Jakiego kierunku studiów szukasz?

Chemia i inżynie­ria ma­teriałów specjal­nego prze­zna­cze­nia

Chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia (studia magisterskie) - w wyniku porozumienia trzech uczelni tj. Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Politechniki Łódzkiej dla studentów stacjonarnych studiów II stopnia otwarto nowy interdyscyplinarny kierunek studiów.

Celem powołanego kierunku jest wykształcenie specjalistów, którzy posiadają wiedzę niezbędną do interpretacji i ilościowego opisu podstawowych zjawisk chemicznych, fizykochemicznych, prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk tych prac laboratoryjnych. Program kształcenia pozwala zdobyć umiejętności z zakresu projektowania, wytwarzania i badania materiałów nowoczesnych zarówno konstrukcyjnych, jak i funkcjonalnych, materiałów o specjalistycznym zastosowaniu, np. biokompatybilnych czy kosmicznych. Materiały specjalnego przeznaczenia stanowiące podstawę kształcenia wywodzą się z grupy materiałów polimerowych, metalicznych, ceramicznych i kompozytowych.

Absolwenci kierunku chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia znają sposób otrzymywania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, potrafią postępować z materiałami zużytymi i odpadami, co wiąże się z uzyskaniem wiedzy w zakresie ochrony środowiska. Mają umiejętności do kierowania zespołami ludzkimi oraz potrafią się doskonale posługiwać literaturą fachową i przepisami prawnymi w temacie działalności gospodarczej. Jako dobrze wykształceni posiadają umiejętności promowania rozwoju i aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, jak i samodzielnego wykonywania zadań. Są również przygotowani do podjęcia studiów III stopnia i studiów podyplomowych.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku Chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia są przygotowani do podjęcia pracy w przemyśle, laboratoriach badawczych, administracji oraz w innych instytucjach, w których występuje zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu chemii lub technologii materiałów.

Dla kogo studia na kierunku chemia i inżynie­ria ma­teriałów specjal­nego prze­zna­cze­nia

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku chemia i inżynie­ria ma­teriałów specjal­nego prze­zna­cze­nia

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku chemia i inżynie­ria ma­teriałów specjal­nego prze­zna­cze­nia

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku chemia i inżynie­ria ma­teriałów specjal­nego prze­zna­cze­nia

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku chemia i inżynie­ria ma­teriałów specjal­nego prze­zna­cze­nia

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku chemia i inżynie­ria ma­teriałów specjal­nego prze­zna­cze­nia

Jakie uczelnie oferują kierunek chemia i inżynie­ria ma­teriałów specjal­nego prze­zna­cze­nia

W których miastach można studiować kierunek chemia i inżynie­ria ma­teriałów specjal­nego prze­zna­cze­nia

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Gdańska
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska