniczainżynieria i analiza danychinżynie­ria i au­to­ma­ty­zacja w prze­myśle drzew­nyminżynieria i gospodarka wodnainżynieria i monitoring środowiskainżynieria informacjiinżynieria i ochrona środowiskainżynieria i systemy gospodarowania rolniczego (makrokierunek)inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymiinżynieria kosmiczna i satelitarnainżynieria kształtowania środowiskainżynieria kwantowainżynieria materiałowainżynieria materiałów kompozytowychinżynieria materiałów medycznychinżynieria meblarstwainżynieria mechaniczna i materiałowainżynieria mechaniczno - medycznainżynieria mechatronicznainżynieria medycznainżynieria metali nieżelaznychinżynieria multimediówinżynieria naftowa i gazowniczainżynieria nanostruktur (makrokierunek)inżynieria nowoczesnych materiałówinżynieria obliczeniowainżynieria odnawialnych źródeł energiiinżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowychinżynieria procesowa i aparatura przemysłowainżynieria procesów odlewniczychinżynieria procesów technologicznychinżynieria produkcji inżynieria produkcji i jakościinżynieria przemysłu spożywczegoinżynieria rolniczainżynieria rolnicza i leśnainżynieria rolno-spożywczainżynieria rolno-spożywcza i leśnainżynieria rzeczoznawstwa samochodowego inżynieria środków transportuinżynieria środowiskainżynieria środowiska i energetyka (makrokierunek)inżynieria systemówinżynieria systemów bezpieczeństwainżynieria techniczno-informatycznainżynieria transportu i logistykiinżynieria wzornictwa przemysłowegoinżynieria zarządzaniazielarstwozielarstwo i fitoproduktyzielarstwo i fitoterapia
Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria farmaceutyczna
W których miastach można studiować kierunek inżynieria farmaceutyczna
Komentarze ()
Ela
Dziwne, że taki unikatowy kierunek, a dziedzina taka popularna.
12.05.2020
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu