Jakiego kierunku studiów szukasz?

Analityka bezpieczeństwa

Studia na kierunku Analityka Bezpieczeństwa łączą wiedzę z zakresu: cyberbepieczeństwa, technologii informacyjnych w procesie analizy danych, bezpieczeństwa energetycznego, stosunków międzynarodowych, współczesnych systemów politycznych, nauk prawnych, ekonomicznych oraz zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Studia trwają 7 semestrów (3,5 roku), a absolwenci tego kierunku otrzymują tytuł inżyniera.

Analityk bezpieczeństwa powinien być osobą otwartą, kreatywną, posiadającą bardzo rozwinięte kompetencje interpersonalne. Analityk często musi sam odbywać spotkania czy prowadzić wywiady z osobami posiadającymi pożądane informacje. Kluczowe w pozyskaniu takich informacji, może być sposób przeprowadzenia spotkania i umiejętność zbudowania odpowiednich relacji z rozmówcą. W pracy należy uwzględnić wiele czynników, takich jak dezinformacja, działania propagandowe czy walka informacyjna.

Analityk musi dysponować ogromną wiedzą z wielu obszarów. Trudno sobie wyobrazić dzisiaj analityka zajmującego się tzw. Państwem Islamskim (ISIS), który nie orientuje się dobrze m.in. w takich tematach jak: geneza wojny w Afganistanie, Iraku, Al Kaida czy Islam.

Analityk bezpieczeństwa musi charakteryzować się dużą odpornością psychiczną. Specjaliści pracujący w strukturach bezpieczeństwa państwa, bardzo często będą pracować w warunkach zagrażających ich życiu, np. w strefie działań wojennych. W warunkach wojennych od jakości danego produktu analitycznego, bardzo często zależy ludzkie życie czy powodzenie całej misji.

Studia na kierunku Analityka bezpieczeństwa zasadniczo przygotują do pracy analityków z zakresu bezpieczeństwa, jednak wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów będą użyteczne także w biznesie.

Absolwent kierunku będzie w stanie szybko i bezpiecznie zebrać informacje, dokonać ich krytycznej analizy oraz przygotować analizę. Duży nacisk będzie kładziony na umiejętności interpersonalne, kreatywne myślenie czy umiejętność publicznego prezentowania swoich poglądów czy wyników badań, zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Dla kogo studia na kierunku analityka bezpieczeństwa

Jeśli widzisz swoją zawodową przyszłość w wywiadzie, służbach specjalnych, strukturach wojska, policji lub międzynarodowych organizacjach typu NATO, ONZ - ten kierunek jest stworzony właśnie dla Ciebie.

Program kształcenia na kierunku analityka bezpieczeństwa

Kształcenie kładzie nacisk na rozwój umiejętności interpersonalnych, kreatywne myślenie, umiejętności publicznego prezentowania swoich poglądów oraz wyników badań, zarówno w języku polskim jak i angielskim.

W programie studiów zwiększono liczbę godzin z języka obcego, a od II roku studiów wprowadzono fakultet z drugiego języka obcego. Znajomość języków obcych ma umożliwić studentom docieranie do istotnych informacji, często dostępnych tylko i wyłącznie obcojęzycznych źródłach. Natomiast absolwentom, kompetencje językowe mają umożliwić znalezienia pracy w środowisku międzynarodowym.

Przykładowe przedmioty:

 • technologie informacyjne w procesie analizy danych
 • analiza informacji
 • podstawy prawa międzynarodowego
 • współczesne konflikty zbrojne
 • różnorodność kulturowa
 • organizacje międzynarodowe
 • formy i metody działania służb specjalnych
 • rola analizy wywiadowczej w procesie decyzyjnym NATO
 • sposoby komunikowania się organizacji terrorystycznych
 • podstawy topografii i terenoznawstwa
 • zasady bezpieczeństwa w środowisku międzynarodowym
 • psychologia w ujęciu umiejętności analitycznych
 • podstawy programowania C/C++
 • bezpieczeństwo w sieci Internetowej
 • operacje wpływu i wojna informacyjna
 • terroryzm międzynarodowy
 • bezpieczeństwo i tworzenie stron internetowych
 • ochrona informacji niejawnych
 • problemy bezpieczeństwa energetycznego
 • cyberterroryzm

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku analityka bezpieczeństwa

Zasady naboru na studia należy każdorazowo sprawdzać na stronie www Uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku analityka bezpieczeństwa

Na absolwentów kierunku praca czeka na stanowiskach analityków oraz ekspertów w:

 • służbach mundurowych (wojsko, policja),
 • służbach specjalnych (SKW, SWW, AW, ABW, CBA)
 • instytucjach i organizacjach międzynarodowych, takich jak: NATO, ONZ, Unia Europejska.

Ze względu na posiadaną wiedzę i umiejętności praktyczne, absolwenci mogą skutecznie rozwijać swoją karierę zawodową, zajmując dobrze płatne stanowiskach w sektorze prywatnym. Dotyczy to szczególnie firm działających w sektorze bezpieczeństwa w środowisku międzynarodowym.

Opinie o kierunku analityka bezpieczeństwa

-“(...) Analityk bezpieczeństwa to nowoczesny zawód, wymagający wysokich kompetencji informatycznych, analitycznych oraz znajomości co najmniej dwóch języków obcych. Otwiera on możliwości na pracę nie tylko w Polsce, ale na świecie, w strukturach rządowych, wszelkiego rodzaju służbach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem oraz w biznesie międzynarodowym. Kadra, która będzie rozwijała ten kierunek to wysoko wykwalifikowani, międzynarodowi eksperci, którzy swoje doświadczenie zdobywali pracując między innymi: na misjach zagranicznych, w strukturach NATO i Unii Europejskiej.” – twierdzi dr Krzysztof Danielewicz, Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie.

„(…) To jest kierunek, który został stworzony kilka tysięcy lat temu. Jak popatrzymy na starożytne Chiny – to już wówczas mieli oni kilku naprawdę świetnych facetów, którzy obmyślali strategie i potrafili przeanalizować potencjalne zagrożenia. To kierunek, który dla mnie jako żołnierza – szturmowca, jest wręcz niezbędny. Jako żołnierze – jesteśmy tylko narzędziem, które wykonuje precyzyjne cięcie, a wszystko to, do czego jesteśmy szkoleni trwa całe lata. Wystarczy popatrzeć na to, jak został pochwycony Bin Laden. Szturm na niego trwał 30-40 minut, a uganiano się za nim 10 lat i nie robili tego szturmowcy, ale właśnie analitycy.” – twierdzi NAVAL, były operator JW Grom.

Kierunki pokrewne do kierunku analityka bezpieczeństwa

Jakie uczelnie oferują kierunek analityka bezpieczeństwa

W których miastach można studiować kierunek analityka bezpieczeństwa

Komentarze (1)

jacek
czy ten kierunek jest naprawde tylko w Gnieźnie? a Warszawa? w szoku jestem, jakby to jeszcze Poznań był, ale Gniezno?
17.03.2021

Zobacz również

Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi