Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bezpieczeństwo w biznesie i administracji

Połączenie ekonomii, prawa i bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo w biznesie i administracji to studia biznesowe dotyczące funkcjonowania państwa, nauk społecznych i prawa.

Ich studenci zdobywają:

 • podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa
 • wiedzę ekonomiczną, a w szczególności tę z zakresu nauk o przedsiębiorczości
 • umiejętności oceny ryzyka zawodowego, identyfikacji zdarzeń (wypadków) i sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP
 • wiedzę z zakresu prawa i administracji.

Kierunek oferuje wiele specjalności, takich jak:

 • administracja i finanse samorządowe
 • bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie terroryzmowi
 • cyberbezpieczeństwo
 • kryminologia i kryminalistyka
 • służby wewnętrzne państwa
 • zarządzanie kryzysowe.

Dla kogo studia na kierunku bezpieczeństwo w biznesie i administracji

To kierunek dla osób zdyscyplinowanych i lubiących porządek, dobrze czujących się w zagadnieniach ekonomicznych i prawnych.

Program kształcenia na kierunku bezpieczeństwo w biznesie i administracji

Program studiów zawiera następujące przedmioty:

 • język obcy
 • podstawy psychologii
 • elementy psychologii społecznej
 • wprowadzanie do globalizacji
 • ekonomia
 • systemy polityczne i ekonomiczne państw
 • finanse publiczne
 • BHP
 • technologie informatyczne
 • prawo
 • wiedza o państwie i prawie
 • ochrona własności intelektualnej
 • prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych
 • prawo cywilne
 • prawo karne i prawo wykroczeń
 • bezpieczeństwo społeczne
 • systemy i instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego
 • ruchy społeczne i polityczne
 • bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie
 • ochrona osób i mienia, obiektów i obszarów
 • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni
 • awarie i ochrona środowiska
 • bezpieczeństwo ekonomiczne
 • podstawy zarządzania
 • kierowanie zespołem
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • nauka o administracji
 • organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • postępowanie administracyjne
 • metodologia pisania prac projektowych
 • zamówienia publiczne.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku bezpieczeństwo w biznesie i administracji

To studia płatne, więc bardziej niż wyniki matury liczy się wysokość czesnego.

Perspektywy pracy po kierunku bezpieczeństwo w biznesie i administracji

Absolwenci tego kierunku będą mieli możliwość zatrudnienia w takich miejscach jak jednostki administracji rządowej i samorządowej, policji, różnego rodzaju straży, służbach, a także w inspekcjach.

Opinie o kierunku bezpieczeństwo w biznesie i administracji

Kierunki pokrewne do kierunku bezpieczeństwo w biznesie i administracji

Jakie uczelnie oferują kierunek bezpieczeństwo w biznesie i administracji

W których miastach można studiować kierunek bezpieczeństwo w biznesie i administracji

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu