Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria nowoczesnych materiałów

Kierunek studiów Inżynieria nowoczesnych materiałów kładzie nacisk na potrzebę zdobycia umiejętności praktycznych, zgodnych ze specyfiką nauk inżynierskich.
Celem studiَów a tym kierunku jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu procedur preparacyjnych, różnych technik badania właściwości oraz wykorzystania nowych materiałów, przygotowanie absolwentów do podjęcia aktywności zawodowej oraz rozwijanie umiejętności rozwoju osobistego i uczenia się.

Absolwent kierunku Inżynieria nowoczesnych materiałów będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne oraz umiejętności profesjonalnego, efektywnego ich wykorzystania w praktyce. Pozwali mu to na zdobycie atrakcyjnego miejsca na rynku pracy.

Jaka praca po Inżynieria nowoczesnych materiałów?

Nabyte kwalifikacje upoważnią przyszłych absolwentów do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych zakładów przemysłowych i przedsiębiorstw, ośrodkach badawczo-rozwojowych i technologicznych instytucjach badawczych, na uczelniach itp. W szczególności absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w:
 • w przemyśle chemicznym, biotechnologicznym,
 • w laboratoriach i ośrodkach badawczych, jako specjaliści w różnych dziedzinach gospodarki, w których produkcja lub usługi oparte są na znajomości zagadnień technicznych związanych z produkcją nowoczesnych materiałów.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł inżyniera i mogą kontynuować naukę na magisterskich studiach drugiego stopnia na wybranych kierunkach politechnicznych.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria nowoczesnych materiałów
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku inżynieria nowoczesnych materiałów
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria nowoczesnych materiałów
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku inżynieria nowoczesnych materiałów
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku inżynieria nowoczesnych materiałów
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria nowoczesnych materiałów
Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria nowoczesnych materiałów
W których miastach można studiować kierunek inżynieria nowoczesnych materiałów
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie