Jakiego kierunku studiów szukasz?

Nanotechnologie i nanomateriały

Nanotechnologia jest obecnie postrzegana jako ta dziedzina nauki i techniki, która warunkuje rozwój nowoczesnej gospodarki.

Kierunek Nanotechnologie i nanomateriały dostarcza specjalistycznej wiedzy z zakresu budowy materiałów i rozwoju metod badawczych. Zdobyta w toku studiów wiedza ma przygotować studentów do badań, projektowania i wytwarzania materiałów, które w wymiarach nanometrowych posiadają odmienne właściwości od tych samych materiałów w skali makro. Podstawę w procesie badawczym będzie stanowiła mechanika kwantowa.

Proponowana specjalność:

 • inżynieria nanostruktur.

Jej celem jest wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu metod projektowania i otrzymywania nanomateriałów oraz metod badania ich właściwości. Podstawę kształcenia na kierunku stanowią zajęcia laboratoryjne w trakcie studiów oraz w trakcie praktyk zawodowych.

Są to studia I stopnia.

Dla kogo studia na kierunku nanotechnologie i nanomateriały

Studia adresowane są do osób interesujących się naukami ścisłymi, głównie fizyką i chemią. To kierunek dla pasjonatów nowoczesnych technologii, związanych z wytwarzaniem nanomateriałów i tworzyw zawierających nanocząstki oraz metody przetwórstwa i recyklingu materiałów z nanocząstkami.

Program kształcenia na kierunku nanotechnologie i nanomateriały

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak przedmioty:

 • chemia nieorganiczna
 • metody obliczeniowe w nanotechnologii
 • kierunki rozwoju współczesnej nanotechnologii
 • matematyka
 • podstawy technologii chemicznej
 • chemia fizyczna
 • grafika inżynierska
 • promieniowanie synchrotronowe
 • metody doświadczalne w fizyce fazy skondensowanej
 • zarządzanie jakością i bezpieczeństwem
 • elementy fizyki statystycznej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku nanotechnologie i nanomateriały

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym to do wyboru:

 • matematyka
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • informatyka
 • chemia.

Perspektywy pracy po kierunku nanotechnologie i nanomateriały

Absolwenci kierunku Nanotechnologie i nanomateriały mają łatwość przystosowywania się do stale zmieniających się wymagań rynku pracy i są przygotowani do pracy o charakterze technologiczno-inżynierskim w różnych dziedzinach przemysłu związanych z wytwarzaniem i stosowaniem nanomateriałów.

Znajdują zatrudnienie:

 • w przemyśle chemicznym,
 • elektronicznym,
 • farmaceutycznym,
 • optoelektronice i instytucjach związanych z inżynierią materiałową,
 • na stanowiskach związanych z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych oraz do prowadzenia badań analitycznych.

Opinie o kierunku nanotechnologie i nanomateriały

Osoby, które chciałby przyjrzeć się temu kierunkowi powinny zajrzeć na strony:


Kierunki pokrewne do kierunku nanotechnologie i nanomateriały

Jakie uczelnie oferują kierunek nanotechnologie i nanomateriały

W których miastach można studiować kierunek nanotechnologie i nanomateriały

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Piotrkowska
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politechnika Łódzka
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu