Jakiego kierunku studiów szukasz?

Chemia i analityka przemysłowa

Studia na kierunku chemia i analityka przemysłowa łączą w sobie wiedzę nauk chemicznych z naciskiem na praktyczne umiejętności związane z analizą chemiczną i instrumentalną.

Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera chemii i analityki przemysłowej (kwalifikacje I stopnia).

Absolwenci kierunku chemia i analityka przemysłowa będą posiadać umiejętność posługiwania się wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień chemii i analityki chemicznej oraz korzystania z tej wiedzy w pracy zawodowej, w szczególności bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych i korzystania z różnorodnych technik i metod analitycznych. Będą oni znać zasady zrównoważonego rozwoju i przepisy prawne w zakresie działalności gospodarczej.

Ponadto będą posiadać umiejętność interpretacji i ilościowego opisu podstawowych zjawisk fizykochemicznych, prowadzenia prac laboratoryjnych i analiz chemicznych, pracy z nowoczesną aparaturą i sprzętem analitycznym, oceny ryzyka postępowania z próbkami i odpadami, oceny i interpretacji danych pomiarowych i wyników analiz, czy organizowania bezpiecznych i efektywnie działających stanowisk pracy.

Dla kogo studia na kierunku chemia i analityka przemysłowa

Inżynierskie studia chemia i analityka przemysłowa to propozycja dla osób o predyspozycjach do nauki przedmiotów ścisłych, technicznych.

Charakter studiów i przyszłej pracy wymaga od kandydata zacięcia laboratoryjnego, cierpliwości, dokładności, dociekliwości.

Program kształcenia na kierunku chemia i analityka przemysłowa

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • chemia ogólna
 • fizyka
 • aparatura chemiczna
 • analiza matematyczna
 • algebra z geometrią analityczną
 • elektronika i elektronika
 • pobieranie i przygotowywanie próbek do analizy
 • podstawy chemii analitycznej
 • podstawy chemii nieorganicznej
 • chemia organiczna
 • inżynieria chemiczna
 • chemia analityczna
 • mechanizmy i kataliza reakcji
 • chemia związków
 • informatyka chemiczna
 • chemia związków makromolekularnych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku chemia i analityka przemysłowa

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są wyniki maturalne z:

 • języka polskiego
 • języka obcego
 • matematyki
 • fizyki lub chemii.

Wyżej punktowane są przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym.

Perspektywy pracy po kierunku chemia i analityka przemysłowa

Absolwenci tych studiów są przygotowani do pracy w:

 • przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, spożywczego i farmaceutycznego
 • laboratoria badawczo-rozwojowe
 • laboratoria kontrolno-pomiarowe lub kontroli jakości produkcji oraz ochrony środowiska.

Opinie o kierunku chemia i analityka przemysłowa

Chemia jest bliska twojemu sercu?

Lubisz ten przedmiot, rozumiesz?

Myślisz o studiach inżynierskich?

O studiowaniu chemii na Politechnice opowiada absolwentka kierunku:


Kierunki pokrewne do kierunku chemia i analityka przemysłowa

Jakie uczelnie oferują kierunek chemia i analityka przemysłowa

W których miastach można studiować kierunek chemia i analityka przemysłowa

Komentarze (1)

Mati
Jak dla mnie super kierunek - uwielbiam chemię!
04.05.2020

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Gdański
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie