Jakiego kierunku studiów szukasz?

Analityka bezpieczeństwa

Studia na kierunku Analityka Bezpieczeństwa łączą wiedzę z zakresu: cyberbepieczeństwa, technologii informacyjnych w procesie analizy danych, bezpieczeństwa energetycznego, stosunków międzynarodowych, współczesnych systemów politycznych, nauk prawnych, ekonomicznych oraz zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Studia trwają 7 semestrów (3,5 roku), a absolwenci tego kierunku otrzymują tytuł inżyniera.

Analityk bezpieczeństwa powinien być osobą otwartą, kreatywną, posiadającą bardzo rozwinięte kompetencje interpersonalne. Analityk często musi sam odbywać spotkania czy prowadzić wywiady z osobami posiadającymi pożądane informacje. Kluczowe w pozyskaniu takich informacji, może być sposób przeprowadzenia spotkania i umiejętność zbudowania odpowiednich relacji z rozmówcą. W pracy należy uwzględnić wiele czynników, takich jak dezinformacja, działania propagandowe czy walka informacyjna.

Analityk musi dysponować ogromną wiedzą z wielu obszarów. Trudno sobie wyobrazić dzisiaj analityka zajmującego się tzw. Państwem Islamskim (ISIS), który nie orientuje się dobrze m.in. w takich tematach jak: geneza wojny w Afganistanie, Iraku, Al Kaida czy Islam.

Analityk bezpieczeństwa musi charakteryzować się dużą odpornością psychiczną. Specjaliści pracujący w strukturach bezpieczeństwa państwa, bardzo często będą pracować w warunkach zagrażających ich życiu, np. w strefie działań wojennych. W warunkach wojennych od jakości danego produktu analitycznego, bardzo często zależy ludzkie życie czy powodzenie całej misji.

Studia na kierunku Analityka bezpieczeństwa zasadniczo przygotują do pracy analityków z zakresu bezpieczeństwa, jednak wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów będą użyteczne także w biznesie.

Absolwent kierunku będzie w stanie szybko i bezpiecznie zebrać informacje, dokonać ich krytycznej analizy oraz przygotować analizę. Duży nacisk będzie kładziony na umiejętności interpersonalne, kreatywne myślenie czy umiejętność publicznego prezentowania swoich poglądów czy wyników badań, zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Dla kogo studia na kierunku analityka bezpieczeństwa

Jeśli widzisz swoją zawodową przyszłość w wywiadzie, służbach specjalnych, strukturach wojska, policji lub międzynarodowych organizacjach typu NATO, ONZ - ten kierunek jest stworzony właśnie dla Ciebie.

Program kształcenia na kierunku analityka bezpieczeństwa

Kształcenie kładzie nacisk na rozwój umiejętności interpersonalnych, kreatywne myślenie, umiejętności publicznego prezentowania swoich poglądów oraz wyników badań, zarówno w języku polskim jak i angielskim.

W programie studiów zwiększono liczbę godzin z języka obcego, a od II roku studiów wprowadzono fakultet z drugiego języka obcego. Znajomość języków obcych ma umożliwić studentom docieranie do istotnych informacji, często dostępnych tylko i wyłącznie obcojęzycznych źródłach. Natomiast absolwentom, kompetencje językowe mają umożliwić znalezienia pracy w środowisku międzynarodowym.

Przykładowe przedmioty:

 • technologie informacyjne w procesie analizy danych
 • analiza informacji
 • podstawy prawa międzynarodowego
 • współczesne konflikty zbrojne
 • różnorodność kulturowa
 • organizacje międzynarodowe
 • formy i metody działania służb specjalnych
 • rola analizy wywiadowczej w procesie decyzyjnym NATO
 • sposoby komunikowania się organizacji terrorystycznych
 • podstawy topografii i terenoznawstwa
 • zasady bezpieczeństwa w środowisku międzynarodowym
 • psychologia w ujęciu umiejętności analitycznych
 • podstawy programowania C/C++
 • bezpieczeństwo w sieci Internetowej
 • operacje wpływu i wojna informacyjna
 • terroryzm międzynarodowy
 • bezpieczeństwo i tworzenie stron internetowych
 • ochrona informacji niejawnych
 • problemy bezpieczeństwa energetycznego
 • cyberterroryzm

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku analityka bezpieczeństwa

Zasady naboru na studia należy każdorazowo sprawdzać na stronie www Uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku analityka bezpieczeństwa

Na absolwentów kierunku praca czeka na stanowiskach analityków oraz ekspertów w:

 • służbach mundurowych (wojsko, policja),
 • służbach specjalnych (SKW, SWW, AW, ABW, CBA)
 • instytucjach i organizacjach międzynarodowych, takich jak: NATO, ONZ, Unia Europejska.

Ze względu na posiadaną wiedzę i umiejętności praktyczne, absolwenci mogą skutecznie rozwijać swoją karierę zawodową, zajmując dobrze płatne stanowiskach w sektorze prywatnym. Dotyczy to szczególnie firm działających w sektorze bezpieczeństwa w środowisku międzynarodowym.

Opinie o kierunku analityka bezpieczeństwa

-“(...) Analityk bezpieczeństwa to nowoczesny zawód, wymagający wysokich kompetencji informatycznych, analitycznych oraz znajomości co najmniej dwóch języków obcych. Otwiera on możliwości na pracę nie tylko w Polsce, ale na świecie, w strukturach rządowych, wszelkiego rodzaju służbach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem oraz w biznesie międzynarodowym. Kadra, która będzie rozwijała ten kierunek to wysoko wykwalifikowani, międzynarodowi eksperci, którzy swoje doświadczenie zdobywali pracując między innymi: na misjach zagranicznych, w strukturach NATO i Unii Europejskiej.” – twierdzi dr Krzysztof Danielewicz, Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie.

„(…) To jest kierunek, który został stworzony kilka tysięcy lat temu. Jak popatrzymy na starożytne Chiny – to już wówczas mieli oni kilku naprawdę świetnych facetów, którzy obmyślali strategie i potrafili przeanalizować potencjalne zagrożenia. To kierunek, który dla mnie jako żołnierza – szturmowca, jest wręcz niezbędny. Jako żołnierze – jesteśmy tylko narzędziem, które wykonuje precyzyjne cięcie, a wszystko to, do czego jesteśmy szkoleni trwa całe lata. Wystarczy popatrzeć na to, jak został pochwycony Bin Laden. Szturm na niego trwał 30-40 minut, a uganiano się za nim 10 lat i nie robili tego szturmowcy, ale właśnie analitycy.” – twierdzi NAVAL, były operator JW Grom.

Kierunki pokrewne do kierunku analityka bezpieczeństwa

Jakie uczelnie oferują kierunek analityka bezpieczeństwa

W których miastach można studiować kierunek analityka bezpieczeństwa

Komentarze (1)

jacek
czy ten kierunek jest naprawde tylko w Gnieźnie? a Warszawa? w szoku jestem, jakby to jeszcze Poznań był, ale Gniezno?
17.03.2021
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Opolski
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Gdański
 • Coventry University Wrocław
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Poznańska
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska