Jakiego kierunku studiów szukasz?

Metalurgia

Metalurgia to dział nauki i przemysłu zajmujący się wytwarzaniem metali z rud i kruszców, ich oczyszczaniem i dalszą obróbką prowadzącą do nadania im określonych kształtów.

Studia na tym kierunku przygotowują z zakresu metalurgii ekstrakcyjnej, przetwórstwa metali i stopów, nauki o materiałach, recyklingu metali, utylizacji odpadów technologicznych, techniki cieplnej, informatyki, podstaw automatyki oraz ekologii. Studenci metalurgii poznają metody projektowania technologii metalurgicznych i ich stosowania w celu wytwarzania materiałów inżynierskich.

Uczą się zastosowania zasad termodynamiki oraz modelowania matematycznego procesów cieplnych. Używają metod analitycznych w badaniach materiałów. Na zajęciach laboratoryjnych obsługują specjalistyczną aparaturę badawczą. Studia przygotowują do pracy w zespole oraz do zarządzania zespołem.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • inżynieria produkcji
 • komputerowa inżynieria procesowa
 • metale szlachetne w przemyśle i jubilerstwie
 • metalurgia ekstrakcyjna
 • metalurgia metali nieżelaznych
 • obróbka cieplna i powierzchniowa
 • ochrona metali przed korozją
 • ochrona środowiska i recykling materiałów
 • odlewnictwo artystyczne
 • przeróbka plastyczna
 • recykling metali i ochrona środowiska
 • technika cieplna
 • techniki wytwarzania

Absolwenci kierunku Metalurgia są przygotowani do działalności inżynierskiej w: produkcji przemysłowej, przetwórstwie metali i stopów, laboratoriach specjalistycznych, biurach projektowych, przedsiębiorstwach metalurgicznych i przetwórstwa metali oraz przemysłach pokrewnych, jednostkach projektowych i doradczych, innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna.

Dla kogo studia na kierunku metalurgia
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku metalurgia
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku metalurgia
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku metalurgia
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku metalurgia
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku metalurgia
Jakie uczelnie oferują kierunek metalurgia
W których miastach można studiować kierunek metalurgia
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie