Jakiego kierunku studiów szukasz?

Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych (makrokierunek)

Studenci makrokierunku nanotechnologie i technologie procesów materiałowych zdobywają wiedzę z zakresu fizyki, nauk chemicznych, nauk technicznych oraz chemicznych procesów technologicznych. Studenci poznają obowiązujące w przemyśle chemicznym przepisy prawne i etyczne. Są przygotowani do działania zgodnie z wymogami ochrony środowiska, do pracy na stanowiskach związanych z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych, prowadzeniem badań analitycznych oraz do współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin i kierowania zespołami ludzkimi.

Na makrokierunku nanotechnologie i technologie procesów materiałowych studenci poznają: podstawy technologii polimerów, modelowanie molekularne nanostruktur, mechanika, chemia organiczna, chemia analityczna, projektowanie wybranych materiałów, fizykochemia materiałów, materiały kompozytowe, technologia ledowa, inżynieria reaktorów chemicznych, fizyka współczesna, metody numeryczne.

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów

Absolwenci makrokierunku nanotechnologie i technologie procesów materiałowych są przygotowani do pracy w laboratoriach przemysłowych, badawczo-rozwojowych, diagnostycznych i naukowych. Znajdą zatrudnienie wszędzie tam, gdzie potrzebny jest szeroki zakres wiedzy z obszaru zagadnień związanych z technologiami i nanotechnologiami.

Dla kogo studia na kierunku nanotechnologia i technologie procesów materiałowych (makrokierunek)
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku nanotechnologia i technologie procesów materiałowych (makrokierunek)
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku nanotechnologia i technologie procesów materiałowych (makrokierunek)
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku nanotechnologia i technologie procesów materiałowych (makrokierunek)
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku nanotechnologia i technologie procesów materiałowych (makrokierunek)
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku nanotechnologia i technologie procesów materiałowych (makrokierunek)
Jakie uczelnie oferują kierunek nanotechnologia i technologie procesów materiałowych (makrokierunek)
W których miastach można studiować kierunek nanotechnologia i technologie procesów materiałowych (makrokierunek)
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu