Jakiego kierunku studiów szukasz?

Metalurgia

Metalurgia to dział nauki i przemysłu zajmujący się wytwarzaniem metali z rud i kruszców, ich oczyszczaniem i dalszą obróbką prowadzącą do nadania im określonych kształtów.

Studia na tym kierunku przygotowują z zakresu metalurgii ekstrakcyjnej, przetwórstwa metali i stopów, nauki o materiałach, recyklingu metali, utylizacji odpadów technologicznych, techniki cieplnej, informatyki, podstaw automatyki oraz ekologii.

Studenci metalurgii poznają metody projektowania technologii metalurgicznych i ich stosowania w celu wytwarzania materiałów inżynierskich.

Uczą się zastosowania zasad termodynamiki oraz modelowania matematycznego procesów cieplnych. Używają metod analitycznych w badaniach materiałów. Na zajęciach laboratoryjnych obsługują specjalistyczną aparaturę badawczą. Studia przygotowują do pracy w zespole oraz do zarządzania zespołem.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • wytwarzanie i przetwórstwo metali
 • odlewnictwo
 • komputerowe wspomaganie procesów produkcyjnych
 • innowacje produktowe i procesowe w odlewnictwie
 • ekoinnowacje w recyklingu metali
 • inżynieria produkcji i zarządzanie
 • zaawansowane technologie wytwarzania.

Dla kogo studia na kierunku metalurgia

Kandydaci powinni mieć łatwość przyswajania wiedzy technicznej.

Inżynierskie studia to propozycja dla osób o umysłach ścisłych.

Program kształcenia na kierunku metalurgia

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • chemia ogólna
 • e-gospodarka
 • metalurgia
 • krystalografia
 • nauka o materiałach
 • termodynamika techniczna i wymiana ciepła
 • mechanika i wytrzymałość materiałów
 • metalurgia proszków
 • procesy przeróbki plastycznej
 • mechanika ośrodków ciągłych
 • podstawy wirtotechnologii
 • materiały wytwarzane przyrostowi
 • metalurgia metali nieżelaznych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku metalurgia

Przedmiotami najczęściej branymi pod uwagę w rekrutacji są: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia.

Szczegółowe wymogi kwalifikacyjne należ sprawdzać na stronach rekrutacyjnych konkretnych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku metalurgia

Absolwenci są zatrudniani w:

 • przemyśle metalowym, mineralnym, elektromaszynowym, chemicznym, wydobywczym,
 • branży recyklingu metali,
 • energetyce,
 • automotive,
 • biurach consultingowo-projektowych,
 • administracji przemysłowej,
 • instytucjach naukowych.

Opinie o kierunku metalurgia

Kierunek Metalurgia wpisuje się w aktualne potrzeby rynku pracy i perspektywy rozwoju sektora przemysłowego. Obecnie w branży przemysłu metalowego jak i branżach bazujących na wyrobach z metali i ich stopów występuje znaczny deficyt dobrze wykwalifikowanych inżynierów.

Kierunki pokrewne do kierunku metalurgia

Jakie uczelnie oferują kierunek metalurgia

W których miastach można studiować kierunek metalurgia

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Politechnika Łódzka
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie