Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria metali nieżelaznych

Inżynieria metali nieżelaznych mieści się w dyscyplinie naukowej inżynierii materiałowej.

Kształcenie obejmuje projektowanie i wytwarzanie nowoczesnych materiałów, półwyrobów i wyrobów oraz wielomateriałowych kompozytów na bazie metali nieżelaznych z wykorzystaniem różnych technik syntezy.

Studenci uzyskują wiedzę z zakresu podstaw mechaniki i struktury materiałów metalicznych uzyskanych na bazie metali nieżelaznych oraz tradycyjnych i innowacyjnych metod ich przetwarzania i badania.

Kandydaci mają do wyboru ścieżki kształcenia:

 • inżynieria materiałów metalicznych
 • przetwórstwo metali nieżelaznych.

Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria metali nieżelaznych

Kierunek inżynieria metali nieżelaznych przewidziany jest dla osób o zamiłowaniu do nauki przedmiotów ścisłych.

Kształcenie bazuje na takich przedmiotach ja matematyka, fizyka i chemia.

Przydatne będą predyspozycje techniczne, umiejętność projektowania, swobodnego posługiwania się technologiami informatycznymi.

Program kształcenia na kierunku inżynieria metali nieżelaznych

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • wstęp do nauki o materiałach i technologie materiałowe
 • matematyka
 • historia inżynierii metalurgicznej
 • podstawy krystalografii
 • mechanika i wytrzymałość materiałów
 • metody badań materiałów
 • metody i techniki pomiarowe
 • podstawy sprężystości materiałów
 • podstawy teorii przemian fazowych
 • obróbka cieplna.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria metali nieżelaznych

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z jednego przedmiotu wybranego spośród:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • informatyka
 • biologia
 • geografia.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria metali nieżelaznych

Absolwent kierunku inżynieria metali nieżelaznych jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w

 • krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych projektowania i przetwórstwa metali nieżelaznych
 • laboratoriach i instytutach badawczych
 • działach R&D
 • jednostkach naukowo-dydaktycznych.

Opinie o kierunku inżynieria metali nieżelaznych

Kierunek inżynieria metali nieżelaznych jest unikatowy w skali kraju.

Studenci zdobywają unikatowe kompetencje uczestnicząc m.in w praktykach zawodowych, realizowanych w zakładach przemysłowych branży metali nieżelaznych (m.in. KGHM Polska Miedź S.A., Walcownia Metali Dziedzice, Hutmen S.A. Aluminium Konin S.A. Tele-Fonika Kable S.A., polskich i zagranicznych zakładach przetwórstwa metali nieżelaznych).

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria metali nieżelaznych

chemia i inżynieria materiałówchemia i inżynie­ria ma­teriałów specjal­nego prze­zna­cze­niainżynieria akustycznainżynieria architektonicznainżynieria bezpieczeństwainżynieria bezpieczeństwa pracyinżynieria biomedycznainżynieria biosystemówinżynieria biotworzywinżynieria chemiczna i procesowainżynieria ciepłainżynieria cyberprzestrzeniinżynieria cyfryzacjiinżynieria danychinżynieria ekologicznainżynieria elektroniczna i komputerowainżynieria farmaceutycznainżynieria gazu łupkowegoinżynieria geologicznainżynieria górniczainżynieria i analiza danychinżynie­ria i au­to­ma­ty­zacja w prze­myśle drzew­nyminżynieria i gospodarka wodnainżynieria i monitoring środowiskainżynieria informacjiinżynieria i ochrona środowiskainżynieria i systemy gospodarowania rolniczego (makrokierunek)inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymiinżynieria kosmiczna i satelitarnainżynieria kształtowania środowiskainżynieria kwantowainżynieria materiałowainżynieria materiałów kompozytowychinżynieria materiałów medycznychinżynieria meblarstwainżynieria mechaniczna i materiałowainżynieria mechaniczno - medycznainżynieria mechatronicznainżynieria medycznainżynieria multimediówinżynieria naftowa i gazowniczainżynieria nanostruktur (makrokierunek)inżynieria nowoczesnych materiałówinżynieria obliczeniowainżynieria odnawialnych źródeł energiiinżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowychinżynieria procesowa i aparatura przemysłowainżynieria procesów odlewniczychinżynieria procesów technologicznychinżynieria produkcji inżynieria produkcji i jakościinżynieria przemysłu spożywczegoinżynieria rolniczainżynieria rolnicza i leśnainżynieria rolno-spożywczainżynieria rolno-spożywcza i leśnainżynieria rzeczoznawstwa samochodowego inżynieria środowiskainżynieria środowiska i energetyka (makrokierunek)inżynieria systemówinżynieria systemów bezpieczeństwainżynieria techniczno-informatycznainżynieria transportu i logistykiinżynieria wzornictwa przemysłowegoinżynieria zarządzaniamateriały i technologie metali nieżelaznychmetalurgiarecykling i metalurgia

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria metali nieżelaznych

W których miastach można studiować kierunek inżynieria metali nieżelaznych

Komentarze (1)

Irek
Czy to jest nowość w ofercie AGH?
11.01.2020

Zobacz również

Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu