Politechnika Częstochowska

  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/6lDcUA1WNsdyri742DWtG5lG_fADSKIk.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/P8bfcobOpdpSA4NZtOUcoVmPWZ35RQMW.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/vRtjKrSrw62gNulfRKprC2khQaYfCByl.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/d0AGMmjibojItPeby9NudpoBcY4WoyuK.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/-nM7-SQM6-m4VcWDEqSLqyL3fzm4-L0L.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/8PruDAj4aWuLxhfzD-2UPX--8P_bmuaE.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
Politechnika Częstochowska
ul. J. H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
(+34) 325 52 11
d_nauczania@pcz.pl
www.pcz.pl
8.46
-0.28%
352
głosów

Politechnika Częstochowska to najstarsza, a zarazem największa szkoła wyższa w regionie częstochowskim. Najwyższy poziom badań naukowych oraz działalności edukacyjno-dydaktycznej decyduje o jej renomie ogólnopolskiej i międzynarodowym uznaniu. Absolwenci Politechniki Częstochowskiej to poszukiwani i cenieni specjaliści, którzy tworzą gospodarkę opartą na innowacjach i najnowszych technologiach.

Obecnie Uczelnia kształci studentów na sześciu wydziałach na ponad 30 kierunkach w zakresie nauk technicznych i ekonomicznych. Politechnika Częstochowska jest nowoczesnym i dobrze wyposażonym ośrodkiem akademickim, który oferuje swoim studentom bogatą ofertę dydaktyczną, zapewnia wysoki poziom kształcenia i prowadzi międzynarodowe badania naukowe. Uczelnię opuściło dotychczas ponad 85 tysięcy absolwentów: inżynierów, magistrów i magistrów inżynierów.

Uczelnię tworzy 6 wydziałów, z których trzy posiadają kategorię A. Są to:

Wydział Budownictwa

Wydział Elektryczny

Wydział Infrastruktury i Środowiska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Wydział Zarządzania

Do ostatnich osiągnięć Uczelni możemy zaliczyć: Nagrodę Elsevier Research Impact Leaders 2016, Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
za wybitne osiągnięcia wynalazcze na arenie międzynarodowej w latach
2016-2017 oraz Nagrodę Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców IFIA. Wielkim sukcesem było zajęcie przez zespół PCz Rover Team działający na Politechnice Częstochowskiej pierwszego miejsca w najbardziej prestiżowym konkursie łazików marsjańskich University Rover Challenge 2018 w Stanach Zjednoczonych.

Na Uczelni obowiązuje punktowy system zaliczania wykładów, dzięki czemu studenci mogą odbywać część studiów w zagranicznych ośrodkach akademickich. Taką możliwość daje przede wszystkim uczestnictwo w programach europejskich oraz w programie edukacyjnym ERASMUS +. Politechnika Częstochowska oferuje również dla przyszłych maturzystów i swoich potencjalnych studentów kursy przygotowawcze do egzaminu maturalnego.


Artykuły dotyczące uczelni

Lokalizacja