Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bezpieczeństwo morskie państwa

Morze, nasze morze! Dostęp Polski do Morza Bałtyckiego wyraźnie sprzyja rozwojowi gospodarki narodowej, jednak z drugiej strony może generować zagrożenia.

Bezpieczeństwo morskie państwa to unikatowy kierunek, który uczy tym zagrożeniom zapobiegać i zwalczać je, kiedy wystąpią.

Absolwent kierunku uzyska wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa morskiego państwa, rozwoju gospodarki morskiej i współpracy międzynarodowej państw regionu Morza Bałtyckiego. Ponadto będzie dysponował wiedzą z zakresu transportu morskiego oraz ochrony obszarów morskich.

Studia są prowadzone w specjalnościach:

 • bezpieczeństwo morskiej infrastruktury krytycznej - specjalność przygotowująca absolwenta do pracy na stanowiskach osób odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa obiektów i instalacji morskiej infrastruktury krytycznej. Dla chętnych dodatkowo będą organizowane kursy na oficera ochrony obiektu portowego.
 • bezpieczeństwo w transporcie spedycji i logistyce - w ramach tej specjalności przekazywana jest wiedza w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności funkcjonowania współczesnych zintegrowanych łańcuchów logistycznych, w tym transportu i magazynowania ładunków niebezpiecznych oraz spedycji. Dla chętnych dodatkowo będą organizowane kursy na doradców i kandydatów na doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych DGSA.
 • bezpieczeństwo w gospodarce morskiej - specjalność przeznaczona dla osób wiążących swoją przyszłość z pracą w sektorach gospodarki morskiej i zainteresowanych bezpieczeństwem eksploatacji zasobów morskich, transportu morskiego, przeładunków portowych czy turystyki morskiej.
 • siły morskie współczesnego państwa - specjalność przeznaczona dla osób wiążących swoją przyszłość z pracą w służbach i instytucjach państwowych odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach morskich i bezpieczeństwa morskiego państwa (np. marynarka wojenna, straż graniczna, ratownictwo morskie, służby celne).

Dla kogo studia na kierunku bezpieczeństwo morskie państwa

To kierunek przygotowany z myślą o osobach, które interesują się sprawami współczesnego wymiaru bezpieczeństwa na akwenach morskich. Odnajdą się na nim osoby, które chcą rozszerzyć swoje kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa morskiego państwa, rozwoju gospodarki morskiej, transportu morskiego, współpracy międzynarodowej oraz ochrony obszarów morskich.

Program kształcenia na kierunku bezpieczeństwo morskie państwa

Przykładowe przedmioty na jednej z uczelni:

 • bezpieczeństwo morskie w Unii Europejskiej
 • geografia morza i wybrzeża
 • prawne podstawy bezpieczeństwa morskiego
 • bezpieczeństwo obszarów morskich
 • logistyka morska w sytuacjach kryzysowych
 • ochrona morskiej infrastruktury krytycznej
 • współczesny terroryzm morski.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku bezpieczeństwo morskie państwa

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku bezpieczeństwo morskie państwa

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku bezpieczeństwo morskie państwa

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku bezpieczeństwo morskie państwa

Jakie uczelnie oferują kierunek bezpieczeństwo morskie państwa

W których miastach można studiować kierunek bezpieczeństwo morskie państwa

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie