Jakiego kierunku studiów szukasz?

Recykling i metalurgia

Recykling i metalurgia podejmuje zagadnienia związane z produkcją metali jak i ich recyklingiem, z jednoczesnym zachowaniem dbałości o najwyższe standardy ochrony środowiska.

Produkcja metali i stopów jest nierozerwalnie związana m.in. z przemysłem motoryzacyjnym, lotniczym, elektronicznym czy zbrojeniowym.

Studenci poznają techniki pomiarowe oraz uczą się wykorzystywać narzędzia informatyczne w prowadzeniu procesów technologicznych oraz rozwiązywać problemy występujące w warunkach przemysłowych.

Przewidziane są dwie ścieżki kształcenia:

 • metalurgia metali nieżelaznych
 • recykling metali nieżelaznych.

Absolwenci uzyskują dyplom inżyniera, mogą kontynuować kształcenie na magisterskich studiach II stopnia.

Dla kogo studia na kierunku recykling i metalurgia

Kierunek recykling i metalurgia przewidziany jest dla osób o zamiłowaniu do nauki przedmiotów ścisłych.

Kształcenie bazuje na takich przedmiotach ja matematyka, fizyka i chemia.

Przydatne będą predyspozycje techniczne, umiejętność projektowania, swobodnego posługiwania się technologiami informatycznymi.

Program kształcenia na kierunku recykling i metalurgia

Wybrane przedmioty kształcenia na kierunku:

 • technologie informacyjne
 • rysunek techniczny
 • wstęp do metalurgii
 • rynek metali
 • mechanika i wytrzymałość materiałów
 • teoria procesów metalurgicznych
 • metody badań materiałów
 • termodynamika techniczna
 • podstawy recyklingu
 • transport masy i ciepła w metalurgii
 • procesy metalurgii ekstrakcyjnej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku recykling i metalurgia

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z jednego przedmiotu wybranego spośród:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • informatyka
 • biologia
 • geografia.

Perspektywy pracy po kierunku recykling i metalurgia

Studia na kierunku przygotowują do pracy przykładowo w:

 • przedsiębiorstwach z branży metalurgii metali nieżelaznych
 • zakładach recyklingu, utylizacji, przerobu i zagospodarowania odpadów metalurgicznych
 • zakładach termicznej przeróbki odpadów
 • przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem technologii pirometalurgicznych i hydrometalurgicznych
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych zajmujących się odlewnictwem, przetwórstwem i obróbką cieplną półwyrobów i wyrobów z metali nieżelaznych dla elektroenergetyki, przemysłu transportowego i zbrojeniowego
 • instytutach naukowych
 • działach badawczo-rozwojowych.

Opinie o kierunku recykling i metalurgia

Kierunek recykling i metalurgia wpisuje się w najnowsze trendy związane z projektowaniem gospodarki w obiegu zamkniętym.

To elitarny, niszowy kierunek studiów, który zapewnia pracę na całym świecie w prestiżowych, międzynarodowych korporacjach związanych z produkcją metali i ich recyklingiem.

Obecnie największe zapotrzebowanie rynku pracy w tej branży jest związane z projektowaniem nowoczesnych linii produkcyjnych i wdrażaniem nowych technologii, które ze względu na ciągłą zmianę bazy surowców wymagają elastycznego reagowania.

Kierunki pokrewne do kierunku recykling i metalurgia

Jakie uczelnie oferują kierunek recykling i metalurgia

W których miastach można studiować kierunek recykling i metalurgia

Komentarze (1)

Miki
Czy ten kierunek to nowość na AGH?
10.01.2020

Zobacz również

Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu