Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bezpieczeństwo w biznesie

Bezpieczeństwo w biznesie to kierunek interdyscyplinarny o profilu praktycznym. Jego studenci przygotowują się do rozwiązywania problemów związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.

Uczą się zatem:

 • bezpieczeństwa teleinformatycznego i cyberbezpieczeństwa
 • bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych
 • bezpieczeństwa finansowego i zarządzania ryzykiem
 • bezpieczeństwa energetycznego i środowiskowego
 • zarządzania bezpieczeństwem publicznym
 • technik pracy menedżera
 • zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Dla kogo studia na kierunku bezpieczeństwo w biznesie

To kierunek odpowiedni dla osób umiejących podejmować słuszne decyzje w sytuacjach stresowych.

Program kształcenia na kierunku bezpieczeństwo w biznesie

Program kierunku dotyczy:

 • diagnozy, analizy i oceny ryzyka wyzwań pojawiających się w otoczeniu biznesowym
 • stosowania prawnych procedur z zakresu zarządzania bezpieczeństwem
 • pracy w interdyscyplinarnych zespołach
 • kierowania zespołami w sytuacjach kryzysowych
 • bezpieczeństwa systemów finansowych
 • zarządzania ryzykiem w transporcie, spedycji i logistyce
 • bezpieczeństwa w nieruchomościach biznesowych
 • bezpieczeństwa imprez masowych
 • cyberbezpieczeństwa
 • bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
 • bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku bezpieczeństwo w biznesie

Aby dostać się na ten kierunek, należy na maturze zdobyć jak najlepszy wynik z języka obcego oraz drugiego przedmiotu wybranego przez kandydata (matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie, lub język polski).

Perspektywy pracy po kierunku bezpieczeństwo w biznesie

Po ukończeniu bezpieczeństwa w biznesie absolwenci mogą założyć i z powodzeniem prowadzić własny biznes. Mogą ich także zatrudnić przedsiębiorstwa prywatne i instytucje publiczne współpracujące z biznesem.

Opinie o kierunku bezpieczeństwo w biznesie

Kierunki pokrewne do kierunku bezpieczeństwo w biznesie

Jakie uczelnie oferują kierunek bezpieczeństwo w biznesie

W których miastach można studiować kierunek bezpieczeństwo w biznesie

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie