Jakiego kierunku studiów szukasz?

Chemia materiałów i nanotechnologia

Kształcenie na kierunku Chemia materiałów i nanotechnologia dedykowane jest tym, którzy pragną zdobyć wszechstronną wiedzę w zakresie chemii materiałów oraz nanotechnologii, czyli nowej dziedziny nauki obejmującej wytwarzanie i badania struktur o rozmiarach na poziomie pojedynczych atomów, cząsteczek i klastrów.

W trakcie studiów słuchacze zdobywają wiedzę w zakresie różnych działów chemii: ogólnej, nieorganicznej, organicznej, fizycznej oraz technologii chemicznej uzupełnionej o wiedzę z zakresu chemii materiałów, nanotechnologii, inżynierii materiałowej, technik pomiarowych oraz metod badań nanomateriałów.

Studenci zapoznają się z metodami i procedurami badawczymi współcześnie stosowanymi w chemii materiałów i nanotechnologii. Realizacja tych przedmiotów odbywa się na specjalistycznych wykładach, seminariach i laboratoriach, których bazą jest blok przedmiotów podstawowych, a uzupełnieniem przedmioty humanistyczne i lektoraty.

Teoria wspierana jest w trakcie studiów zajęciami praktycznymi, np. wizytami w zakładach produkcyjnych i praktykami zawodowymi.

Podczas studiów przekazywana jest wiedza z zakresu:

 • syntezy i charakterystyki nanomateriałów w tym nanocząstek metali stosowanych do leczenia ran oraz jako nośniki leków antynowotworowych
 • materiałów ceramicznych w tym nowoczesnych fotokatalizatorów do oczyszczania wody i powietrza
 • polimerów i ich kompozytów o właściwościach samoczyszczących i hydrofobowych
 • biomateriałów stosowanych do wytwarzania endoprotez
 • materiałów stosowanych w eksploatacji elementów urządzeń narażonych na działania tarcia.

Absolwent zyska umiejętności wytwarzania i badania szeregu ważnych grup materiałów, obsługi zaawansowanej aparatury badawczej, samodzielnego pozyskiwania i analizowania informacji oraz ich wykorzystania w pracy zawodowej, współpracy w grupie pozwalającej na rozwiązywanie realnych zadań w pracy laboratoryjnej, a także właściwe analizowanie problemów i szukanie rozwiązań w oparciu o zdobytą w czasie studiów wiedzę.

Dla kogo studia na kierunku chemia materiałów i nanotechnologia

To propozycja dla osób, które przyszłość zawodową wiążą z branżą chemiczną, materiałową, nanotechnologiami.

Program kształcenia na kierunku chemia materiałów i nanotechnologia

Program kształcenia obejmuje przedmioty typu:

 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Chemia organiczna
 • Chemia fizyczna
 • Chemia analityczna
 • Technologia chemiczna
 • Chemia materiałów
 • Nanotechnologia
 • Biochemia
 • Materiały specjalne i biomedyczne
 • Metody badań nanomateriałów i techniki pomiarowe
 • Fizyka ciała stałego
 • Tribologia i tribochemia.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku chemia materiałów i nanotechnologia

Podczas rekrutacji uwzględnia się wyniki matury z przedmiotów: chemia, fizyka, matematyka, biologia, informatyka.

O szczegóły pytaj bezpośrednio na Uczelni lub sprawdzaj na stronie www.

Perspektywy pracy po kierunku chemia materiałów i nanotechnologia

Student uzyska wiedzę i umiejętności z zakresu: projektowania i syntezy nanomateriałów oraz kształtowania ich właściwości na podstawie poznanych praw rządzących światem w skali nanometrowej; obsługi nowoczesnej aparatury badawczej; eksploracji i poszukiwania nowych obszarów zastosowań nanomateriałów i nanotechnologii; pracy zespołowej z uwzględnieniem korzyści i zagrożeń jakie niesie ze sobą praca z nanomateriałami w powiązaniu z zasadami BHP. W studentach kształtujemy także umiejętność krytycznego myślenia, wiązania faktów z różnych obszarów wiedzy i wyciągania wniosków z posiadanych danych.

Opinie o kierunku chemia materiałów i nanotechnologia

Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu chemii materiałów w połączeniu z wiedzą i umiejętnościami w zakresie nanotechnologii pozwolą skutecznie i efektywnie pełnić rolę osoby posiadającej kompetencje oraz przygotowanie praktyczne niezbędne w pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją innowacyjnych materiałów, a także obsługi nowoczesnej aparatury badawczej w branży chemicznej i pokrewnych.

Kierunki pokrewne do kierunku chemia materiałów i nanotechnologia

Jakie uczelnie oferują kierunek chemia materiałów i nanotechnologia

W których miastach można studiować kierunek chemia materiałów i nanotechnologia

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Politechnika Poznańska
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Piotrkowska
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Gdański
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Tarnowska
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie