Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bezpieczeństwo w biznesie

Kierunek Bezpieczeństwo w biznesie ma na celu wykształcenie specjalistów odpowiedzialnych za skomplikowane procedury działania przedsiębiorstw na wielu płaszczyznach: finansowych, teleinformatycznych, gospodarczych, mających na celu unikanie zagrożeń oraz strat.

W programie studiów przewidziano warsztaty, ćwiczenia, kursy i moduły powstały we współpracy z doświadczonymi pracownikami i wykładowcami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo w biznesie będą posiadać znajomość i umiejętność zastosowania w praktyce podstaw prawnych związanych z bezpieczeństwem, umiejętność dokonania analizy sytuacji geopolitycznej w kontekście szeroko rozumianych zagadnień bezpieczeństwa, znajomość i umiejętność wykorzystania w praktyce metod i technik zabezpieczeń teleinformatycznych, finansowych. Zdobędą wiedzę z zakresu audytu bezpieczeństwa, ochrony obiektów i osób, zapewnienia w praktyce bezpieczeństwa danych i systemów teleinformatycznych oraz osób i obiektów gospodarczych.

Specjalności w ramach kierunku:

 • Bezpieczeństwo danych i systemów teleinformatycznych
 • Bezpieczeństwo osób i obiektów gospodarczych

Po ukończeniu kierunku Bezpieczeństwo w biznesie można pracować jako; pełnomocnik ds. bezpieczeństwa, odpowiedzialny za zarządzanie i organizację zagadnień związanych z bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie, kierownik jednostek i komórek organizacyjnych, administrator danych osobowych, odpowiedzialny za bezpieczeństwo tych danych, pełnomocnik ochrony i podległych im pionów ochrony, administrator sieci teleinformatycznych odpowiedzialny za sprawne, a przede wszystkim bezpieczne ich funkcjonowanie w organizacji, kierownik ochrony fizycznej, który odpowiada za ochronę fizyczną, techniczną, a także osobową i elektroniczną obiektu oraz kadry kierowniczej wyższego szczebla.

Dla kogo studia na kierunku bezpieczeństwo w biznesie

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku bezpieczeństwo w biznesie

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku bezpieczeństwo w biznesie

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku bezpieczeństwo w biznesie

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku bezpieczeństwo w biznesie

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku bezpieczeństwo w biznesie

Jakie uczelnie oferują kierunek bezpieczeństwo w biznesie

W których miastach można studiować kierunek bezpieczeństwo w biznesie

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Gdańska